Tag Archives: DVDPost

Cisco 2018 Annual Cybersecurity Report: automatisering, machine learning en kunstmatige intelligentie steeds belangrijker

 •  39% van de ondervraagde organisaties is voor security afhankelijk van automatisering
 • 34% van machine learning
 • 32% leunt sterk op AI

 

Amsterdam, 21 februari 2018 – Malware wordt steeds geavanceerder, nu aanvallers clouddiensten gebruiken voor hun aanvallen. Ook vermijden zij ontdekking door versleuteling, met als doel command-and-control* activiteiten te verbergen. Om aanvallers zo snel mogelijk te ontdekken, gebruiken beveiligingsspecialisten steeds vaker tools die gebaseerd zijn op kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, AI) en machine learning (ML). Dit blijkt uit het elfde Cisco 2018 Annual Cybersecurity Report.

 

Hoewel versleuteling de beveiliging verbetert, maakt versleuteld webverkeer (50% per oktober 2017) het moeilijker om potentiële gevaren te ontdekken. Cisco-onderzoekers meldden over de laatste twaalf maanden ruim drie keer zoveel versleutelde netwerkcommunicatie door malware.

 

“We zien dat het afgelopen jaar een nieuwe dynamiek is ontstaan tussen aanvallers en verdedigers. Zij maken beiden gebruik van encryptie en geavanceerde technologieën, zoals machine learning. Aanvallers doen dat om ontdekking te voorkomen en hun ‘efficiency’ te verbeteren. Verdedigers zetten deze technologieën juist in om hun data en systemen ontoegankelijk te maken en om aanvallers sneller te ontdekken,” zegt Michel Schaalje, Directeur Security Cisco Nederland. “Voor securityleveranciers is het een uitdaging om niet achter te raken in deze technologische wapenwedloop. Dat we de ‘time to detection’ drastisch hebben weten terug te brengen terwijl het malwareverkeer met een factor 10 is toegenomen, laat zien dat we tegen deze uitdaging zijn opgewassen.”

 

Versleuteling

Technieken zoals machine learning helpen om de beveiliging van het netwerk te verbeteren door ongewone patronen in versleuteld webverkeer, clouds en IoT-omgevingen te ontdekken. Een deel van de 3600 Chief Information Security Officers die voor de Cisco 2018 Security Capabilities Benchmark Study werden ondervraagd, gaf aan afhankelijk en zeer bereidwillig te zijn ML- en AI-tools in te zetten. Maar het hoge aantal false positives dat dergelijke tools genereert, vinden zij frustrerend. Hoewel deze technologieën nog in hun kinderschoenen staan, kunnen AI en ML na verloop van tijd wel degelijk aanleren wat op het netwerk normale activiteiten zijn en wat niet.

 

Belangrijkste uitkomsten 

 • Financiële schade door aanvallen is niet langer een hypothetisch bedrag

Volgens de respondenten resulteerde meer dan de helft van alle aanvallen in schade van meer dan $500.000, bijvoorbeeld door verloren omzet

 

 • Supply chains steeds meer onder vuur

Aanvallen op supply chains kunnen computers op grote schaal en langdurig besmetten. Beveiligers moeten zich bewust zijn van het potentiële risico van software en hardware, afkomstig van bedrijven die geen gedegen security-achtergrond hebben.

 • Twee van dergelijke aanvallen in 2017, Nyetya en Ccleaner, infecteerden gebruikers via vertrouwde software.
 • Beveiligers moeten afgaan op onafhankelijke tests van beveiligingstechnologieën om het risico van aanvallen op supply chains te verminderen.

 

 • Security wordt complexer, aanvallen verbreden zich

Beveiligers gebruiken vaak een mix van oplossingen. Maar de complexiteit die dit met zich meebrengt in combinatie met de toegenomen aanvallen maakt een organisatie ook weer kwetsbaarder.

 • In 2017 gebruikte 25% van de beveiligingsprofessionals producten van 11 tot 20 leveranciers: vergeleken met 16% in 2016.
 • Zij gaven ook aan dat 32% van de aanvallen meer dan de helft van hun systemen raakte, in 2016 was dat nog 15%.

 

 • Tools voor gedragsanalyse gewaardeerd
  • 92% van de ondervraagde beveiligingsspecialisten geeft aan dat tools voor gedragsanalyse (behavior analytics) goed werken.
  • Vooral in de gezondheidszorg en bij financiële instellingen is dergelijke software bruikbaar om kwaadaardige software te identificeren.

 

 • Gebruik van de cloud groeit; hackers exploiteren gebrek aan beveiligingskennis
  • 27% van de beveiligingsspecialisten gebruikt externe privéclouds (off premise), tegenover 20% in 2016.
  • Van deze groep geeft 57% aan dit te doen vanwege een betere databeveiliging, 48% vanwege schaalbaarheid en 46% vanwege het gemak.
  • Hoewel de cloud een betere databescherming biedt, hebben securityteams moeite om de snel groeiende cloudomgevingen te beveiligen. Hackers maken hier misbruik van. Met een combinatie van best practices, geavanceerde beveiligingstechnologieën zoals machine learning en verdedigingstools zoals cloud securityplatforms, kunnen securityteams deze omgevingen beter beschermen.

 

 • Malwarevolumes beïnvloeden time to detection
  • Cisco meldt een time-to-detection (TTD) van 4,6 uur voor de periode van november 2016 tot oktober 2017. Dit is ver onder de 39 uur TTD die in het 2016 Annual Security Report werd gemeld en ruim onder de 14 uur TTD van het 2017 Report.
  • Dankzij gebruik van cloudgebaseerde beveiligingstechnologie wist Cisco deze TTD op een laag niveau te houden. Een snellere TTD stelt verdedigers in staat om aanvallen sneller af te slaan.

 

Extra aanbevelingen

 • Zorg ervoor dat de verdedigers zich houden aan het bedrijfsbeleid en –richtlijnen voor het patchen van applicaties, systemen en apparatuur.
 • Gebruik de meest recente en accurate dreigingsinformatie en zorg ervoor dat de security-monitors hiervan gebruik kunnen maken.
 • Voer diepere en geavanceerdere analyses uit.
 • Maak vaak back-ups en test de restore-procedures. Dit zijn kritische processen in de wereld van snel bewegende netwerkgebaseerde ransomware-wormen en destructieve cyberwapens.
 • Voer veiligheidsscans uit op microservice-, cloud service- en applicatiebeheersystemen.

 

*) Command-and-control aanvallen maken gebruik van servers die commando’s geven aan de computers in een botnet.

 

Meer informatie:

Het volledige Cisco 2018 Annual Cybersecurity Report is hier te vinden.

Cisco Blog:  Setting the Cybersecurity Bar Higher – Announcing the Cisco 2018 Annual Cybersecurity Report

Cisco 2018 Annual Cybersecurity Report Graphics

——

 

Over Cisco
Cisco (NASDAQ: CSCO) is wereldwijd leider in technologie en zorgt er sinds 1984 voor dat het internet werkt. De mensen, producten en partners helpen de maatschappij om veilig verbinding te maken en de digitale kansen van morgen vandaag al te benutten.

 

Meer informatie over Cisco is beschikbaar via www.cisco.com, www.cisco.nl en voor mobiele gebruikers via m.cisco.nl. Nieuws, achtergronden en foto’s vindt u op ciscoemearnetwork.com  of in de Cisco Newsroom: newsroom.cisco.com.

 

Cisco en het Cisco-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Cisco en / of zijn dochterondernemingen in de Verenigde Staten en bepaalde andere landen. Een lijst met handelsmerken van Cisco is te vinden op www.cisco.com/go/trademarks. Alle andere genoemde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Het gebruik van het woord partner impliceert geen partnerschapsrelatie tussen Cisco en een ander bedrijf.


Voor meer informatie:

Check Twice
Cisco Persdesk

Tel: 023 562 8208
E-mail: cisco@checktwice.nl

Posted in pressroom |

Global Cloud Index: cloudverkeer maakt in 2021 95% uit van al het datacenterverkeer

Succes van clouddiensten stelt nieuwe eisen aan datacentra

 

 • Het wereldwijde datacenter IP-verkeer verdrievoudigt van 2016 tot 2021
 • In 2021 zal het jaarlijkse wereldwijde IP-verkeer van datacenters zijn toegenomen tot 20,6 Zettabytes [ZB] (1,7 ZB/maand)
 • In Nederland is voor vaste verbindingen de gemiddelde downloadsnelheid 56,4kbps, de gemiddelde uploadsnelheid 26,5kbps en de gemiddelde latency 22ms. Met deze cijfers bevindt Nederland zich in de Europese top vijf
 • Voor mobiel dataverkeer in Nederland bedragen deze cijfers respectievelijk 46,5kbps, 16,7 kbps en 32ms en is alleen mobiel dataverkeer in Noorwegen sneller

 

Amsterdam, 6 februari 2018 - Cisco publiceert de zevende jaarlijkse Cisco Global Cloud Index (2016-2021). In deze editie gaat de aandacht vooral uit naar datacenter-virtualisatie en cloudcomputing, vanwege hun toenemende belang in de verandering van hoe digitale diensten bij bedrijven en consumenten worden geleverd.

 

Uit de studie blijkt dat de groeiende dominantie van clouddiensten op het internet zowel door zakelijke als consumententoepassingen wordt veroorzaakt. Voor consumenten zijn streaming video, sociale netwerken en zoekopdrachten de populairste cloudapplicaties. Zakelijke gebruikers hebben een voorkeur voor enterprise resource planning (ERP), mogelijkheden om samen te werken, data-analyses en andere applicaties voor de digitale onderneming.

 

Sterke verkeersgroei in multicloud

Door het toegenomen gebruik van cloudapplicaties groeit het datacenterverkeer snel. De studie voorspelt dat het wereldwijde cloud datacenterverkeer in 2021 uitkomt op 19,5 zettabyte (ZB). In 2016 was dit nog 6 ZB (een gemiddelde groei van 27% per jaar van 2016 tot 2021). Wereldwijd zal het cloud datacenterverkeer in 2021 95% uitmaken van het totale datacenterverkeer, tegenover 88% in 2016.

 

Betere beveiliging en IoT aanjagers van cloudgroei

In het verleden werd de cloud vaak geassocieerd met beveiligingsproblemen. Maar diverse verbeteringen, zoals een striktere geografische controle over de data, verminderen zakelijke risico’s en beschermen consumentengegevens beter. Dit zorgt in combinatie met de aantoonbare voordelen van de cloud (schaalbaarheid, schaalvoordelen) voor de verwachte groei. Daarnaast vraagt de groei van Internet of Things-toepassingen, bijvoorbeeld in smart cities, smart cars en medische apparatuur, om schaalbare computer- en opslagoplossingen. Cisco verwacht dat het aantal IoT-connecties in 2021 oploopt tot 13,7 miljard, tegenover 5,8 miljard in 2016.

 

Twee keer zoveel ‘hyperscale’ datacenters

De groeiende behoefte aan datacentra en clouds heeft geleid tot de ontwikkeling van grootschalige publieke datacentra, de zogenaamde hyperscale datacentra. De studie van dit jaar voorspelt dat er in 2021 wereldwijd 628 hyperscale datacentra zijn, tegenover 338 in 2016. Deze hyperscale datacentra zullen in 2021:

 • 53% van alle datacenterservers omvatten (27% in 2016)
 • 69% van alle computerkracht van datacentra gebruiken (41% in 2016)
 • 65% van alle in datacentra opgeslagen data bevatten (51% in 2016)
 • 55% van al het datacenterverkeer voor hun rekening nemen (39% in 2016).

 

Global Cloud Index: hoogtepunten en belangrijkste verwachtingen

1. Datacenter-virtualisatie en groei cloudcomputing

 • In 2021 verwerken cloud datacentra 94% van de workloads en virtuele machines; traditionele datacentra handelen de resterende 6% af.
 • De totale hoeveelheid workloads en virtuele machines binnen datacentra zal tussen 2016 en 2021 meer dan verdubbelen (2,3 keer); workloads en virtuele machines in de cloud zullen in deze periode bijna verdriedubbelen (2,7 keer).
 • De dichtheid van de workloads in cloud datacentra was 8,8 in 2016 en neemt toe tot 13,2 in 2021. Voor traditionele datacentra bedragen deze cijfers respectievelijk 2,4 in 2016 en 3,8 in 2021.

 

2. Groei opgeslagen data door big data en IoT

 • Wereldwijd zal de hoeveelheid opgeslagen computerdata tot 2021 bijna vervijfvoudigen tot 1,3 ZB, een gemiddelde groei van 36% per jaar.
 • Big data zijn in 2021 goed voor 403 exabyte. 30% van alle data die in dat jaar zijn opgeslagen in datacentra, zijn big data. In 2016 was dit nog 18%.
 • De hoeveelheid data die op allerhande apparaten is opgeslagen is in 2021 4,5 keer zo groot als data opgeslagen in datacentra – in totaal 5,9 ZB.
 • Vooral door de invloed van IoT komt de totale hoeveelheid door allerlei apparatuur gecreëerde data (niet per se opgeslagen) uit op 847 ZB in 2021. In 2016 was dit nog 218 ZB. De hoeveelheid data die gegenereerd wordt is zo’n 100 keer groter dan de hoeveelheid data die wordt opgeslagen.

 

3. De applicaties achter de verkeersgroei

 • In 2021 bestaat 20% van het verkeer binnen datacentra uit big data (2,5 ZB jaarlijks, 209 EB maandelijks), tegenover 12% in 2016.
 • In 2021 is 10% van het verkeer binnen datacentra streaming video (9% in 2016), video is verantwoordelijk voor 85% van het verkeer tussen datacentra en eindgebruikers (78% in 2016), zoekopdrachten zijn dan goed voor 20% van het verkeer binnen datacentra (was 28% in 2016). Social networking neemt in 2021 22% van het verkeer binnen datacentra voor zijn rekening (20% in 2016).

 

4. SaaS populairste clouddienst in 2021

 • In 2021 maken SaaS workloads 75% (402 miljoen) uit van de totale workloads en virtuele machines in de cloud; in 2016 was dit 71% (141 miljoen).
 • IaaS workloads maken in 2021 16% van alle workloads in datacentra uit, iets minder dan de 21% in 2016.
 • PaaS workloads ten slotte zijn in 2021 goed voor 9% van alle cloud workloads en virtuele machines, iets meer dan de 8% in 2016.

 

Meer informatie:

Infographic: Growth in the Cloud.

Webpagina: Cisco Global Cloud Index

White paper: Cisco Global Cloud Index, Forecast and Methodology, 2016–2021

Resultaten per region en per categorie: Cisco Global Cloud Index Highlights Tool.

Details per regio: Cisco Global Cloud Index Supplement en Cloud Readiness Tool.

Vragen over GCI: Cisco Global Cloud Index Q&A

————-

 

Over Cisco
Cisco (NASDAQ: CSCO) is wereldwijd leider in IT en helpt organisaties optimaal gebruik te maken van de kansen van morgen, door te laten zien wat er mogelijk is door zaken te verbinden die voorheen niet verbonden waren. Kijk voor het laatste nieuws op thenetwork.cisco.com. Meer informatie over Cisco is beschikbaar via www.cisco.com, www.cisco.nl en voor mobiele gebruikers via m.cisco.nl. Nieuws, achtergronden en foto’s vindt u op de EMEAR Network: ciscoemearnetwork.com of in de Cisco Newsroom: newsroom.cisco.com.

 

Cisco en het Cisco-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Cisco en / of zijn dochterondernemingen in de Verenigde Staten en bepaalde andere landen. Een lijst met handelsmerken van Cisco is te vinden op www.cisco.com/go/trademarks. Alle andere genoemde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Het gebruik van het woord partner impliceert geen partnerschapsrelatie tussen Cisco en een ander bedrijf. Veel van de producten en functies die hierin worden beschreven, zijn in verschillende stadia van ontwikkeling en worden aangeboden op een tijdstip waarop en wanneer ze beschikbaar zijn. Deze roadmap kan door Cisco naar eigen goeddunken worden gewijzigd en Cisco is niet aansprakelijk voor vertragingen bij het leveren of niet leveren van de producten of functies die in dit document worden beschreven. Dit document is Cisco-openbare informatie.


Voor meer informatie:

Check Twice
Cisco Persdesk

Tel: 023 562 8208
E-mail: cisco@checktwice.nl

Posted in pressroom |

Cisco komt met innovaties die het netwerk verder optimaliseren voor digitalisering

Met contextanalyses en wiskundige modellen tilt Cisco het zakelijke netwerk naar een nieuw niveau

 

 • Wiskundige modellering en contextuele inzichten vormen de volgende grote vooruitgang in de ‘intent-based’ netwerkrevolutie
 • Software-innovaties stimuleren de evolutie van netwerkportfolio naar een abonnementgestuurd model
 • Cisco levert een toonaangevend end-to-end ‘intent-based’ netwerkportfolio, dat het datacenter, de campus en alles daaromheen omvat

 

Amsterdam, 30 januari 2018 - Cisco komt met diverse innovaties voor zijn ‘intent-based’ netwerkportfolio, die ervoor zorgen dat het netwerk optimaal en veilig presteert. IT-teams hoeven niet langer bijna de helft van hun tijd te besteden aan het opsporen en oplossen van problemen. Deze nu aangekondigde innovaties maken gebruik van contextanalyses en mathematische modellen. Ze versnellen Cisco’s strategie om opnieuw te bepalen wat het netwerk is en moet kunnen in het tijdperk van digitaal zakendoen.

 

De afgelopen jaren hebben de explosie van met elkaar verbonden IoT-apparaten, het toenemend gebruik van de cloud en de zeer sterke groei van internetaanvallen ervoor gezorgd dat de manier waarop we netwerken ontwerpen en onderhouden, sterk verandert. Cisco’s doel is om een netwerk te creëren dat voortdurend zelfstandig anticipeert op problemen, aanvallen tijdig afslaat, voortdurend blijft leren en zich continu aanpast aan veranderende behoeften. Om dit te bereiken zet Cisco het ‘intent based’ netwerk in. Daarbij worden alle netwerken getransformeerd, van het datacenter en bedrijfsterreinen tot aan bijkantoren en eindapparatuur.

 

Vandaag introduceert Cisco de tweede reeks innovaties op het gebied van ‘intent based’ netwerken, met krachtige producten die het hele netwerkportfolio omspannen.

 

 • In het datacenter controleert de Cisco Network Assurance Engine voortdurend het gehele netwerk om ervoor te zorgen dat alles blijft functioneren zoals bedoeld, zelfs als het netwerk dynamisch verandert.
 • Binnen netwerken voor bedrijfsterreinen en bijkantoren biedt Cisco DNA Center Assurance meer inzicht en transparantie. Daardoor is er veel minder tijd nodig om problemen op te lossen, zowel op vaste als draadloze netwerken.
 • Voor klanten met gedistribueerde IT-omgevingen helpt de nieuwe Cisco Meraki Wireless Health problemen op het draadloze netwerk sneller op te lossen, via uitgebreide analyses en gedetailleerde inzichten.

 

“Het netwerk is nog nooit zo cruciaal geweest voor zakelijk succes”, zegt David Goeckeler, executive vice president, Networking and Security Business bij Cisco. “We zijn het netwerk opnieuw aan het uitvinden om een veilig en intelligent platform voor digitaal zakendoen te bieden. Vandaag zetten we opnieuw een grote stap in de richting van dat ambitieuze doel met ‘intent based’ netwerkinnovaties die zijn ontworpen om contextuele inzichten en zekerheid te bieden die IT helpen veranderen van reactief naar proactief.”

 

Cisco’s ‘intent based’ netwerkportfolio is een fundamentele stap, die afscheid neemt van de handmatige en tijdrovende methoden waarmee netwerken tot nu toe worden beheerd. Deze nieuwe netwerken herkennen zakelijke behoeften en vertalen deze naar een optimaal netwerkbeleid, dat vervolgens over de hele infrastructuur wordt geactiveerd. Met de introductie van assurance-mogelijkheden kan nu voortdurend worden geverifieerd of het netwerk functioneert zoals bedoeld.

 

Innovatie in het datacenter en in enterprise networking

Cisco introduceert drie krachtige nieuwe assurance-producten. In het datacenter zorgt Cisco voor ‘always-on assurance’ met de Cisco Network Assurance Engine. Daarbij worden mathematische modellen van het netwerk gecombineerd met meer dan 30 jaar kennis. Dit stelt IT-teams in staat om onmiddellijk te detecteren wanneer het netwerk niet functioneert en tevens aan te wijzen waarom. Vervolgens worden suggesties gegeven om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen.

 

Met Application Centric Infrastructure (ACI) en Tetration biedt Cisco de mogelijkheid om het doel van een applicatie te vertalen in beleidsregels en deze regels vervolgens binnen het hele netwerk toe te passen. Met de Network Assurance Engine levert Cisco nu het laatste element van ‘intent based’ netwerken: de voortdurende controle en zekering van de doelstellingen van de toepassingen die op het netwerk draaien.

 

In bijkantoor- en campusnetwerken maakt Cisco van ieder systeem en van iedere toepassing een sensor, door informatie te verzamelen over het netwerk, de applicaties, de clients en andere ‘dingen’ om zo IT-teams de beste mogelijke informatie te bieden. Zo kunnen problemen sneller worden opgelost.

 

Cisco DNA Center Assurance biedt een contextgevoelig 360-graden overzicht dat laat zien wie, wat, waar, wanneer en hoe met elkaar is verbonden. Het geeft een volledig, real-time overzicht van wat er gaande is tussen gebruikers en applicaties, met mogelijkheden om terug te kijken en te voorspellen. DNA Center Assurance helpt IT-teams bij drie belangrijke uitdagingen:

 

 • Problemen isoleren: vind de oorzaak van problemen in minuten in plaats van dagen of weken, door precies te bepalen waar een probleem zich voordeed.
 • Problemen repliceren: ga terug in de tijd naar het moment dat een probleem zich voordeed. Het IT-team kan een compleet overzicht oproepen van de status van het netwerk, de gebruiker, het apparaat en de applicatie op het moment dat een probleem zich voordeed.
 • Problemen oplossen: verhelp het probleem proactief, met behulp van heldere aanwijzingen.

 

Met Cisco Meraki Wireless Health zijn IT-teams ook beter in staat om draadloze problemen sneller op te lossen. Meraki is gebaseerd op de cloud en laat snel zien waar in het netwerk clients of access-points prestatieproblemen vertonen.

 

Beschikbaarheid

De Cisco Network Assurance Engine en Cisco DNA Center Assurance zijn vanaf nu beschikbaar. Cisco Meraki Wireless Health komt naar verwachting binnenkort op de markt en zal deel uitmaken van de standaard abonnementen voor Meraki Wireless Access Points.

 

Meer informatie:

 

————-

 

Over Cisco
Cisco (NASDAQ: CSCO) is wereldwijd leider in IT en helpt organisaties optimaal gebruik te maken van de kansen van morgen, door te laten zien wat er mogelijk is door zaken te verbinden die voorheen niet verbonden waren. Kijk voor het laatste nieuws op thenetwork.cisco.com. Meer informatie over Cisco is beschikbaar via www.cisco.com, www.cisco.nl en voor mobiele gebruikers via m.cisco.nl. Nieuws, achtergronden en foto’s vindt u op de EMEAR Network: ciscoemearnetwork.com of in de Cisco Newsroom: newsroom.cisco.com.

 

Cisco en het Cisco-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Cisco en / of zijn dochterondernemingen in de Verenigde Staten en bepaalde andere landen. Een lijst met handelsmerken van Cisco is te vinden op www.cisco.com/go/trademarks. Alle andere genoemde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Het gebruik van het woord partner impliceert geen partnerschapsrelatie tussen Cisco en een ander bedrijf. Veel van de producten en functies die hierin worden beschreven, zijn in verschillende stadia van ontwikkeling en worden aangeboden op een tijdstip waarop en wanneer ze beschikbaar zijn. Deze roadmap kan door Cisco naar eigen goeddunken worden gewijzigd en Cisco is niet aansprakelijk voor vertragingen bij het leveren of niet leveren van de producten of functies die in dit document worden beschreven. Dit document is Cisco-openbare informatie.


Voor meer informatie:

Check Twice
Cisco Persdesk

Tel: 023 562 8208
E-mail: cisco@checktwice.nl

Posted in pressroom |

Barry Redert nieuwe Directeur Publieke Sector bij Cisco Nederland

Amsterdam, 29 januari 2017– Barry Redert [38] is benoemd tot nieuwe Directeur voor de Publieke Sector van Cisco Nederland. Redert is de opvolger van Rob de Wildt, die nu als Director Services verantwoordelijk is voor de dienstverleningstak. In zijn nieuwe functie is Redert verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van de activiteiten in deze sector.

 

Redert: ‘Binnen de samenwerking met de overheid liggen onze speerpunten op het vlak van infrastructuur en mobiliteit, gezondheidszorg, educatie en het verder opschalen van platformen voor innovatieve startups. Dit vergt een scherpe blik op digitalisering en innovatie. Het doel van ons programma Digitale Versnelling Nederland is substantieel bij te dragen aan de digitalisering van de cruciale sectoren van Nederland zoals gezondheidszorg, infrastructuur en onderwijs. Zo dragen we bij aan een sterke internationale concurrentiepositie.”

 

Barry Redert heeft een achtergrond in het ontwikkelen van financiële en bedrijfssoftware. Inmiddels is hij ruim 10 jaar werkzaam bij Cisco. Binnen Cisco Nederland was Redert verantwoordelijk voor sales teams in sectoren zoals finance, retail, manufacturing en het uitbouwen van de MKB-markt via partners. Door samen te werken met het Cisco Sales Associates Program (CSAP) heeft hij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het binnen brengen en opleiden van jong talent bij Cisco Nederland.

————-

 

Over Cisco
Cisco (NASDAQ: CSCO) is wereldwijd leider in IT en helpt organisaties optimaal gebruik te maken van de kansen van morgen, door te laten zien wat er mogelijk is door zaken te verbinden die voorheen niet verbonden waren. Kijk voor het laatste nieuws op thenetwork.cisco.com. Meer informatie over Cisco is beschikbaar via www.cisco.com, www.cisco.nl en voor mobiele gebruikers via m.cisco.nl. Nieuws, achtergronden en foto’s vindt u op de EMEAR Network: ciscoemearnetwork.com of in de Cisco Newsroom: newsroom.cisco.com.


Voor meer informatie:

Check Twice
Cisco Persdesk

Tel: 023 562 8208
E-mail: cisco@checktwice.nl

Posted in pressroom |

Cisco introduceert Security Connector app voor iOS

Meer inzicht in en controle over Apple iOS-apparaten

 

Werknemers en organisaties werken graag mobiel en meer dan 70 procent van de organisaties1 stellen tablets en smartphones beschikbaar. Hieraan kleven grote beveiligingsrisico’s. Om die risico’s te minimaliseren en om te voldoen aan wet- en regelgeving moeten organisaties inzicht hebben in wat er op deze apparaten met bedrijfsinformatie gebeurt. Cisco speelt hier op in met de Cisco Security Connector, de security-app waarmee bedrijven vergaande zichtbaarheid in en controle over iOS-apparaten kunnen krijgen.

 

“De ransomware en malware die zich over internet verspreiden richten zich steeds vaker op mobiele apparaten. Samen met Apple helpen we ondernemingen om de beste digitaal verbonden, samenwerkende en veilige bedrijven ter wereld te worden”, zegt Michel Schaalje, Directeur Security Cisco Nederland. “Met deze app geven we bedrijven een tool om te kunnen voldoen aan de eisen op het gebied van security, risicobeheersing en wet- en regelgeving.”

 

Apple heeft zijn iOS mobile besturingssysteem van de grond af aan ontworpen om veilig en voor de gebruikers eenvoudig, intuïtief en krachtig te zijn. Voor iOS 11 werkten Apple en Cisco samen aan nieuwe mogelijkheden die inzicht geven in al het verkeer dat wordt gegenereerd door gebruikers, applicaties en apparaten. Cisco heeft de Cisco Security Connector voor iOS ontwikkeld om organisaties gedetailleerd inzicht te geven in netwerktoegang op door die organisaties beheerde iOS-apparaten. Het biedt de securityfunctionaliteit van Cisco Umbrella en Cisco AMP in één enkele app. De app kan ingezet worden met behulp van een mobile device management-oplossing, zoals Cisco Meraki Systems Manager.

 

De klanten van Cisco die de Cisco Security Connector app in hun bedrijf testten, zeiden het volgende:

 • Zichtbaarheid: helpt om te garanderen dat mobiele gebruikers en hun iOS-apparaten (die eigendom zijn van de organisatie) voldoen aan de wet- en regelgeving tijdens onderzoek naar incidenten doordat zeer snel bepaald kan worden wat er is gebeurd, wie erdoor getroffen zijn en tot welke risico’s het heeft geleid.
 • Controle: beschermt iPhone- en iPad-gebruikers tegen kwaadaardige sites, ongeacht of zij zich bevinden op het bedrijfsnetwerk, een publiek WiFi-netwerk of het 4G-netwerk.
 • Geen enkele negatieve impact op de mobiele gebruiksbeleving.

 

De Cisco Security Connector app is nu beschikbaar in de App Store (en via de lokale Cisco-partner of accountmanager). Meer informatie over hoe Cisco en Apple de mobiele transformatie versnellen op het gebied van security, samenwerking en netwerken is hier te vinden: www.cisco.com/go/apple.

 

1          Cisco Solutions for Secure Mobile Devices

 

Meer informatie:

Blog: Now Available Cisco Security Connector App for iOS

Website: Cisco Security Connector app

Over Cisco
Cisco (NASDAQ: CSCO) is wereldwijd leider in IT en helpt organisaties optimaal gebruik te maken van de kansen van morgen, door te laten zien wat er mogelijk is door zaken te verbinden die voorheen niet verbonden waren. Kijk voor het laatste nieuws op thenetwork.cisco.com. Meer informatie over Cisco is beschikbaar via www.cisco.com, www.cisco.nl en voor mobiele gebruikers via m.cisco.nl. Nieuws, achtergronden en foto’s vindt u op de EMEAR Network: ciscoemearnetwork.com of in de Cisco Newsroom: newsroom.cisco.com.

Posted in pressroom |

Cisco en INTERPOL werken samen om cybercriminaliteit te bestrijden

21 november 2017 – Cisco en INTERPOL, ‘s werelds grootste internationale politieorganisatie, kondigen vandaag als de eerste stap in de gezamenlijke bestrijding van cybercriminaliteit een overeenkomst aan om dreigingsinformatie te delen.

 

Wereldwijd snelle dreigingsdetectie
Onder leiding van INTERPOLs wereldwijde cybercrime-centrum, het INTERPOL Global Complex for Innovation (IGCI) in Singapore, zal een gecoördineerde en gerichte benadering van gegevensuitwisseling worden ontwikkeld. Dit maakt niet alleen een snelle detectie van dreigingen over de hele wereld mogelijk, maar maakt ook de weg vrij voor mogelijke toekomstige samenwerking op het gebied van opleiding en kennisuitwisseling.

De overeenkomst ondersteunt de programma’s van INTERPOL die zich richten op zowel ‘pure cybercrime’ als misdaad die door ‘cyber’ mogelijk wordt gemaakt, om lidstaten te helpen bij het identificeren van cyberaanvallen en daders.

 

Inzicht in 192 lidstaten
Noboru Nakatani, Executive Director van IGCI: “De uitwisseling van informatie en expertise tussen de publieke en private sector is van vitaal belang bij de bestrijding van cybercriminaliteit. Geen enkel land of bedrijf kan dit alleen doen. De overeenkomst met Cisco biedt ons en de opsporingsdiensten in onze 192 lidstaten, toegang tot belangrijke informatie over cyberdreigingen. Dit zal helpen om niet alleen aanvallen te detecteren, maar ook om ze te voorkomen.”

John Stewart, Senior Vice President, Chief Security and Trust Officer van Cisco: “Cybercrime blijft wereldwijd toenemen. Verdedigers uit zowel de publieke als private sector moeten deze dreiging aanpakken. Zichtbaarheid en een veelomvattende dreigingsinformatie zijn essentieel voor detectie, analyse en bescherming tegen opkomende dreigingen. We werken graag samen met INTERPOL om dreigingsgegevens uit te wisselen en om te kijken naar nieuwe mogelijkheden om kennis uit te wisselen zodat we cybercrime wereldwijd kunnen bestrijden.”

 


                        Cisco John N. Stewart en INTERPOL Noburu Nakatini bij ondertekening

 

Aanpak in Nederland
René Pluis, Cybersecurity Lead bij Cisco’s programma Digitale Versnelling Nederland: “De cybersecurityinformatie die met INTERPOL in Singapore wordt uitgewisseld, wordt ook gedeeld met INTERPOL in Den Haag. Het is opnieuw een voorbeeld van hoe Cisco samenwerkt met diverse Nederlandse overheidsinstanties om kennis en inzichten uit te wisselen en de weerbaarheid te vergroten tegen cybercrime. Dat is een van de doelen die we gesteld hebben binnen Cisco’s meerjarige programma ‘Digitale Versnelling Nederland’. Daarnaast ondersteunen we de toepassing van cybersecuritystandaarden om zo de basisbescherming binnen en buiten de Nederlandse overheid te verbeteren.”

 

Dagelijks bijna 20 miljard dreigingen blokkeren
Cisco’s beveiligingsaanbod en zijn architecturale benadering van cybersecurity helpen organisaties hun netwerk tot en met de endpoints en cloud effectiever te beveiligen. Cisco’s uitgebreide beveiligingsoplossingen kunnen onderling samenwerken om een dreiging overal te stoppen, zodra deze ergens wordt gedetecteerd. Via zijn Collective Security Intelligence blokkeert Cisco 19,7 miljard dreigingen per dag, op basis van dreigingsinformatie, die de Cisco Talos Security Intelligence and Research Group verzamelt.

 

————-

 

Over Cisco
Cisco (NASDAQ: CSCO) is wereldwijd leider in IT en helpt organisaties optimaal gebruik te maken van de kansen van morgen, door te laten zien wat er mogelijk is door zaken te verbinden die voorheen niet verbonden waren. Kijk voor het laatste nieuws op thenetwork.cisco.com. Meer informatie over Cisco is beschikbaar via www.cisco.com, www.cisco.nl en voor mobiele gebruikers via m.cisco.nl. Nieuws, achtergronden en foto’s vindt u op de EMEAR Network: ciscoemearnetwork.com of in de Cisco Newsroom: newsroom.cisco.com.

 

Over INTERPOL

INTERPOL is ’s werelds grootste internationale politieorganisatie met 192 landen die lid zijn. De rol van de organisatie is de politie wereldwijd in staat stellen om samen te werken en zo van de wereld een veiliger plek te maken. INTERPOL’s hightech infrastructuur voor technische en operationele ondersteuning helpt de groeiende uitdaging om in de 21ste eeuw misdaad te bestrijden, het hoofd te bieden.

Posted in pressroom | Tagged , , , , , |

André Brugman treedt toe tot directie Cisco Nederland

Amsterdam, 20 november 2017 - André Brugman (1966) is toegetreden tot de directie van Cisco Nederland. Brugman volgt Michel Schaalje op die binnen Nederland verantwoordelijk is geworden voor Cisco’s cybersecurity-activiteiten. Brugman is nu technisch directeur en verantwoordelijk voor de pre-sales consultancy.

Brugman: “In deze positie ben ik het aanspreekpunt voor klanten bij complexe vraagstukken en innovatietrajecten en zoek ik met hen naar de best passende technologische oplossing. Dit vraagt om een scherpe blik op technologische ontwikkelingen en sterk begrip van de omgeving waarin de klanten opereren. Een speelveld waarop ik me graag begeef.”

Brugman was hiervoor 12 jaar lang verantwoordelijk voor alle IT-specialisten (system engineers) die de systemen bij internationale bedrijven en grote overheidsorganisaties onderhielden. Daarvoor vervulde hij leidinggevende functies in de op business partners gerichte ‘Channel’- organisatie en was hij verantwoordelijk voor de financiële sector als (pre-sales) consultant. Brugman was onder meer initiatiefnemer van het Channel Talent programma, waarbij ruim 200 jonge talenten konden starten bij de Cisco business partners en de opbouw van het innovatieve Internet of Everything team. Binnen dit team werden projecten ontwikkeld zoals het Mobility Data Platform, waardoor big data van en tussen snelwegen, havens, luchthavens, waterwegen en spoorwegen veilig en snel gekoppeld kunnen worden.

Edwin Prinsen, Country Manager Cisco Nederland: “André heeft zich altijd bewezen als de collega die voortdurend kijkt naar hoe het beter kan en daar vervolgens ook met succes actie op onderneemt. Met die verbeteringen weet hij teams te mobiliseren en te laten excelleren. Gezien de veranderingen die we in onze organisatie doorvoeren is het niet meer dan logisch dat hij nu deel uitmaakt van onze directie.”

————-

 

Over Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) is wereldwijd leider in IT en helpt organisaties optimaal gebruik te maken van de kansen van morgen, door te laten zien wat er mogelijk is door zaken te verbinden die voorheen niet verbonden waren. Kijk voor het laatste nieuws op thenetwork.cisco.com. Meer informatie over Cisco is beschikbaar via www.cisco.com, www.cisco.nl en voor mobiele gebruikers via m.cisco.nl. Nieuws, achtergronden en foto’s vindt u op de EMEAR Network: ciscoemearnetwork.com of in de Cisco Newsroom: newsroom.cisco.com.

Posted in pressroom |

Digitale Versnelling Nederland: Cisco geeft komende drie jaar 76.000 Nederlanders een IT-opleiding

Amsterdam, 8 november 2017 - Digitale kansen voor iedereen. Als onderdeel van het programma ‘Digitale Versnelling Nederland’ kondigt Cisco het initiatif aan om iedereen in Nederland te helpen digitale vaardigheden te ontwikkelen. Daarmee beoogt het wereldwijde IT-bedrijf om in 2020 nog eens 76.000 Nederlanders getraind te hebben, met een focus op scholieren en studenten. Dit aantal komt bovenop de 100.000 Nederlanders die door de jaren heen al deelnamen aan Cisco’s belangeloos beschikbaar gestelde Networking Academy.

Op termijn kijkt Cisco naar verdere verbreding, bijvoorbeeld met een aanbod voor primair onderwijs, het volwassenenonderwijs en re-integratietrajecten. Cisco wil op deze manier zoveel mogelijk mensen (bij)scholen in digitale vaardigheden en zo bijdragen aan het terugdringen van het tekort aan digitale talenten.  Er zijn nu ook diverse cursussen beschikbaar die zonder begeleiding gevolgd kunnen worden.

7,8 miljoen deelnemers wereldwijd

De Networking Academy viert zijn 20-jarig bestaan en leidde wereldwijd al 7,8 miljoen mensen op met trainingen en vakken die helemaal aansluiten bij waar de digitalisering nu om vraagt: gericht op probleemoplossing, methoden van aanpak en het leren nadenken over kansen en bedreigingen. Ze zijn niet gericht op (Cisco)producten, een specifieke programmeertaal of softwarepakket.

 

Niemand buiten de boot

“Iedereen moet toegang krijgen tot de juiste digitale training zodat ze mee kunnen draaien in onze steeds meer digitale maatschappij en economie”, aldus Edwin Prinsen, Countrymanager van Cisco Nederland. “Het dichten van de toenemende kloof in digitale vaardigheden is echter een erg grote opgave voor ons onderwijssysteem alleen. Zo zien we dat lang niet alle docenten voldoende recente digitale kennis hebben over bijvoorbeeld coderen, netwerkonderhoud of cybersecurity. Hoe zouden ze hun leerlingen dan moeten opleiden? Ook hen moeten we dus helpen. Docenten staan bij ons centraal. Technologiebedrijven en toekomstige werkgevers moeten daarom meer samenwerken met de overheid en het onderwijs om ervoor te zorgen dat Nederland voldoende digitaal talent ontwikkelt om zijn plaats in de economische voorhoede te behouden en te versterken.”

 

Elke sector digitaal

Dit project is onderdeel van Cisco’s programma ‘Digitale Versnelling Nederland’. Een investeringsprogramma met als doel de digitalisering van de Nederlandse economie en maatschappij te stimuleren in samenwerking met overheid, bedrijfsleven en onderwijs. De missie voor Nederland is onder meer om de capaciteit van de Networking Academies sterk te vergroten en zo de komende drie jaar in ieder geval 76.000 studenten en scholieren op te leiden. Van laagdrempelige, maar cruciale, digitale basisvaardigheden en -bewustzijn tot intensieve netwerk- en coderingstrajecten. Naast onderwijsinstellingen werkt Cisco ook graag samen met andere organisaties. Het bedrijf kondigde onlangs nog aan bij te dragen aan de digitale scholing van duizenden medewerkers van een grote Nederlandse zorginstelling. Net als in andere sectoren is ook binnen de zorg het verkleinen van de digitale vaardighedenkloof cruciaal.

 

Wat is cybersecurity eigenlijk, en wat doe je met Internet of Things?

Het opleidingsaanbod van de Networking Academy is er voor iedereen: scholieren, studenten, docenten en werknemers die willen omscholen. Het uitvoerige opleidingsprogramma heeft onderdelen die – voor iedereen – volledig online zijn te volgen en onderdelen die meer ‘klassikale’ begeleiding vragen en toegevoegd kunnen worden aan lespakketten. Onder andere de zeer volledige introductievakken over ‘Cybersecurity’, ‘Internet of Things’ en simpelweg ‘Online gaan’ zijn nu online vrij toegankelijk op www.netacad.com.

————-

 

Over Cisco
Cisco (NASDAQ: CSCO) is wereldwijd leider in IT en helpt organisaties optimaal gebruik te maken van de kansen van morgen, door te laten zien wat er mogelijk is door zaken te verbinden die voorheen niet verbonden waren. Kijk voor het laatste nieuws op thenetwork.cisco.com. Meer informatie over Cisco is beschikbaar via www.cisco.com, www.cisco.nl en voor mobiele gebruikers via m.cisco.nl. Nieuws, achtergronden en foto’s vindt u op de EMEAR Network: ciscoemearnetwork.com of in de Cisco Newsroom: newsroom.cisco.com.

 

Meer over de landendigitaliseringsprojecten van Cisco: https://newsroom.cisco.com/cda

Posted in pressroom | Tagged , , , , , , , , , , |

Wijzigingen in directie Cisco Nederland


 • Cynthia Koetsier-Beerten verantwoordelijk voor global accounts
 • Rob de Wildt nieuwe Directeur Services

 

Amsterdam, 16 oktober, 2017 - Vanaf 1 november wordt Cynthia Koetsier-Beerten (44) bij Cisco Nederland verantwoordelijk voor het account management van een aantal Nederlandse multinationals. Rob de Wildt (49) is benoemd tot nieuwe Directeur Services. Beide posities hebben als voornaamste verantwoordelijkheid de samenwerking met klanten te versterken.

Cynthia Koetsier-Beerten was hiervoor vier jaar lang Director Services en vervulde daarvoor leidinggevende functies in Services Channel and Commercial Sales, Inside Sales en Finance. Zij wordt Director CGEM (Country Global Enterprise Model).  Cisco werkt aan het verbeteren van de samenwerking met grote multinationals. Door deze bedrijven centraal, vanuit het land waar het hoofdkantoor is gevestigd, te ondersteunen kan Cisco vergaand geïntegreerde oplossingen bieden en zo de klant van dienst zijn. Dit verloopt volgens het zogeheten ‘Country Global Enterprise Model’.

 

Rob de Wildt wordt als Director Services verantwoordelijk voor de dienstverleningstak. De Wildt was hiervoor zeven jaar Director Public Sector en daarvoor onder meer Director Commercial. Cisco biedt naast hardware ook steeds meer software en diensten. Deze beide onderdelen vallen onder ‘Services’ bij Cisco. Zo omvat het onlangs geïntroduceerde ‘Network Intuitive’ niet alleen hardware, maar ook cruciale software en diensten voor vergaande automatisering en cybersecurity. Daarnaast ziet Cisco veel organisaties worstelen om een echt veilig en toekomstbestendig IT-fundament te bouwen. Dit is een complexe opgave terwijl organisaties vaak een groot tekort aan IT-specialisten hebben. Om deze organisaties te helpen breidt Cisco de dienstverleningstak verder uit

 

————

 Over Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) is wereldwijd leider in IT en helpt organisaties optimaal gebruik te maken van de kansen van morgen, door te laten zien wat er mogelijk is door zaken te verbinden die voorheen niet verbonden waren. Kijk voor het laatste nieuws op thenetwork.cisco.com. Meer informatie over Cisco is beschikbaar via www.cisco.com, www.cisco.nl en voor mobiele gebruikers via m.cisco.nl. Nieuws, achtergronden en foto’s vindt u op de EMEAR Network: ciscoemearnetwork.com of in de Cisco Newsroom: newsroom.cisco.com.

 


Voor meer informatie:

Check Twice
Cisco Persdesk

Tel: 023 562 8208
E-mail: cisco@checktwice.nl

Posted in pressroom | Tagged , , |

Winnaars Nederlandse Cisco Partner Awards 2017 bekend

Telindus sleept drie awards in de wacht en is Partner of the Year

Amsterdam, 11 oktober 2017 - Cisco heeft tijdens zijn jaarlijkse Partner New Year´s & Awards Drinks bekend gemaakt welke Nederlandse partners de zeventien awards hebben gewonnen voor de samenwerking in Cisco’s boekjaar 2017. Voor Cisco’s dienstverlening aan klanten is goede samenwerking met partners doorslaggevend. Bovendien leveren partners een belangrijke bijdrage aan het realiseren van Cisco’s groeidoelstellingen.

Ieder jaar reikt Cisco in Nederland awards uit aan de partners die een grote groei hebben gerealiseerd of die zich op een andere manier hebben weten te onderscheiden.

 

Dit jaar zijn de winnaars:

 • Architectural Excellence: Enterprise Networking: KPN
 • Architectural Excellence: Collaboration: KPN
 • Architectural Excellence: Data Center: Vosko
 • Solution Innovation Partner of the Year: Axians
 • Service Provider Partner of the Year: BT
 • Meraki Partner of the Year: Simac
 • Cloud & Managed Services Partner of the Year: Open Line
 • Commercial Partner of the Year: Avit
 • Public Sector Partner of the Year: Telindus
 • Enterprise Partner of the Year: Dimension Data
 • Distributor of the Year: Ingram Micro
 • ISV Partner of the Year: IBM
 • Services Partner of the Year: Axians
 • Security Partner of the Year: Telindus
 • Online Partner of the Year: Centralpoint
 • Learning Partner of the Year: Global Knowledge
 • Cisco Netherlands Partner of the Year: Telindus

 

Winnaars Cisco Partner Awards 2017

Winnaars Cisco Partner Awards 2017

“Organisaties helpen met digitale uitdagingen. Van video-calling tot een complete veilige IT-infrastructuur. Dat is wat onze partners samen met ons doen. Voor organisaties die klaar willen zijn voor de digitale toekomst is het moeilijk om wegwijs te worden uit de wirwar van oplossingen. En onze partners maken dat eenvoudiger. Door middel van het recent geïntroduceerde Network Intuitive tot aan onze Sparkboards. We bedanken op deze dag onze partners en staan even stil bij de successen van afgelopen jaar. Partners die op onderscheidende manieren een bijdrage hebben geleverd aan de business van onze klanten krijgen een award”, zegt Daan de Groot, Sales Manager Partner Organization Cisco Nederland

 

————-

 

Over Cisco
Cisco (NASDAQ: CSCO) is wereldwijd leider in IT en helpt organisaties optimaal gebruik te maken van de kansen van morgen, door te laten zien wat er mogelijk is door zaken te verbinden die voorheen niet verbonden waren. Kijk voor het laatste nieuws op thenetwork.cisco.com. Meer informatie over Cisco is beschikbaar via www.cisco.com, www.cisco.nl en voor mobiele gebruikers via m.cisco.nl. Nieuws, achtergronden en foto’s vindt u op de EMEAR Network: ciscoemearnetwork.com of in de Cisco Newsroom: newsroom.cisco.com.

 


Voor meer informatie:

Check Twice
Cisco Persdesk

Tel: 023 562 8208
E-mail: cisco@checktwice.nl

Posted in pressroom | Tagged , |

Cisco en Philadelphia versnellen digitale innovaties in de zorg

Innovaties en trainingen op termijn ook beschikbaar voor andere zorginstellingen

 

Amsterdam, 28 september 2017 Philadelphia, een landelijke zorginstelling voor het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking, en IT-bedrijf Cisco werken vanaf vandaag samen om digitalisering in de zorg te versnellen. Het doel is een nog betere leefomgeving voor mensen met een beperking en het ontlasten van zorgverleners. Beide organisaties werken al langer samen op IT-infrastructuurgebied. Philadelphia loopt voorop in zorginnovatie maar wil, nu het IT-fundament op orde is, met hulp van Cisco het tempo van de digitalisering versnellen. Dit initiatief komt voort uit Cisco’s programma Digitale Versnelling Nederland waarmee het voor Nederland cruciale sectoren helpt digitaal te versnellen.

Guy Driedrich (L), VP, Global Innovation Officer, Cisco en Greet Prins (R), Voorzitter Raad van Bestuur Philadelphia Zorg

De kernpunten van de samenwerking draaien om het digitaal opleiden van personeel (Philadelphia heeft ruim 6.000 medewerkers); veilig en effectief data in de gehele organisatie verbinden voor meer inzicht en nieuwe toepassingen; innovaties organisatiebreed implementeren en het delen van ervaringen met andere zorginstellingen.

 

Technologie verbetert kwaliteit van leven

Technologie kan de kwaliteit van leven, vrijheidsbeleving en zelfredzaamheid van mensen met een verstandelijke beperking sterk vergroten. Daarom vindt Philadelphia het erg belangrijk om op tijd in te springen op technologische ontwikkelingen in de zorg. De innovaties worden op maat ontwikkeld voor hun specifieke cliëntgroepen. Het uitgangspunt daarbij is dat de technologie veilig is, gemakkelijk in gebruik en de huidige zorg ondersteunt en aanvult.

 

Greet Prins, voorzitter Raad van Bestuur Philadelphia Zorg: “De veiligheid, snelheid en schaalbaarheid van onze infrastructuur maakt het mogelijk dat wij klaar zijn voor nieuwe toepassingen van e-health, domotica en zorgverlening op afstand en met digitale hulpmiddelen. We gebruiken al veel innovaties om te kijken wat er echt werkt, hoe het cliënten helpt en medewerkers mogelijk ontlast. Daarnaast is het van belang dat de zorgmedewerkers begrijpen  hoe je deze digitale toepassingen optimaal gebruikt. Wij kijken er naar uit dat we samen met Cisco de (digitale) barrières zoveel mogelijk gaan opheffen en zorgmedewerkers ondersteunen in het omarmen van de juiste innovaties.”

 

Duizenden medewerkers opleiden

Hendrik Blokhuis, Programmadirecteur van Digitale Versnelling Nederland (DVN): “Wij willen de zorg verbeteren met onze technologie en onze kennis van technologie. Zo investeren we in de digitale kennis en vaardigheden van het personeel, met als doel de toepassing van technologie te verbeteren. Maar denk ook aan het dichterbij en toegankelijker maken van zorg door het gebruik van video. Daarnaast zullen we helpen om op een veilige en uniforme manier sensorinformatie te ontsluiten. Een gebied met grote potentie dat binnen de zorg nog nauwelijks goed benut wordt. De kennis die we gedurende onze samenwerking opdoen, delen we daarna graag met andere partijen om op deze manier maximaal bij te dragen aan de nationale doelstellingen voor de zorg.”

 

Van sociale robots tot slimme GPS toepassingen voor dwalende mensen

Voorbeelden van innovaties bij Philadelphia zijn slim incontinentiemateriaal die met een sensor detecteert of er verschoond moet worden, DigiContact voor 24/7 videocontact met cliënten, de sociale robot Pepper – Phi en Slimme Nachtzorg waarbij gebruik wordt gemaakt van sensoren (deur, camera met beweegsensor). Er wordt ook getest met gezichtsherkenning door robots en GPS in de hak van de schoen van dwalende mensen. Maar ook hoe ander (slim) licht erbij kan helpen dat cliënten overdag actiever zijn en ‘s nachts beter slapen. Hopelijk gaan ze ook minder onbegrepen gedrag vertonen. De zorginstelling gaat zorgvuldig om met de invoering van digitale innovaties: brede discussie met medewerkers, cliënten, hun familie en belangenbehartigers van cliënten over wat kan en wat niet. Na een zorgvuldige afweging wordt de (digitale) oplossing die het beste past ingevoerd.

 

Kernpunten van Philadelphia en Cisco om digitalisering in de zorg te versnellen:

 1. 1.      Medewerkers meenemen in digitalisering

Philadelphia wil graag sneller mee met digitale ontwikkelingen en daarom is er ook behoefte om medewerkers goed voor te bereiden op de digitalisering. Meer kennis en vertrouwdheid met digitalisering draagt bij aan snellere adoptie van de innovaties. Philadelphia en Cisco starten zodoende samen een educatietraject om zo veel mogelijk medewerkers digitale kennis en vaardigheden bij te brengen. Op termijn worden deze trainingen gedeeld met andere zorginstellingen.

 1. 2.      Betere zorgprocessen dankzij data-analyse

Sensoren en IoT-apparaten genereren zeer veel data die gecombineerd kunnen worden met andere data van Philadelphia. Cisco ontwikkelt daarom een dataplatform (op basis van Cisco Kinetic) dat deze data efficiënt en veilig samenbrengt en analyses beter mogelijk maakt. De inzichten die dat oplevert dragen naar verwachting aanzienlijk bij aan verbeteringen van de zorgprocessen.

 1. 3.      Innovatie ook beschikbaar voor andere zorginstellingen

De bedrijven werken ook samen om de innovaties uit Philadelphia’s  ‘Living Labs’ beter op de bestaande toepassingen aan te sluiten. Dit met bijzondere aandacht voor privacy en security. Ook deze opgeschaalde innovaties zullen naar verwachting beschikbaar komen voor andere zorginstellingen.

 

————-

Over Cisco
Cisco (NASDAQ: CSCO) is wereldwijd leider in IT en helpt organisaties optimaal gebruik te maken van de kansen van morgen, door te laten zien wat er mogelijk is door zaken te verbinden die voorheen niet verbonden waren. Kijk voor het laatste nieuws op thenetwork.cisco.com. Meer informatie over Cisco is beschikbaar via www.cisco.com, www.cisco.nl en voor mobiele gebruikers via m.cisco.nl. Nieuws, achtergronden en foto’s vindt u op de EMEAR Network: ciscoemearnetwork.com of in de Cisco Newsroom: newsroom.cisco.com.

 

Over Philadelphia

Philadelphia wil er vanuit een christelijke visie aan bijdragen dat mensen met een verstandelijke beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk met verantwoordelijkheidsbesef, passie, aandacht en professionaliteit. We gaan uit van de mogelijkheden van iedere individuele cliënt als het gaat om zorg, wonen, werken, vrije tijd, dagbesteding en welzijn.


Voor meer informatie:

Check Twice
Cisco Persdesk
Tel: 023 562 8208
E-mail: cisco@checktwice.nl

Posted in pressroom |

Media alert: aankondiging resultaten Cisco vierde kwartaal en boekjaar 2017

Amsterdam, 15 augustus 2017 – Op woensdagavond 16 augustus om 22.30 uur maakt Cisco tijdens een webcast de resultaten bekend van het vierde kwartaal van het boekjaar 2017 en het geheel boekjaar 2017.

 

Webcast (audio & presentatie):

Datum: woensdag 16 augustus 2017

Tijd: 22.30 uur (Nederlandse tijd)

Inbelnr.: +1 212 519 0847

Webcast: https://edge.media-server.com/m/p/b748r2vb  

Info: https://investor.cisco.com/investor-relations/news-and-events/events-and-presentations/events-and-presentations-details/2017/

 

Het persbericht over deze resultaten zal verschijnen op https://newsroom.cisco.com.

 

————-

Over Cisco
Cisco (NASDAQ: CSCO) is wereldwijd leider in IT en helpt organisaties optimaal gebruik te maken van de kansen van morgen, door te laten zien wat er mogelijk is door zaken te verbinden die voorheen niet verbonden waren. Kijk voor het laatste nieuws op thenetwork.cisco.com. Meer informatie over Cisco is beschikbaar via www.cisco.com, www.cisco.nl en voor mobiele gebruikers via m.cisco.nl. Nieuws, achtergronden en foto’s vindt u op de EMEAR Network: ciscoemearnetwork.com of in de Cisco Newsroom: newsroom.cisco.com.


Voor meer informatie:

Check Twice
Cisco Persdesk

Tel: 023 562 8208
E-mail: cisco@checktwice.nl

Posted in pressroom |

Cisco-onderzoeksrapport voorspelt nieuwe ‘Destruction of Service’-aanvallen

 • Schaal en impact van dreigingen blijven toenemen
 • Cisco verkort ontdekkingstijd van dreigingen van 39 tot 3,5 uur
 • Voor het rapport zijn 3.000 securityprofessionals in 13 landen ondervraagd

 

Amsterdam, 20 juli 2017 - Het Cisco 2017 Midyear Cybersecurity Report laat zien dat cyberdreigingen zich steeds sneller ontwikkelen en dat aanvallen steeds grootschaliger worden. Op basis van deze trends voorspelt het een nieuwe aanvalscategorie met nog verder strekkende gevolgen: ‘Destruction of Service’ (DeOS). Door DeOS-aanvallen kunnen organisaties niet meer herstellen na een aanval omdat ze zich ook richten op backupsystemen en andere veiligheidsmaatregelen die bedoeld zijn voor herstel van data. Daarnaast zorgt de groei van het Internet of Things (IoT) ervoor dat bedrijven steeds meer onderdelen van hun bedrijfsvoering online zetten, waardoor de reikwijdte van een aanval groter wordt en aanvallen in potentie grotere schade kunnen aanrichten.

 

 

Hackers werken aan nieuwe, fundamentele verstoringen

Recente aanvallen zoals WannaCry en Nyetya tonen de snelle verspreiding en grote impact van aanvallen die op traditionele ransomware (gijzelsoftware) lijken, maar in werkelijkheid veel destructiever zijn. Dit zijn voorbodes van Destruction of Service-aanvallen: aanvallen die veel meer schade aanrichten en bedrijven niet van kunnen herstellen.

Het Internet of Things blijft nieuwe mogelijkheden voor cybercriminelen bieden en de beveiligingslekken van het IoT zullen een centrale rol gaan spelen in nieuwe aanvalsgolven met nog veel grotere gevolgen. Recente IoT-botnetactiviteiten suggereren dat sommige aanvallers al bezig zijn het fundament te creëren voor een vérreikend cyberthreat-incident dat in potentie het internet zelf kan verstoren.

 

Sneller herstellen

Het is cruciaal om in het licht van deze aanvallen de effectiviteit van de beveiliging te meten. Zo houdt Cisco zijn vooruitgang bij door de detectietijd (time to detection – TTD) te verkorten. Dit is de tijd die nodig is om een cyberaanval binnen de organisatie te ontdekken. Kortere detectietijden zijn van cruciaal belang om de speelruimte van aanvallers te in te dammen en eventuele schade te minimaliseren.

“Complexiteit hindert de beveiligingsinspanningen van vele bedrijven”, zegt Michel Schaalje, Directeur Security Cisco Nederland. “Het is evident dat de jarenlange investeringen in allerlei losstaande beveiligingsproducten enorme kansen scheppen voor aanvallers die eenvoudig gaten in de beveiliging kunnen opsporen. Om de detectietijd te verkorten en de gevolgen van een aanval te beperken, is een geïntegreerde benadering van beveiliging noodzakelijk. Door meer zicht op het netwerk te ontwikkelen en door betere beheermogelijkheden zijn dergelijke gaten veel sneller te vinden en dichten. Cisco werkt ook daar hard aan. Sinds november 2015 heeft Cisco de time-to-detection (TTD) van aanvallen weten terug te dringen van 39 uur naar 3,5 uur. Hierdoor vermindert de impact van aanvallen sterk. Ook is sneller herstel mogelijk, waardoor de verstoring van de bedrijfsvoering beperkt blijft.”

 

Het huidige dreigingslandschap: doen slachtoffers het zelf?

De securityspecialisten van Cisco zagen malware in de eerste helft van 2017 verder evolueren en constateerden dat aanvallers steeds weer nieuwe methoden verzinnen om hun malware ongezien af te leveren en ontdekking te voorkomen. Het viel Cisco op dat slachtoffers van aanvallen steeds vaker zélf de aanval moeten activeren door op een link te klikken of een opgestuurd bestand te openen. Aanvallers ontwikkelen steeds meer ‘bestandsloze’ malware die zich volledig in het geheugen nestelt, waar het moeilijker te ontdekken is. Na een herstart is dit type malware vervolgens verdwenen. Ook wordt vaker een anonieme en gedecentraliseerde infrastructuur zoals een Tor proxyservice gebruikt om command and control-activiteiten te verbergen. Verder constateerde Cisco een opmerkelijke daling van het gebruik van exploit kits. Daar staat tegenover dat aanvallers nog steeds hun toevlucht zoeken tot traditionele methoden.

 

 • Spamvolumes nemen sterk toe. Cisco denkt dat het aantal spam-mails met gevaarlijke bijlagen ook de komende tijd zal toenemen.
 • Spyware en adware, door beveiligers vaak ten onrechte als vervelend maar niet schadelijk beschouwd, blijven een risico voor bedrijven. Onderzoek van Cisco onder 300 bedrijven gedurende vier maanden wees uit dat drie bekende typen spyware 20% van de onderzoeksgroep besmet had. In een zakelijke omgeving kan spyware gebruikers- en bedrijfsinformatie stelen, de kracht van beveiligingsmaatregelen ondermijnen en zorgen voor meer malware-besmettingen.
 • De opkomst van Ransomware-as-a-Service maakt het voor aanvallers, ongeacht hun computerkennis, eenvoudig om een aanval op te zetten. Ransomware haalt de laatste maanden voortdurend de voorpagina’s en zou in 2016 naar schatting meer dan 1 miljard dollar hebben opgeleverd.
 • Maar er is nog een veel lucratievere dreiging, het zogenaamde Business Email Compromise (BEC). Dit is een aanval die via social engineering en emails verloopt en die slachtoffers op slinkse manieren geld naar buitenlandse rekeningen laat overmaken. Een zeer lucratieve aanpak: volgens het Internet Crime Complaint Center zou op deze manier tussen oktober 2013 en december 2016 5,3 miljard dollar zijn gestolen.

 

Proactieve houding

Om de steeds geavanceerdere aanvallen het hoofd te bieden moeten bedrijven een proactieve houding aannemen. Enkele adviezen van Cisco Security:

 • Bestrijd complexiteit door een geïntegreerde defensie. Beperk investeringen in losstaande oplossingen
 • Begrijp goed wat de risico’s zijn, wat het kost om die risico’s af te dekken in termen van investeringen in apparatuur en software en wat de winst is die je zo kunt behalen in termen van ononderbroken bedrijfsvoering
 • Stel duidelijke meetstandaarden vast. Gebruik deze om de beveiligingsbenadering te valideren en verbeteren.
 • Houd de infrastructuur en applicaties up-to-date, zodat aanvallers geen gebruik kunnen maken van bekende lekken
 • Geef werknemers beveiligingstraining die is toegesneden op hun functie binnen het bedrijf, in plaats van iedereen dezelfde training te geven
 • Blijf actief reageren op beveiligingsmeldingen, in plaats van één keer alle beveiligingsinstrumenten in te stellen en er verder nooit meer naar te kijken.

 

————-

Over Cisco
Cisco (NASDAQ: CSCO) is wereldwijd leider in IT en helpt organisaties optimaal gebruik te maken van de kansen van morgen, door te laten zien wat er mogelijk is door zaken te verbinden die voorheen niet verbonden waren. Kijk voor het laatste nieuws op http://thenetwork.cisco.com. Meer informatie over Cisco is beschikbaar via www.cisco.com, www.cisco.nl en voor mobiele gebruikers via http://m.cisco.nl. Nieuws, achtergronden en foto’s vindt u op de EMEAR Network: http://ciscoemearnetwork.com of in de Cisco Newsroom: http://newsroom.cisco.com.

 

 Achtergrond informatie:

Cisco Executive Security Video with Steve Martino: Cisco 2017 Midyear Cybersecurity Report

Cisco 2017 Midyear Cybersecurity Report

Cisco Blogs: Threats with Escalating Impact: Announcing the Cisco 2017 Midyear Cybersecurity Report

Cisco 2017 Midyear Cybersecurity Report Graphics

 

Follow Cisco on Twitter @CiscoSecurity

Like Cisco Security on Facebook

 

Voor meer informatie:

Check Twice
Cisco Persdesk

Tel: 023 562 8208
E-mail: cisco@checktwice.nl

Posted in pressroom | Tagged , , , , , , , , , , , |

4murs optimaliseert order fulfillment met AutoStore-oplossing van Egemin

Tweede AutoStore-bestelling voor Egemin in Frankrijk

 

Zwijndrecht, 10 juli 2017

 

Egemin SAS, een dochteronderneming van Dematic Group Limited, heeft in Frankrijk een tweede bestelling ontvangen voor een AutoStore-systeem bij het bedrijf 4murs. Deze nieuwe opdracht is de vijfde AutoStore-bestelling (twee in België, twee in Frankrijk en een in Nederland) voor Egemin, dat hiermee zijn positie als specialist in de AutoStore-technologie bevestigt. Egemin presenteerde zijn AutoStore-oplossingen tijdens de meest recente All4Pack-beurs in Parijs (november 2016) met een livedemo.

 

 

4murs is marktleider in Frankrijk voor de distributie van behangpapier, verf, gordijnen, textiel en verwante producten, met een netwerk van 120 winkels. De onderneming wil de lancering van haar nieuw LIFESTYLE-concept versnellen via de verkoop van decoratieartikelen in de winkels. Deze nieuwe activiteit vereist ‘item picking’ en het door Egemin Automation voorgestelde AutoStore-systeem bood duidelijk de beste oplossing voor de order fulfillment processen van 4murs.

 

“We hebben een technologische vergelijking gemaakt om item picking in een beperkte ruimte toe te passen (vrije hoogte in het gebouw: 6,5m). We wilden ons huidige personeelsniveau niet verminderen, maar wel de logistieke flows optimaliseren en de activiteiten van onze 120 winkels centraliseren. We konden deze takenoptimalisering alleen doorvoeren met een hoogwaardige en flexibele supply chain-oplossing zoals AutoStore”, verduidelijkt 4murs.

 

De AutoStore-oplossing die Egemin zal implementeren, bestaat uit een platform met dertien niveaus (nodige ruimte: 700 m²) en kan tot 23.000 bakken opslaan. Tien robots en twee ‘goods-to-person’ werkstations voor het opnemen, aanvullen en inventariseren maken het systeem compleet.

 

“We hebben de oplossing speciaal ontworpen om de groei van 4murs te ondersteunen. Het systeem zal meegroeien met de lanceringsactiviteiten voor decoratieartikelen in de winkels”, zegt Cyril Taiclet, Sales Engineer bij Egemin SAS in Frankrijk. “Aanvankelijk zal het platform 10.000 bakken bevatten, en de klant zal nieuwe bakken, nieuwe robots en nieuwe werkstations kunnen toevoegen, al naar gelang de behoeften. Er is al een uitbreiding van het systeem voorzien binnen het gebouw, zonder enige onderbreking van de productie voor de klant.”

 

Het systeem moet in januari 2018 operationeel zijn.

 

Beeldmateriaal: Foto’s AutoStore oplossing

 

Over Dematic Egemin

Dematic is een toonaangevende leverancier in geïntegreerde automatiseringstechnologie, software en services voor de optimalisering van supply chains. Dematic telt meer dan 6.000 bekwame logistieke professionals die klanten wereldwijd bedienen en telt engineering centers en productievestigingen over de hele wereld. Dematic, Egemin en Retrotech werken nu samen onder het dak van de KION Group en hebben samen meer dan 6.000 geïntegreerde systemen geïmplementeerd voor een zeer groot klantenbestand met kleine, middelgrote en grote bedrijven die actief zijn in een groot aantal marktsectoren.

 

Dematic, met hoofdzetel in Grand Rapids (MI, VSA), is een onderdeel van de KION Group, een wereldleider op het gebied van heftrucks, aanverwante diensten en supply chain oplossingen. De KION Group is actief in meer dan 100 landen en ontwerpt, bouwt en ondersteunt logistieke oplossingen die de goederen- en informatiestromen in fabrieken, magazijnen en distributiecentra optimaliseren. Het bedrijf is de grootste fabrikant van industriële heftrucks in Europa, nummer twee in heftrucks wereldwijd en een wereldspeler in magazijnautomatisering.

 

Perscontact

Inge Braem

Product Marketing Coordinator

inge.braem@egemin.be

+32 3 641 13 68

Posted in pressroom |

Cisco’s nieuwe intuïtieve, zelflerende netwerk kan het beoogde doel herkennen en versleutelde cyberdreigingen aanpakken

Cisco’s nieuwe intuïtieve, zelflerende netwerk kan het beoogde doel herkennen en versleutelde cyberdreigingen aanpakken

 

Amsterdam, 21 juni 2016 - Cisco introduceert vandaag netwerkoplossingen die in staat zijn het doel te herkennen waar ze voor worden ingezet, bijvoorbeeld voorrang voor applicaties die voor de business essentieel zijn. Vervolgens kunnen ze zichzelf voor dat doel optimaliseren. Het gaat hier om een van de belangrijkste doorbraken op het gebied van zakelijke netwerken. Het is ook de realisatie van Cisco’s visie om een intuïtief systeem te ontwikkelen dat anticipeert op acties en netwerkdreigingen direct weet te stoppen. Ook kan het netwerk zich verder ontwikkelen door zelf nieuwe dingen te leren. Dit biedt bedrijven nieuwe mogelijkheden in een tijdperk van voortdurend toenemende connectiviteit en gedistribueerde technologie.

 

Dit nieuwe netwerk is het resultaat van jaren onderzoek en ontwikkeling door Cisco om het netwerk opnieuw uit te vinden. Dit is noodzakelijk in een tijdperk waarin netwerkbeheerders nu nog honderden apparaten onder hun hoede hebben. In 2020 zal dat aantal zijn opgelopen tot 1 miljoen. Bedrijven beheren hun netwerken met traditionele IT-processen, maar dit is in dit nieuwe tijdperk niet langer houdbaar.

 

“Het netwerk is nog nooit zo belangrijk geweest voor zakelijk succes, maar het heeft ook nooit eerder zo onder druk gestaan”, zegt Chuck Robbins, CEO van Cisco. “Door een intuïtiever netwerk te bouwen, creëren we een intelligent platform met een ongekend beveiligingsniveau voor nu en in de toekomst. Dit netwerk helpt bedrijven vooruit en schept nieuwe kansen voor ondernemingen van elke omvang.”

 

“Cisco’s Encrypted Traffic Analytics (ETA) is het antwoord op beveiligingsproblemen die tot dusver als onoplosbaar werden beschouwd”, zegt David Goeckeler, senior vicepresident en algemeen manager Networking and Security. “ETA maakt gebruik van Cisco’s Talos cyber-intelligence om bekende aanvalssignaturen te ontdekken, zelfs in versleuteld verkeer. Hierdoor wordt de beveiliging uiteraard verbeterd, maar blijft de privacy gerespecteerd.”

 

Omdat het meeste wereldwijde internetverkeer over Cisco-netwerken loopt, kan het bedrijf immens grote hoeveelheden data verzamelen en analyseren. Hierdoor krijgen netwerkmanagers de nodige inzichten om ongeregeldheden op te sporen en in realtime te kunnen anticiperen op issues. Door de randen van het netwerk te automatiseren en door machine learning en analysemogelijkheden aan het netwerk toe te voegen, maakt Cisco het onbeheerbare toch beheerbaar.  De IT-afdeling wordt zo in staat gesteld zich op strategische businessdoelen te richten.

 

Geïnformeerd door context en aangestuurd door het beoogde doel

Met deze nieuwe benadering verandert Cisco de fundamentele blauwdruk van netwerken met opnieuw ontwikkelde hardware en de meest geavanceerde software. Deze verschuiving van hardware-centrische naar software-driven netwerken laat klanten een enorme sprong maken op het gebied van souplesse, productiviteit en prestaties. Het intuïtieve netwerk is een intelligent en zeer veilig platform – aangedreven door het beoogde doel en geïnformeerd door context:

 

 • Doel. Doelgebaseerde (intent based) netwerken stelt de IT-afdeling in staat de omslachtige traditionele beheermethoden in te ruilen voor een systeem dat het netwerk automatisch afstemt op het doel. Dit maakt het mogelijk om miljoenen apparaten binnen enkele minuten te beheren. Een cruciale ontwikkeling die bedrijven helpt om door het steeds verder uitdijende technologielandschap te kunnen blijven navigeren.
 • Context. Door data in hun context te interpreteren kan het netwerk nieuwe inzichten bieden. Niet alleen de data zijn belangrijk, maar ook de context – wie, wat, wanneer, waar en hoe? Het intuïtieve netwerk interpreteert de som van al deze elementen, met als resultaat een betere beveiliging en snellere operaties.
 • Intuïtie. Het nieuwe netwerk is zelflerend op grote schaal. Cisco gebruikt de enorme datastromen die wereldwijd over zijn netwerken lopen om met behulp van machine learning voorspellende inzichten te genereren op grond waarvan  snel actie kan worden ondernomen.

 

 

Bijlage

 

De technologie achter het intuïtieve netwerk

Cisco Digital Network Architecture (DNA) vormt een portfolio met innovatieve hardware en software die het nieuwe netwerktijdperk tot leven brengt. Vandaag introduceert Cisco een suite Cisco DNA-technologieën en -diensten die ontworpen zijn om als een enkel systeem samen te werken.

 

 • DNA Center. Een intuïtief gecentraliseerd management dashboard dat IT-teams een benadering biedt die is afgestemd op het beoogde doel. Door de diepe zichtbaarheid en context over het hele netwerk stelt DNA Center IT-managers in staat om alle netwerkfuncties centraal te beheren.
 • Software-Defined Access (SD Access). SD Access automatiseert het afdwingen van beleid en netwerksegmentatie, waardoor netwerktoegang voor gebruikers, apparaten en dingen drastisch wordt vereenvoudigd. Door dagelijkse taken als configuratie en troubleshooting te automatiseren kan het netwerk met SD Access veel sneller worden aangepast, kunnen issues veel sneller worden verholpen en wordt de blootstelling aan cybergevaren sterk verminderd. De eerste praktijktesten bij vroege klanten en interne testen toonden aan dat het opleveren van een netwerk 67% sneller gaat, issues 80% sneller werden opgelost en aanvallen op het netwerk met 48% werden teruggebracht.
 • Network Data Platform and Assurance. Dit krachtige nieuwe analyseplatform categoriseert en correleert de enorme hoeveelheden data die over het netwerk gaan en gebruikt machine learning om deze data om te zetten in voorspellende analyses, business intelligence en inzichten in het netwerk die via de DNA Center Assurance service beschikbaar worden gesteld.
 • Versleutelde verkeersanalyses. Vandaag de dag is bijna de helft van alle cyberaanvallen verborgen in versleuteld verkeer en dit aantal neemt toe. Door Cisco’s Talos cyber-intelligence te gebruiken in combinatie met machine learning om informatie over verkeerspatronen (metadata) te analyseren, kan het netwerk handtekeningen van bekende dreigingen identificeren – zelfs in versleuteld verkeer. Alleen Cisco stelt IT- managers in staat om dreigingen in versleuteld verkeer te ontdekken met 99% accuratesse en met minder dan 0,01% false positives. Het netwerk biedt zo beveiliging terwijl de privacy gewaarborgd blijft.
 • Catalyst 9000 Switching Portfolio. Cisco introduceert een nieuwe familie switches die van de grond af aan is opgebouwd voor het digitale tijdperk. Deze zijn gecentreerd rond de eisen van mobiliteit, cloud, IoT en beveiliging. De Cisco Catalyst 9000 biedt een ongekende beveiliging, programmeerbaarheid en prestaties door innovaties van zowel de hardwarelaag (ASIC) als de softwarelaag (IOS XE).
 • Softwareabonnementen. Cisco maakt softwareabonnementen nu een essentieel onderdeel van zijn portfolio switches. Klanten die een nieuwe Catalyst 9000 kopen krijgen toegang tot de DNA-software via abonnementen, hetzij binnen gebundelde Cisco ONE softwaresuites, hetzij à la carte.
 • DNA Services. Om klanten te helpen deze intuïtieve netwerken in gebruik te nemen heeft Cisco een reeks diensten ontwikkeld met best practices en innovatieve tools. Of klanten nu hun hele netwerk willen transformeren, of alleen nieuwe security- en automatiseringstools aan hun bestaande netwerk willen toevoegen, Cisco heeft alle benodigde diensten voorhanden. Cisco’s partners kunnen deze services ook aanbieden en voor hun klanten netwerkoplossingen bouwen die software, beveiliging, automatisering en analysemogelijkheden omvatten.
 • Developer Center. Cisco opent een nieuw DevNet DNA Developer Center met alle resources die nodig zijn om netwerkapplicaties te bouwen en deze te integreren met IT-systemen en workflows.

 

Beschikbaarheid

 • Juni 2017 – Catalyst 9300 en 9500 Series (kan besteld worden)
 • Juli 2017 – Catalyst 9400 Series (kan besteld worden)
 • Augustus 2017 – DNA Center, SD Access (beperkt beschikbaar)
 • September 2017 – Encrypted Traffic Analytics (volgens planning beschikbaar)
 • November 2017 – Network Data Platform (kan besteld worden), Assurance (volgens planning beschikbaar), SD Access (volgens planning volledig beschikbaar).

 

————-

 

Over Cisco
Cisco (NASDAQ: CSCO) is wereldwijd leider in IT en helpt organisaties optimaal gebruik te maken van de kansen van morgen, door te laten zien wat er mogelijk is door zaken te verbinden die voorheen niet verbonden waren. Kijk voor het laatste nieuws op http://thenetwork.cisco.com. Meer informatie over Cisco is beschikbaar via www.cisco.comwww.cisco.nl en voor mobiele gebruikers via http://m.cisco.nl. Nieuws, achtergronden en foto’s vindt u op de EMEAR Network: http://ciscoemearnetwork.com of in de Cisco Newsroom: http://newsroom.cisco.com.


Voor meer informatie:
Check Twice
Cisco Persdesk
Tel: 023 562 8208
E-mail: cisco@checktwice.nl

Posted in pressroom |

Cisco en IBM slaan handen ineen tegen cybercrime

Samenwerking moet klanten effectiever gaan beschermen

Amsterdam, 2 juni 2017 Cisco en IBM gaan samenwerken om de groeiende dreiging van cybercrime beter het hoofd te kunnen bieden. Cisco en IBM Security hebben daartoe een nieuwe overeenkomst gesloten, die een nauwere samenwerking inluidt op het gebied van producten, diensten en threat intelligence. Cisco’s beveiligingsoplossingen worden geïntegreerd met IBM’s QRadar om organisaties te beschermen op netwerken, endpoints en in de cloud. Klanten profiteren daarnaast van de schaal van de IBM Global Services-ondersteuning van Cisco-producten in het Managed Security Service Provider (MSSP) portfolio. De overeenkomst creëert ook een nieuwe relatie tussen de IBM X-Force en Cisco Talos security researchteams, die zullen gaan samenwerken tijdens grote security-incidenten. Zo hebben beide teams bij de recente WannaCry ransomware-aanval nauw samengewerkt om de verspreiding van deze malware in kaart te brengen.

 

In één keer een dreiging overal stoppen

Cisco’s benadering van security is gebaseerd op een architectuur. Dat maakt het voor organisaties mogelijk om een dreiging één keer te zien en vervolgens overal te stoppen. Door het combineren van Cisco’s veelomvattende securityportfolio met de activiteiten en het responsplatform van IBM Security, kunnen Cisco en IBM de beste producten en oplossingen in hun soort bieden voor het netwerk, de endpoints en de cloud. Compleet met geavanceerde mogelijkheden voor analyse en orkestratie.

 

Tot 50 beveiligingsproducten

Een van de belangrijkste problemen voor beveiligingsteams is de grote hoeveelheid beveiligingsproducten die niet met elkaar integreren of kunnen communiceren. Een recent Cisco-onderzoek onder 3.000 Chief Security Officers wijst uit dat in 65% van de ondervraagde bedrijven tussen de 6 en 50 verschillende beveiligingsproducten gebruikt. Het beheren van een dergelijke complexiteit is op z’n zachtst gezegd een uitdaging en kan nieuwe beveiligingsgaten introduceren. De samenwerking tussen Cisco en IBM Security heeft tot doel bedrijven te helpen problemen sneller te ontdekken. Dit met behulp van geïntegreerde gereedschappen die een geautomatiseerde verdediging bieden.

 

Schadepost

Dat reactiesnelheid belangrijk is komt naar voren uit een onderzoek uit 2016 door het Ponemon Institute. Beveiligingsproblemen veroorzaakten bij de onderzochte bedrijven een gemiddelde schadepost van 4 miljoen dollar – het hoogste bedrag ooit en een stijging van 29% over de afgelopen drie jaar. Bedrijven die de beveiligingsgaten niet binnen 30 dagen hadden weten te dichten, waren gemiddeld genomen 1 miljoen dollar duurder uit dan bedrijven die dat wel lukte. Vandaar het belang om een goed zicht te hebben op wat er op het netwerk gebeurt, zodat er zo snel mogelijk gereageerd kan worden.

 

Geïntegreerde verdediging voor netwerken en de cloud

IBM gaat X-Force Exchange en Cisco’s Threat Grid integreren waardor beveiligingsanalisten de beschikking krijgen over veel meer historische en realtime informatie over dreigingen. Dit vergroot het zicht op het netwerk aanzienlijk. Ook IBM’s Managed Security Services team, dat de beveiliging van 3.700 klanten wereldwijd beheert, gaat nauwer samenwerken met Cisco om nieuwe diensten te ontwikkelen die de complexiteit van de beveiliging moeten verminderen. Een van de eerste oplossingen is ontworpen voor de groeiende hybride cloudmarkt.

 

De combinatie van Cisco’s security-producten met hun architecturale benadering en IBM’s Cognitive Security Operations Platform helpt klanten hun IT-omgevingen effectiever te beschermen, van het netwerk tot de endpoints en tot aan de cloud. Als onderdeel van de samenwerking zal Cisco nieuwe applicaties voor IBM’s QRadar security analytics platform ontwikkelen. Verder zal IBM’s Resilient Incident Response Platform (IRP) geïntegreerd worden met Cisco’s Threat Grid om security-teams de middelen te geven om sneller op incidenten te kunnen reageren.

 

————-

 

Over IBM Security

IBM Security biedt een van de meest geavanceerde en geïntegreerde reeks enterprise security producten en diensten. Het portfolio, ondersteund door IBM X-Force® research, stelt organisaties in staat om risico’s effectief te managen en zich te verdedigen tegen opkomende dreigingen. IBM beschikt over een van ‘s werelds breedste security organisaties voor research, ontwikkeling en delivery, monitort 35 miljard security events per dag in meer dan 130 landen en is houder van meer dan 3.000 securitypatenten. Voor meer informatie: www.ibm.com/security, volg @IBMSecurity op Twitter of bekijk de IBM Security Intelligence blog.

 

Over Cisco
Cisco (NASDAQ: CSCO) is wereldwijd leider in IT en helpt organisaties optimaal gebruik te maken van de kansen van morgen, door te laten zien wat er mogelijk is door zaken te verbinden die voorheen niet verbonden waren. Kijk voor het laatste nieuws op http://thenetwork.cisco.com. Meer informatie over Cisco is beschikbaar via www.cisco.com, www.cisco.nl en voor mobiele gebruikers via http://m.cisco.nl. Nieuws, achtergronden en foto’s vindt u op de EMEAR Network: http://ciscoemearnetwork.com of in de Cisco Newsroom: http://newsroom.cisco.com.


Voor meer informatie:

Check Twice
Cisco Persdesk
Tel: 023 562 8208
E-mail: cisco@checktwice.nl

 

IBM
Heleen Kamerman
Tel: 06 53 37 10 89
E-mail: Heleen.Kamerman@nl.ibm.com

Posted in pressroom | Tagged , , , , , , |

Media alert: aankondiging resultaten Cisco Q3 FY2017

Woensdag 17 mei 2017, 22.30 uur

 

Amsterdam, 17 mei 2017 – Vanavond om 22.30 uur maakt Cisco tijdens een webcast de resultaten bekend van het derde kwartaal van het boekjaar 2017.

 

Webcast (audio & presentatie):

Datum: woensdag 17 mei 2017

Tijd: 22.30 uur (Nederlandse tijd)

Inbelnr.: + 212-519-0847

Webcast: http://edge.media-server.com/m/p/sbenepcr

Info: http://investor.cisco.com/investor-relations/news-and-events/events-and-presentations/events-and-presentations-details/2017/Ciscos-Q3FY17-Earnings-Results/

 

Het persbericht over deze resultaten zal verschijnen op http://newsroom.cisco.com.

 

————-

Over Cisco
Cisco (NASDAQ: CSCO) is wereldwijd leider in IT en helpt organisaties optimaal gebruik te maken van de kansen van morgen, door te laten zien wat er mogelijk is door zaken te verbinden die voorheen niet verbonden waren. Kijk voor het laatste nieuws op http://thenetwork.cisco.com. Meer informatie over Cisco is beschikbaar via www.cisco.com, www.cisco.nl en voor mobiele gebruikers via http://m.cisco.nl. Nieuws, achtergronden en foto’s vindt u op de EMEAR Network: http://ciscoemearnetwork.com of in de Cisco Newsroom: http://newsroom.cisco.com.


Voor meer informatie:

Check Twice
Cisco Persdesk

Tel: 023 562 8208
E-mail: cisco@checktwice.nl

Posted in pressroom |

Agidens lanceert nieuwe producten voor tank terminalmarkt

Zwijndrecht, 5 april 2016

 

Het Antwerpse ingenieursbedrijf Agidens heeft zijn Tank Terminal Management Systeem vernieuwd. Sinds 1994 biedt Agidens, toen nog onder de naam Egemin Automation, een uitgebreid Tank Terminal Management Systeem onder de naam E’vita. Na de naamswijziging van Egemin naar Agidens in 2015 komt het bedrijf nu met een vernieuwing en uitbreiding van het productaanbod. Daarnaast zijn er meer innovaties waarmee Agidens meebouwt aan de tank terminals van de toekomst.

 

Nieuwe naam, nieuwe mogelijkheden

Het Terminal Management Systeem E’vita is volledig vernieuwd. Het is nu makkelijker te gebruiken biedt een tal van nieuwe functies. Bovendien krijgt de vernieuwde versie een nieuwe naam: ALINE. De naam ALINE komt van het Engelse ‘to align’ wat ‘op één lijn brengen’ betekent. De software zorgt ervoor dat systemen, assets en mensen op een tank terminal efficiënter met elkaar communiceren, dat hun activiteiten gesynchroniseerd worden en papierstromen worden gereduceerd.

 

De eerdere versie E’vita staat voor Egemin Vertically Integrated Terminal Automation en is nog steeds een uitstekend TMS. “Maar elk softwarepakket heeft regelmatig updates nodig zodat operators en terminaleigenaars nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen inzetten om hun tank terminal optimaal te runnen”, zegt Arnoud den Hoedt, Algemeen Directeur van Agidens Process Automation. “Aangezien we een nieuwe bedrijfsnaam hebben, was ook onze productnaam aan een update toe. De laatste versie van E’vita dateerde bovendien alweer van enkele jaren geleden. Hoog tijd om te vernieuwen dus. Met de lancering van ALINE slaan we twee vliegen in één klap: vernieuwde software en een nieuwe naam.”

 

Innovatieve producten

Innovatie en ontwikkeling staan centraal bij Agidens. Geert Stienen, CEO van Agidens:  “Samen met partners zijn we volop bezig met verschillende productinnovaties die de komende jaren zullen worden gelanceerd. Zo werken we momenteel aan een product om de terminal verder te digitaliseren. Dit product zal AXCEL gaan heten zal onze klanten meer efficiëntie en meer controle bieden.”

 

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een eerste versie van AXCEL, een productsuite naast ALINE, die gericht is op het optimaliseren van de schedulingactiviteiten van een terminal. Het is een modulair systeem, gebouwd rond een optimaliseringsengine die gebruik maakt van een model van de terminal. In dit model wordt rekening gehouden met geplande orders, beschikbare bedrijfsmiddelen en mankracht en de specifieke regels die gelden voor de terminal.

 

Klaar voor de toekomst

Tank Terminals die het E’vita systeem gebruiken hoeven echter niet onmiddellijk te updaten. “Bestaande klanten kunnen uiteraard op de ondersteuning van Agidens blijven rekenen,” zegt den Hoedt. “Op langere termijn is het echter logisch om te upgraden naar ALINE. We zijn momenteel nieuwe modules aan het ontwikkelen waarvan we geloven dat ze beter tegemoet komen aan de behoeften van een moderne opslagterminal.” Met ALINE en AXCEL wil Agidens haar klanten meer efficiëntie, verbeterde controle en meer veiligheid op de terminal bieden. Het valt te verwachtend dat dit zorgen een positief effect zal hebben op klant- en werknemerstevredenheid.

 

Een hi-res foto is hier te downloaden.

 

Over Agidens

Het Belgische Agidens helpt zijn klanten bij het verbeteren van processen door middel van gespecialiseerd advies, engineering, automatiseringsoplossingen en onderhoudsdiensten. Agidens richt zich daarbij op de doelmarkten life sciences, food & beverage, tank terminals, chemie en infrastructuur. De ingenieursfirma heeft meer dan 500 medewerkers in dienst en is actief in zes landen: België (hoofdzetel), Nederland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en de VS. Samen realiseren zij een omzet van 70 miljoen euro. Ackermans & van Haaren is, via Sofinim, hoofdaandeelhouder van het bedrijf. Meer info op www.agidens.com.

 

Contact Agidens

Joris Engels, marketing- en communicatiemanager

Baarbeek 1, B-2070 Zwijndrecht

T: +32 3 641 12 66

M: +32 488 04 32 32

E: joris.engels@agidens.com

 

Contact voor journalisten:

Quadrant Communications

Frank De Graeve

Marie Popelinkaai 3 bus 1, B-9050 Gent

T: +32 9 210 53 53

E: fdg@quadrantcommunications.be

Posted in pressroom |

Media alert: aankondigingen op Cisco Live Berlin

Cisco versnelt transformatie naar digitaal netwerk met nieuwe virtualisatie- en securitytechnologieën

 

Amsterdam, 21 februari 2017 – Bijna de helft van de organisaties wereldwijd verwacht de komende twee jaar sterk te investeren in geautomatiseerde digitale netwerken. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van IDC, uitgevoerd in opdracht van Cisco. De grote netwerkuitdagingen tot 2020 draaien sterk om een antwoord op geavanceerde cyberdreigingen, een stabiele en veilige ondersteuning van mobiele werkers, het gebruik van IoT-apparatuur en nieuwe cloudapplicaties. Dit vraagt om een nieuwe netwerkbenadering en die staat centraal tijdens Cisco Live, het jaarlijkse Europese evenement voor klanten en partners dat op dit moment in Berlijn plaatsvindt.

 

Tijdens Cisco Live 2017 deelt Cisco informatie over onderzoek, innovaties en ontwikkelingen, onder meer in het veld van netwerkvirtualisatie en -beveiliging. Dit sluit aan op de vorig jaar door het IT-bedrijf aangekondigde Digital Network Architecture (DNA). Hieronder is een aantal van deze innovaties te vinden.

De aangekondigde virtualisatietechnologieën omvatten:

De nieuwe securitymogelijkheden zijn:

 • Cisco Identity Services Engine (ISE) biedt zichtbaarheid van en controle over gebruikers en apparatuur die op het netwerk zijn aangesloten.
 • Cisco TrustSec biedt softwaregedefinieerde segmentatie om aanvallen te kunnen isoleren en om de bewegingen van dreigingen binnen het netwerk te beperken.

 

Voor meer informatie over het onderzoek, de huidige en komende aankondigingen op Cisco Live Berlin en een online test voor bedrijven om te meten hoezeer ze klaar zijn voor de digitale transformatie, ga naar https://emear.thecisconetwork.com/#filterId=456&contentId=1&view=full of neem contact op met de Cisco Persdesk.

 

Twitter: https://twitter.com/CiscoEMEAR

 

Over Cisco
Cisco (NASDAQ: CSCO) is wereldwijd leider in IT en helpt organisaties optimaal gebruik te maken van de kansen van morgen, door te laten zien wat er mogelijk is door zaken te verbinden die voorheen niet verbonden waren. Kijk voor het laatste nieuws op http://thenetwork.cisco.com. Meer informatie over Cisco is beschikbaar via www.cisco.com, www.cisco.nl en voor mobiele gebruikers via http://m.cisco.nl. Nieuws, achtergronden en foto’s vindt u op de EMEAR Network: http://ciscoemearnetwork.com of in de Cisco Newsroom: http://newsroom.cisco.com.

 

Voor meer informatie:
Check Twice
Cisco Persdesk
Tel: 023 562 8208
E-mail: cisco@checktwice.nl

Posted in pressroom |

Cisco Mobile Visual Networking Index: Wereldwijd mobiel dataverkeer groeit tot 2021 met factor 7

 • Cisco Mobile Visual Networking Index verwacht significant meetbare invloed van 5G vanaf 2020
 • In 2021 is meer dan de helft van alle apparaten een smartphone (6,2 miljard)
 • Machine-to-machine wordt het snelst groeiende mobiele verbindingstype als gevolg van steeds meer IoT-applicaties in zakelijke en consumentenomgevingen

Amsterdam, 8 februari 2017  - In 2021 beschikt de wereldbevolking – 7,8 miljard mensen aldus een VN-raming – over meer mobiele telefoons (5,5 miljard) dan bankrekeningen (5,4 miljard), stromend water (5,3 miljard) of vaste telefoonlijnen (2,9 miljard). Dit blijkt uit de vandaag verschenen elfde editie van de Cisco Visual Networking Index (VNI) Global Mobile Data Traffic Forecast (2016 tot 2021). Door de sterke groei van het aantal mobiele gebruikers en telefoons, de vele Internet of Things (IoT) connecties, hogere netwerksnelheden en mobiele video zal het totale mobiele dataverkeer in de komende vijf jaar met een factor 7 toenemen.

Cisco verwacht in 2021 de volgende mijlpalen voor mobiel dataverkeer:

 • Mobiel dataverkeer vormt 20% van al het IP-verkeer. In 2016 was dit nog 8%.
 • Anderhalf mobiel apparaat per persoon: bijna 12 miljard apparaten die via het mobiele netwerk verbonden zijn, inclusief M2M-modules (machine-to-machine). In 2016 waren deze cijfers nog respectievelijk 1,1 en 8 miljard.
 • Verdrievoudiging mobiele netwerksnelheden van 6,8 Mbps in 2016 tot 20,4 Mbps in 2021.
 • M2M-connecties maken 29% (3,3 miljard) uit van het totale aantal mobiele verbindingen. In 2016 was dit 5% (780 miljoen). M2M wordt het snelst groeiende mobiele verbindingstype als gevolg van steeds meer IoT-applicaties in zakelijke en consumentenomgevingen.
 • 4G verzorgt in 2021 58% van alle mobiele verbindingen, tegenover 26% in 2016. 70% van al het mobiele dataverkeer loopt dan over 4G.
 • Het totaal aantal smartphones inclusief phablets maakt meer dan de helft uit van alle apparaten en verbindingen (6,2 miljard). In 2016 was dit 3,6 miljard.

(Uitsnede infographic, klik voor volledige afbeelding.)

De explosieve toename van mobiele applicaties en mobiele connectiviteit is de motor achter de groei van 4G, binnenkort gevolgd door groei in 5G. Cisco verwacht dat grootschalige uitrol van 5G-infrastructuren vanaf 2020 begint. Het jaar daarop verzorgt 5G 1,5% van al het mobiele dataverkeer: 5G genereert 4,7 keer zoveel verkeer als een gemiddelde 4G-verbinding en 10,7 keer zoveel als een gemiddelde 3G-verbinding.

“Met de opkomst van IoT, mobiele video en applicaties voor augmented en virtual reality wordt de rol van 5G sterk bepalend, zowel voor zakelijk als particulier gebruik”, zegt Michel Schaalje, Technisch Manager van Cisco Nederland. “Om die nieuwe technologie ten volle te benutten, moet de architectuur van mobiele netwerken worden aangepast zodat ook toekomstige applicaties alle ruimte krijgen.”

Aanvullende verwachtingen en trends:

 • In 2021 heeft het mobiele dataverkeer een omvang van 49 exabyte per maand, ofwel 587 exabyte per jaar. Dit is 122 keer meer dan al het mobiele verkeer in 2011.
 • Mobiele video groeit in deze periode met een factor 8,7; dit is de snelste groei van alle mobiele applicatiecategorieën. Mobiele video vertegenwoordigt 78% van al het mobiele verkeer in 2021. Mobiele live-video groeit met een factor 39 tussen 2016 en 2021 en is aan het eind van deze periode goed voor 5% van al het mobiele videoverkeer.
 • Cisco verwacht dat het verkeer voor VR-applicaties groeit met een factor 11: van 13,3 petabyte (PB) per maand in 2016 tot 140PB/maand in 2021. AR-verkeer groeit in deze periode zevenvoudig, van 3PB/maand tot 21PB/maand. Ook de verkopen van VR-headsets laten een flinke groei zien: van 18 miljoen stuks in 2016 tot bijna 100 miljoen in 2021.
 • Cisco verwacht dat er in 2021 929 miljoen wearable devices zijn; een drievoudige groei ten opzichte van 2016. Het aantal wearable devices met een GSM-verbinding bedraagt in 2021 69 miljoen, tegenover 11 miljoen in 2016.
 • In 2016 werd 60% van het mobiele dataverkeer deels over wifi-netwerken geleid; in 2021 neemt dit toe tot 63%. In 2016 was dit omgeleide verkeer groter in volume (10,7 exabyte per maand) dan het verkeer over cellulaire netwerken (7,2EB per maand). Wifi-verkeer van zowel mobiele apparatuur als wifi-only apparaten is in 2020 goed voor bijna de helft (49%) van al het IP-verkeer, tegenover 42% in 2015.
Cisco VNI – methodologie

De Cisco® VNI Global Mobile Data Traffic Forecasts for 2016 to 2021 zijn gebaseerd op prognoses van onafhankelijke analisten en netwerkgegevens uit de praktijk. Op dit fundament bouwt Cisco voort met eigen inschattingen van de adoptie van mobiele applicaties, gebruikstijd en  dataoverdrachtsnelheden. Een gedetailleerde beschrijving is in het volledige rapport te vinden.

Over Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) is wereldwijd leider in IT en helpt organisaties optimaal gebruik te maken van de kansen van morgen, door te laten zien wat er mogelijk is door zaken te verbinden die voorheen niet verbonden waren. Kijk voor het laatste nieuws op http://thenetwork.cisco.com. Meer informatie over Cisco is beschikbaar via www.cisco.com, www.cisco.nl en voor mobiele gebruikers via http://m.cisco.nl. Nieuws, achtergronden en foto’s vindt u op de EMEAR Network: http://ciscoemearnetwork.com of in de Cisco Newsroom: http://newsroom.cisco.com.

Voor meer informatie:
Check Twice
Cisco Persdesk
Tel: 023 562 8208
E-mail: cisco@checktwice.nl

Posted in pressroom | Tagged , |

Cisco 2017 Annual Cybersecurity Report geeft inzicht in de werkelijke schade na een securitydoorbraak

Cisco vermindert ‘time to detection’ van 14 naar 6 uur

 

Amsterdam, 31-01-2017  - Volgens het Cisco 2017 Annual Cybersecurity Report (ACR) heeft meer dan een derde van de organisaties die in 2016 te maken heeft gehad met een securitydoorbraak, aanzienlijke schade geleden. Deze organisaties hebben een verlies gezien van meer dan 20 procent van hun omzet, van hun klantenbestand en van hun zakelijke kansen. Negentig procent van deze organisaties werkt na de aanval aan een verbetering van hun verdediging tegen dreigingen en processen. Zij doen dat door het scheiden van IT- en securityfuncties (38 procent), meer bewustzijnstrainingen voor werknemers (38 procent) en het implementeren van technieken die de risico’s verkleinen (37%). Voor het rapport zijn bijna 3000 chief security officers (CSO’s) en security operations-teamleiders uit dertien landen ondervraagd.

Het wereldwijde rapport, dat dit jaar voor de tiende maal verschijnt, geeft aan wat de belangrijkste securityuitdagingen zijn. Daarnaast gaat het rapport in op de mogelijkheden die securityteams hebben om zich te verdedigen tegen de aanhoudende evolutie van cybercrime en de steeds veranderende aanvalsmethoden. Voor de CSO’s die hun security willen verbeteren zijn te weinig budget, gebrek aan compatibiliteit en een tekort aan getrainde securitymedewerkers de belangrijkste hindernissen. Ook hebben securityafdelingen te maken met een toenemende complexiteit van hun omgeving. Twee derde van de organisaties gebruikt zes tot zelfs meer dan 50 securityproducten, wat de kans op gaten in de security sterk vergroot.

Cybercriminelen proberen deze gaten steeds vaker te benutten met ‘klassieke’ aanvalsmethoden, zoals adware en e-mail spam. De hoeveelheid spam is weer op het niveau van 2010, aldus het rapport. Bijna twee derde van het e-mailvolume bestaat uit spam en 8 tot 10 procent daarvan is kwaadaardig. De cijfers wijzen uit dat het spamvolume wereldwijd toeneemt en dat de spam vaak wordt verspreid door grote botnets.

Gezien deze aanvallen is het belangrijk om te kunnen vaststellen of de securityaanpak effectief is. Cisco houdt bij hoe snel dreigingen ontdekt worden (‘time to detection’) nadat ze zijn binnengedrongen. Snelle ontdekking van een  dreiging is belangrijk om de bewegingsruimte van de aanvallers zoveel mogelijk te beperken en de schade te minimaliseren. Cisco is er in geslaagd om in het afgelopen half jaar deze ‘time to detection’ ruim te halveren: van 14 uur naar 6 uur. Dit cijfer is gebaseerd op gegevens afkomstig van Cisco-securityproducten wereldwijd en verzameld zijn met toestemming van de gebruiker.

Schade van cyberdreigingen in zakelijke termen

Het 2017 ACR-rapport laat de financiële impact zien van aanvallen op bedrijven, van MKB tot enterprise. Bij meer dan de helft van de bedrijven die met een securitydoorbraak te maken kregen, is deze doorbraak in de openbaarheid gekomen. Operationele en financiële systemen werden het meest getroffen, verder werd de merkreputatie aangetast en liepen klanten weg.

 • 22 procent van de getroffen organisaties verloor klanten – 40 procent verloor zelfs meer dan 20 procent.
 • 29 procent verloor omzet – bij twee op de vijf bedrijven was dat meer dan 20 procent.
 • 23 procent zag zakelijke kansen verdampen na een geslaagde aanval, 42 procent van hen verloor meer dan 20 procent.

 

Hackers hanteren nieuwe ‘businessmodellen’

In 2016 werd hacken steeds meer een ‘zakelijke activiteit’. Snelle technologische veranderingen, aangejaagd door digitalisering, bieden ook cybercriminelen nieuwe kansen. Hoewel aanvallers gebruik blijven maken van vertrouwde technieken, maken zij ook gebruik van nieuwe methoden die de ‘middle management’-structuur weerspiegelen van het bedrijf waar zij het op gemunt hebben.

 • Nieuwe aanvalsmethoden zijn gemodelleerd naar een bedrijfshiërarchie: bepaalde malvertising-campagnes hebben gebruik gemaakt van ‘tussenpersonen’ (of ‘gates’) die als middle managers kwaadaardige activiteiten maskeren. Hierdoor kunnen aanvallers sneller bewegen, hun bewegingsvrijheid behouden en ontdekking ontlopen.
 • Cloudmogelijkheden kunnen een risico vormen: 27 procent van door werknemers geïntroduceerde cloudapplicaties van derden – bedoeld om nieuwe zakelijke kansen te benutten en om de efficiency te verbeteren – vallen in de categorie ‘hoog risico’.
 • Ouderwetse adware, software die zonder toestemming van de gebruiker advertenties downloadt, blijft succesvol. Driekwart van de onderzochte organisaties heeft hier mee te maken gehad.
 • Een lichtpuntje is dat het gebruik van grote exploit kits zoals Angler, Nuclear en Neutrino is afgenomen doordat de eigenaren werden aangepakt. Kleinere spelers vullen echter het gat snel op.

Beveilig de business, blijf waakzaam

Volgens het 2017 ACR-rapport wordt slechts 56 procent van alle securitymeldingen onderzocht. Van de legitieme meldingen wordt minder dan de helft aangepakt. Verdedigers hebben weliswaar vertrouwen in hun tools, maar moeten vechten tegen complexiteit en gebrek aan mankracht. Hier kunnen aanvallers hun voordeel mee doen. Cisco raadt aan de volgende stappen te zetten om risico’s te minimaliseren en dreigingen te voorkomen, te detecteren en weg te nemen:

 • Zorg dat security een zakelijke prioriteit is. De top van het bedrijf moet het belang van security uitdragen en als een prioriteit financieren.
 • Breng operationele effectiviteit in kaart: evalueer securityaanpak, patchprocessen, toegang tot het netwerk, applicaties, functionaliteiten en data.
 • Test de effectiviteit van security: stel duidelijke meetcriteria op. Gebruik deze om de securityaanpak te valideren en te verbeteren.
 • Kies voor een geïntegreerde benadering van de verdediging: zet integratie en automatisering hoog op de lijst om de zichtbaarheid te verbeteren, de onderlinge samenwerking te stroomlijnen, de tijd tot ontdekking te verkorten en aanvallen te stoppen. Securityteams kunnen zich vervolgens richten op het onderzoeken en tegengaan van werkelijke dreigingen.

Over het rapport

Het Cisco Annual Cybersecurity Report verschijnt dit jaar voor de tiende maal en onderzoekt de meest recente dreigingsinformatie, verzameld door security-experts van Cisco, om inzicht te krijgen in securitytrends bij klanten. Het 2017-rapport bevat ook de belangrijkste bevindingen van de derde jaarlijkse Cisco Security Capabilities Benchmark Study (SCBS) die onderzoekt wat het beeld is dat securityprofessionals hebben van de stand van zaken rond de security in hun organisatie. Er wordt gekeken naar geopolitieke trends, wereldwijde ontwikkelingen rond datalokalisatie en het belang van cybersecurity als onderwerp voor de raad van bestuur.

Posted in blog | Tagged , , |

Vervelende vergaderingen verleden tijd met Cisco’s baanbrekende alles-in-één vergaderruimte

Cisco wil een eind maken aan vervelende vergaderingen. Dat houdt in dat we af moeten van die talloze verloopstekkertjes, kabels en antieke hardware die we vandaag de dag in de meeste vergaderzalen aantreffen. We moeten ook een oplossing vinden voor de problemen die mensen ondervinden voor aanvang van de vergadering (waar is de agenda, wie heeft de meest recente presentatie?) en na afloop als ze de opvolging moeten doen (naar wie moet ik welke info sturen?).

 

Nóg een nieuw apparaat of alweer een nieuwe app maken geen eind aan die vervelende vergaderingen. Voor het uit de wereld helpen van die vergaderingen is baanbrekende hardware nodig die ontworpen en ontwikkeld is om samen te werken met nieuwe software uit de cloud. Het moet allemaal doodsimpel zijn om te gebruiken en alles wat nodig is kunnen bieden voor een betaalbare prijs, zodat meer mensen er gebruik van kunnen maken. Dat is precies wat Cisco doet met Cisco Spark Board en Cisco Spark Meetings.

 

Cisco Spark Board: nieuwe alles-in-één vergaderruimte

Terwijl we meer met elkaar verbonden zijn dan ooit, komen verrassend veel vergaderzalen niet verder dan een oude telefoon die op de speaker gezet kan worden. En als er dan wat meer technologie aanwezig is, werkt die vaak niet of is alleen met veel moeite aan de praat te krijgen. Overal lopen kabels en slingeren afstandsbedieningen rond. Geen wonder dat vergaderingen vaak ervaren worden als tijdverspilling. Cisco heeft de Spark Room ontwikkeld om de chaos in vergaderruimten op te ruimen en om fysieke kamers of zalen te verbinden met virtuele ruimten.

 

Maurice Veth, Collaboration Lead Cisco Nederland: “Voor collaboration-oplossingen is de vergaderbeleving een belangrijke focus. Naast chat, audio, videoconferencing en schermdeling, biedt Cisco Spark Board nu een werkelijk spectaculair whiteboard. Met dit Spark Board zorgen we voor een enorme uitbreiding en verdieping van deze ervaring, onafhankelijk van waar je je bevindt en welk device tot je beschikking staat. Innovatie kun je niet plannen, die volgt haar eigen agenda. Maar Cisco Spark – nu dus met het Spark Board – biedt alle tools om die magie te ondersteunen: eenduidig, simpel en toegankelijk.”

 

De Cisco Spark Board is een cloudgebaseerd, alles-in-één apparaat dat het volgende kan bieden:

 

1.    Draadloos presentatieapparaat waar iedereen overal mee overweg kan

Ga naar een Cisco Spark Board waar ook ter wereld, van jezelf of van iemand anders, en met één klik kan je deelnemen. Dat is ongekend; Cisco creëert een wereldwijd netwerk van werkruimten die vanaf elke locatie toegankelijk zijn. Als je zo’n Board nadert wordt je automatisch herkend. Bluetooth, wifi of een speciale netwerkverbinding zijn niet nodig. Alles wordt vanaf een pc, Mac tablet of mobiele telefoon aangestuurd. Dit is delen van een scherm dat gewoon werkt. Dit is bereikt door een nauwe integratie met het Cisco Spark platform, plus een baanbrekende nieuwe koppelingstechnologie op basis van ultrasoon geluid. Afstandsbedieningen behoren tot het verleden.

 

2.    Interactief digitaal whiteboard waar iedereen op kan werken

Op whiteboards kunnen de beste ideeën tot stand komen. Maar met traditionele whiteboards zijn er nogal wat problemen. Het is moeilijk om de inhoud te bewaren en te delen, tenzij je er een foto van maakt. Die foto heeft echter niet veel zin als er later nog iets verandert of er verder gewerkt wordt. In het verleden is geprobeerd met digitale whiteboards hier iets aan te doen. Maar de gebruiksbeleving is verschrikkelijk slecht en de acceptatie is daardoor niet best.

 

Cisco Spark Board legt de lat veel hoger en maakt het mogelijk dat de content veilig is en gedeeld en aangepast kan worden. De belangrijkste mogelijkheden zijn:

 

 • Op afstand werken? Geen probleem. Iedereen kan in real-time iets toevoegen of aanpassen, zelfs vanaf een mobiele telefoon. Zolang iedereen een Cisco Spark app gebruikt, kunnen alle deelnemers tegelijk op het whiteboard werken.
 • Al het werk wordt automatisch opgeslagen in een ruimte waar het hele team gebruik van maakt. Even pauzeren en later weer verder gaan? Geen enkel probleem!
 • Tijdens het werk aan het whiteboard met alle deelnemers een videoconversatie voeren is ook mogelijk.
 • Dankzij de toonaangevende versleuteling van Cisco Spark, is alles veilig wat op het whiteboard wordt gezet.

3.    Vergaderen met bioscoopkwaliteit

Zeg die oude telefoon met speaker maar vaarwel. Het Cisco Spark Board biedt audio en video van bioscoopkwaliteit voor een aantrekkelijke prijs. De 4K-camera zorgt voor een breed, helder beeld van de ruimte, zonder dat het opdringerig is. De opstelling van de microfoons en de VoiceTrack-technologie garandeert dat gesprekken kristalhelder doorkomen. Het Board hoeft alleen maar opgehangen en ingeplugd te worden, zo eenvoudig is de set-up. Voor de partners van Cisco betekent het dat de markt voor videoconferencing veel groter wordt. En klanten kunnen deze bijzondere technologie in elke ruimte krijgen.

 

Introductie van Cisco Spark Meetings

Een andere reden dat mensen een hekel hebben aan vergaderingen is al het werk dat er aan vooraf gaat en wat er na afloop nog allemaal moet gebeuren. Mensen komen onvoorbereid, hebben de agenda niet gekregen of niemand heeft de meest recente presentatie bij de hand.

 

De vergadering zelf is slechts één punt in een langere reeks interacties. We hebben behoefte aan een uitstekende gebruikservaring voor het gehele traject. Daarom heeft Cisco ‘Cisco Spark Meetings’ ontwikkeld. Door enkele van de populaire vergadermogelijkheden van Cisco WebEx toe te voegen, kan de vergadering in essentie worden uitgebreid met de tijd ervóór en erna. Hierdoor ontstaat een fundamenteel nieuwe manier van vergaderen. Dit is allemaal mogelijk dankzij een nauwe integratie van hardware, software, apps en de cloud. En doordat het wordt afgeleverd door het Cisco Spark-platform is de security en betrouwbaarheid op het niveau dat grote ondernemingen eisen.

 

Tot de belangrijkste mogelijkheden behoren:

 

 • Cisco Spark Meeting is een Cisco Spark Board ‘op zak’. Er kan samen aan een whiteboard worden gewerkt zonder dat iemand een Cisco Spark Board hoeft te hebben. Die is namelijk ingebouwd in alle Cisco Spark apps.
 • Plan een vergadering in de app en ontvang automatisch alles wat nodig is voor de voorbereiding. Er wordt voor het team een ruimte opgezet, er kan een agenda worden opgesteld voor alle deelnemers, er kan content worden uitgewisseld en er kan met de deelnemers gechat worden. De kans is groot dat de vergadering zelf hierdoor korter en beter wordt, misschien is de vergadering zelfs niet meer nodig.
 • Het is zo ontworpen dat alles ongelooflijk simpel is: de vergadering is met één tik of klik te starten.
 • De brainstorm tijdens de vergadering kan worden vastgelegd en opgeslagen worden in de Spark-ruimte.
 • Commentaar, vervolgacties of notulen kunnen in dezelfde ruimte worden gepost. Alles wat nodig is voor blijvend samenwerken bevindt zich op één plaats.

 

Cisco heeft ook de manier veranderd waarop binnen de Cisco Spark app wordt genavigeerd. Hier is een tour te vinden van de nieuwe op activiteiten gebaseerde gebruikerservaring die het makkelijker maakt dan ooit om dingen voor elkaar te krijgen. De op activiteiten gebaseerde workflow is hetzelfde op alle apparaten: desktop pc’s, mobiele telefoons, Cisco Spark Boards. Wie er een kent, kent ze allemaal.

 

Prijzen en beschikbaarheid

Eind deze maand is de 55-inch versie van het Cisco Spark Board verkrijgbaar bij Cisco-partners, voor een adviesprijs van $4.990. Een maandabonnement zal $200 gaan kosten. Dit maandabonnement omvat de clouddienst, de helpdesk en de software-upgrades. Cisco Spark Board kan ook worden aangeschaft via het Cisco Spark Flex Plan. Een 70-inch versie zal later dit jaar beschikbaar komen voor een adviesprijs van $9.990.

Posted in pressroom | Tagged , , |

Cisco helpt de digitalisering van Nederland versnellen

Cisco’s programma ‘Digitale Versnelling Nederland’ heeft tot doel de groei van het bruto binnenlands product substantieel te stimuleren

 

 

Amsterdam, 19 januari 2017 - Cisco lanceert vandaag een investeringsprogramma, genaamd Digitale Versnelling Nederland (DVN), dat tot doel heeft de digitalisering van de Nederlandse economie en maatschappij te stimuleren. Cisco gaat via het DVN-programma nauw samenwerken met de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs. Door het versnellen van de nationale digitale agenda kan het bruto binnenlands product groeien, kunnen er nieuwe banen worden gecreëerd. Ook kunnen innovatiemogelijkheden en opleidingen aan zowel publieke als private sectoren worden geboden. De looptijd van het programma is drie jaar.

Het DVN-programma maakt deel uit van Cisco’s wereldwijde ‘Country Digitization Acceleration’-initiatief dat is opgezet om specifieke landen te helpen bij het digitaliseren van hun economie. In Nederland kent het programma een aantal speerpunten die ook onderdeel zijn van de Digitale Agenda. Hiertoe behoren investeringen in digitale vaardigheden en onderwijs, digitalisering van de transport- en nutsinfrastructuren, gezondheidszorg, educatie, cybersecurity en ondersteuning van ondernemerschap en businessinnovatie in Nederland, met een specifieke focus op startups.

 

Minister-president Mark Rutte: “Tijdens het World Economic Forum sprak ik met John Chambers over de digitalisering van de economie en de vele uitdagingen en kansen die dat met zich meebrengt. Nederland scoort hoog in internationale vergelijkingen van gedigitaliseerde economieën, maar dat is geen reden om achterover te leunen. Versnelling van digitalisering is nodig, zodat ondernemers, burgers, kennisinstellingen en overheden kunnen profiteren van nieuwe applicaties, verdienmodellen en banen.”

 

John Chambers, Executive Chairman van Cisco: “Nederland, historisch gezien een leider in innovatie, zet nu de nodige stappen om een duurzaam innovatie-ecosysteem op te zetten. Hiermee kan het land een leidende rol blijven spelen in de mondiale digitale economie. Cisco is er trots op de Nederlanders en de Nederlandse overheid te kunnen ondersteunen bij het versnellen van hun Digitale Agenda, door het creëren van de volgende generatie banen en opleidingen, en door het sneller en effectiever verbeteren van het onderwijs. We denken dat met een effectieve inzet van het DVN-programma, Nederland zal zien dat zijn bruto binnenlands product sneller toeneemt dan anders mogelijk zou zijn.”

 

Edwin Prinsen, Managing Director Cisco Nederland: “We zijn erg trots dat we het DVN-programma kunnen uitvoeren in Nederland, samen met de overheid. Er zijn drie belangrijke voordelen die het DVN-programma maken tot een belangrijk aandachtsgebied voor onze maatschappij, onze klanten en onze partners: het zorgt voor nieuwe gebruikerservaringen, het maakt innovatieve bedrijfsmodellen mogelijk en het simuleert innovatie van de beroepsbevolking. Hendrik Blokhuis zal het programma leiden, samen met een speciaal voor DVN samengesteld Cisco-team, zodat we er zeker van zijn dat onze bijdrage maximaal is.”

 

Achtergrondinformatie

De belangrijke focusgebieden van het DVN-programma zijn:

 

Connected transportation

Als toonaangevende handelsnatie en als toegangspoort tot Europa, is voor Nederland het optimaliseren van de capaciteit en mogelijkheden van de fysieke infrastructuur door digitale innovatie bijzonder belangrijk. Daarom is Data Driven Infrastructure een belangrijke pijler van het DVN-programma. Cisco wil zijn kennis en ervaring op het gebied van het Internet of Things (IoT), slimme steden en slim transport inzetten om de digitalisering van Nederlandse transportnetwerken en -hubs te versnellen met datagedreven applicaties. Digitale oplossingen zullen het vervoer van mensen en goederen efficiënter en milieuvriendelijker maken, door beter gebruik te maken van beschikbare transportinfrastructuur en -middelen. Cisco wil Nederland helpen een ambitieuze doelstelling te halen: het met 10 procent verminderen van de gemiddelde reistijd in de drukste gebieden van het land.

 

Digitale vaardigheden

Net als andere landen heeft Nederland te kampen met een gigantisch tekort aan mensen met de juiste IT-vaardigheden. Naar verwachting zal dit tekort nog verder toenemen nu Nederlandse organisaties beginnen met hun digitale transformatie, of het versnellen hiervan. Om in de groeiende vraag te voorzien en de digitale kloof te overbruggen, zal het onderwijs in Nederland moeten evolueren. Cisco zet zijn in de praktijk bewezen Networking Academy (NetAcad) programma in voor trainingen en om het onderwijs van belangrijke digitale vaardigheden op een hoger plan te brengen. Door investeringen in het DVN-programma zal het aantal Networking Academies verdubbelen tot 170. Hier worden de komende drie jaar 46.000 IT-studenten en 30.000 niet-IT-studenten opgeleid.

 

Ondernemerschap en digitale innovatie

Startups zijn belangrijk voor de digitale economische groei van Nederland. Het ondersteunen van startups stimuleert het innovatie-ecosysteem. Cisco ondersteunt al geruime tijd digitaal ondernemerschap in Europa door het verschaffen van beginkapitaal, het stimuleren van groei en het faciliteren van startups via financieringsinitiatieven en versnellingsprogramma’s voor startups. Binnen het DVN-programma zal Cisco Nederlandse startups toegang geven tot Cisco’s Europese Venture Capital Initiative. Het DVN-programma zal ook het huidige partnerschap met het Nederlandse StartUpDelta verder uitbouwen. Dit platform helpt startups met het versnellen van hun business en met internationale expansie.

 

Slimme nutsvoorzieningen

Net als in de meeste landen is in Nederland de infrastructuur voor nutvoorzieningen essentieel voor de verdere ontwikkeling en economische voorspoed. Als onderdeel van het DVN-programma is Cisco voornemens om de operationele uitdagingen van Nederlandse nutsbedrijven rond de modernisering van het energienet te adresseren. Hiertoe behoren ook de fysieke en online security. Cisco’s focus in Nederland is het digitaliseren en beveiligen van de belangrijkste nationale infrastructuuronderdelen, door gebruik te maken van de meest recente IoT-oplossingen.

 

Connected healthcare

De Digitale Agenda geeft specifiek aan dat er behoefte is aan slimme en ‘connected’ gezondheidszorg. Het DVN-programma zal met een aantal zorginstellingen werken aan projecten die zich richten op ‘connected healthcare’. De visie is om te demonstreren hoe doelgerichte digitale oplossingen de productiviteit van zorgmedewerkers kunnen vergroten, en de patiëntervaring en de algehele kwaliteit van de zorg kunnen verbeteren. Op deze manier zal Cisco bijdragen aan het realiseren van de belangrijkste doelstellingen voor connected healthcare, zoals aangegeven in het Digitale Delta-plan – een gezamenlijke inspanning van de Nederlandse overheid en bedrijfsleven gericht op het stimuleren van innovatie. Deze doelstellingen omvatten het geven van toegang tot hun medische gegevens aan 80 procent van de chronisch zieken en 40 procent van de overige bevolking. Daarnaast moet 75 procent van chronisch zieken in staat worden gesteld om hun gezondheid onafhankelijk te monitoren en om via video 24/7 in contact te staan met een zorgverlener.

 

Security

Cybersecurity is cruciaal geworden voor het garanderen van voorspoed, privacy en welbevinden van bedrijven, burgers en het land als geheel. De Nederlandse overheid erkent de noodzaak om kritieke infrastructuren, informatiesystemen en belangrijke online diensten te beveiligen tegen cyberdreigingen. Als mondiaal marktleider op het gebied van netwerkverbindingen, biedt Cisco belangrijke voorzieningen die helpen deze uitdaging aan te pakken, met de vereiste visie, oplossingen en expertise. Het DVN-programma stelt Cisco on staat om deze voorzieningen in te zetten ter ondersteuning van de initiatieven van de Nederlandse overheid op dit gebied. Cisco werkt al nauw samen met The Hague Security Delta (HSD) om ervoor te zorgen dat het vertrouwen in veiligheid en privacy hoog blijft in Nederland.

 

Slimme campus

Cisco is er van overtuigd dat het belangrijk is om het huidige onderwijs verder te brengen met behulp van digitalisering, zodat de bevolking in elke fase beter kan worden opgeleid. Binnen het DVN-programma zal Cisco Nederlandse een aantal onderwijsinstellingen identificeren waar een ‘smart campus’ kan worden gerealiseerd. Deze slimme campus zal het mogelijk maken om data te verzamelen voor analyse en een multidisciplinair platform bieden dat werkelijke samenwerking mogelijk maakt tussen onderwijsinstellingen. Het initiatief versterkt ook de ontwikkeling van technische en ondernemersvaardigheden van studenten en creëert een studie-omgeving die aantrekkelijk is voor zowel studenten als docenten. Naast academische voordelen kan de smart campus ook belangrijke andere voordelen bieden, zoals efficiënter omgaan met studie- en leslokalen, met afval en duurzaamheid van de campus en met de security van studenten.

Posted in pressroom |

Barton Systems komt met nieuwe high-end opslagsystemen op basis van Windows Server

Kontich (België), 15 december 2016 – De Belgische start-up Barton Systems heeft in samenwerking met Microsoft een opslagsysteem voor middelgrote en grote ondernemingen ontwikkeld. Zo kunnen bedrijven een standaard Windows-omgeving gebruiken voor het opslaan van grote hoeveelheden bedrijfskritische gegevens. Barton Systems levert zijn opslagsystemen in combinatie met een managed service: het bedrijf verzorgt de volledige configuratie, installatie, monitoring en het onderhoud voor klanten.


De opslagsystemen van Barton Systems werken met geselecteerde hardware van Dell, HPE en Lenovo, op basis van Storage Spaces Direct. Dat is een onderdeel van het besturingssysteem Windows Server Nano, een afgeslankte versie van Windows Server 2016. Additionele software, ontwikkeld door Barton Systems, biedt extra mogelijkheden op het gebied van beschikbaarheid, automatische configuratie en beheer.

 

“We willen de opslag van bedrijfskritische gegevens zo makkelijk mogelijk maken voor de klant,” zegt Johan Vermeulen, CTO van Barton Systems. “Voor traditionele high-end opslagsystemen zijn gespecialiseerde teams nodig die zich vrijwel full-time bezighouden met monitoring en configuratie. Met onze software-defined storageoplossing is dat verleden tijd. Bedrijven hebben bovendien geen aparte teams van storage-specialisten meer nodig; hun bestaande Windows Server-beheerders kunnen deze taak nu uitvoeren.”

 

Barton Systems gebruikt standaard x86 server-hardware. Vergeleken met de traditionele SAN- en NAS-opslagsystemen biedt Barton tegen een vergelijkbaar budget hogere prestaties, meer capaciteit, flexibele groeimogelijkheden en vooral veel eenvoudiger beheer. Dit is gebleken uit tests. De systemen werken via het bestaande servernetwerk.

 

Met de Managed Storage-dienst van Barton Systems kunnen bedrijven dag en nacht rekenen op ondersteuning. Mogelijke software-updates worden automatisch uitgevoerd en klanten ontvangen maandelijks een rapport dat de overeengekomen service levels evalueert. De opslagsystemen en het netwerk worden constant gemonitord. Mocht zich onverwacht een probleem voordoen, krijgen de specialisten van Barton Systems direct een melding, nog voordat dit de beschikbaarheid of betrouwbaarheid van de opgeslagen data kan beïnvloeden.

 

Over Barton Systems
Barton Systems zorgt voor high-end opslag voor middelgrote en grote ondernemingen via managed services. De opslagsystemen van Barton Systems werken met geselecteerde serverhardware van Dell, HPE en Lenovo, op basis van Storage Spaces Direct. Dat is een onderdeel van Windows Server Nano, een snelle en afgeslankte versie van Windows Server 2016. Eigen software van Barton Systems, zoals Barton Glass, zorgt voor extra mogelijkheden qua beschikbaarheid, automatische configuratie en beheer. Barton Systems behoort tot de Cronos Groep die meer dan 4.000 specialisten in dienst heeft en Belgisch marktleider is voor IT-dienstverlening. Kijk op www.barton-systems.com voor meer info.

 

Contactpersonen voor de pers
Quadrant Communications
Frank Van den Bossche
Marie Popelinkaai 3 bus 1, B-9050 Gent
T: +32 9 210 53 50
E: frank@quadrantcommunications.be

Posted in pressroom | Tagged , , , , |

Cisco Global Cloud Index: cloudverkeer verviervoudigt tot 2020

Hyperscale datacenters in 2020 goed voor meer dan de helft van het mondiale dataverkeer

 

Amsterdam, 10 november 2016  - Uit de zesde editie van Cisco’s jaarlijkse Global Cloud Index, die deze keer betrekking heeft op de periode 2015-2020, komt naar voren dat het totale cloudverkeer naar verwachting 3,7-voudig zal toenemen, van 3,9 zettabyte (ZB) per jaar in 2015 tot 14,1 ZB per jaar in 2020 (een ZB is een miljard terabyte). Deze snelle groei van het cloudverkeer wordt veroorzaakt door de toenemende migratie naar cloud-architecturen in hyperscale datacenters, die sneller zijn te schalen en eenvoudiger meer workloads kunnen ondersteunen dan traditionele datacenters.

 

Naarmate datacenters verder worden gevirtualiseerd, kunnen cloud-operators efficiënter werken doordat ze steeds meer diensten aan bedrijven en consumenten kunnen bieden met optimale prestaties. Om de groei van datacenters beter te kunnen begrijpen, is dit jaar een nieuwe analyse van applicatie-workloads toegevoegd. Uit het rapport komen de volgende punten naar voren.

 • Zakelijke workloads domineren datacenters en groeien nog steeds

Zakelijke workloads zullen tussen 2015 en 2020 groeien met een factor 2,4 maar hun gewicht in de totale workloads van datacenters neemt af van 79 tot 72 procent.

 • Consumenten-workloads, hoewel geringer in aantal, groeien sneller

Over dezelfde periode zullen de workloads van consumententoepassingen met een factor 3,5 toenemen. In 2020 maken deze 28 procent uit van de totale datacenter-belasting, vergeleken met 21 procent  in 2015.

 • Zakelijke workloads: IoT/analytics/database-workloads groeien het hardst; collaboration- en compute-workloads stabiel

In 2020 zullen de workloads gerelateerd aan databases, analytics en het Internet of Things (IoT) 22 procent van de totale zakelijke workloads uitmaken, vergeleken met 20 procent in 2015.

 • Video en social networking zijn de aandrijvers van de consumenten-workloads

In 2020 zullen streaming video-workloads 34 procent uitmaken van de totale consumenten-workloads, tegenover 29 procent in 2015. De workloads gerelateerd aan social networking zijn in 2020 goed voor 24 procent van de totale consumenten-workloads (was 20 procent in 2015). Zoekgerelateerde workloads maken in 2020 15 procent uit van de totale consumenten-workloads, iets minder dan de 17 procent in 2015.

 

“In de zes jaar dat we deze studie uitvoeren heeft cloud-computing zich ontwikkeld van een opkomende technologie tot een schaalbare en flexibele basisarchitectuur voor serviceproviders over de hele wereld”, zegt Marc Samsom, Manager Datacenter en Cloud, Cisco Nederland. “Door het toenemend gebruik van video, het IoT en andere toepassingen zullen we deze migratie naar de cloud steeds verder zien versnellen”.

 

Hyperscale datacenters
Voor de eerste keer heeft Cisco ook het aantal hyperscale datacenters en hun invloed in kaart gebracht. Om in aanmerking te komen voor het predicaat hyperscale cloud-operator, moet een serviceaanbieder aan de volgende omzeteisen voldoen. Voor Infrastructure-as-a-Service (IaaS) en Platform-as-a-Service (PaaS): meer dan 1 miljard dollar. Voor Software-As-A-Service (SaaS): meer dan 2 miljard dollar. Internet/Zoeken/Social networking: meer dan 4 milard dollar omzet, en e-commerce/betalingsverwerking meer dan 8 miljard dollar.

 

In 2015 waren er 259 hyperscale datacenters; in 2020 zal dit aantal gegroeid zijn tot 485. Het dataverkeer dat door deze centers wordt gegenereerd zal de komende jaren naar verwachting vervijfvoudigen. Deze infrastructuren nemen in 2020 47 procent van alle geïnstalleerde servers voor hun rekening en zijn dan goed voor 53 procent van al het dataverkeer in de wereld.

 

Een belangrijke infrastructurele trend transformeert hyperscale (en andere) datacenters nog verder. Software-Defined Networking (SDN) en Network Functions Virtualization (NFV) zorgen ervoor dat datacenterarchitecturen ‘platter’ worden en de verkeersstromen gestroomlijnd. Naar verwachting zal in 2020 bijna 60 procent van de hyperscale datacenters in de wereld gebruik maken van SDN/NFV-oplossingen. In datzelfde jaar zal 44 procent van het verkeer binnen datacenters ondersteund worden door SDN/NFV-platforms (versus 23 procent in 2015), omdat operators onveranderd blijven streven naar meer efficiency.

 

Over Cisco
Cisco (NASDAQ: CSCO) is wereldwijd leider in IT en helpt organisaties optimaal gebruik te maken van de kansen van morgen, door te laten zien wat er mogelijk is door zaken te verbinden die voorheen niet verbonden waren. Kijk voor het laatste nieuws op http://thenetwork.cisco.com. Meer informatie over Cisco is beschikbaar via www.cisco.com, www.cisco.nl en voor mobiele gebruikers via http://m.cisco.nl. Nieuws, achtergronden en foto’s vindt u op de EMEAR Network: http://ciscoemearnetwork.com of in de Cisco Newsroom: http://newsroom.cisco.com.


Voor meer informatie:
Check Twice
Cisco Persdesk
Tel: 023 562 8208
E-mail: cisco@checktwice.nl

Posted in pressroom | Tagged , , , |

Cisco transformeert eindpuntbeveiliging

Nieuwe Advanced Malware Protection voor snellere en effectievere bescherming tegen malware
Amsterdam, 2 november 2016  - Cisco heeft tijdens de jaarlijkse Cisco Partner Summit een nieuwe benadering van eindpuntbeveiliging geïntroduceerd die de markt zal gaan veranderen. Cisco Advanced Malware Protection (AMP) for Endpoints combineert preventie, detectie en respons, waardoor eindpuntbeveiliging drastisch wordt vereenvoudigd. Klanten kunnen hiermee hun verouderde, ineffectieve technologie die alleen maar beschermt, vervangen. Door gebruik te maken van de schaalgrootte en de kracht van de cloud in combinatie met Cisco’s threat-centric beveiligingsarchitectuur, kunnen klanten met AMP for Endpoints meer dreigingen sneller opsporen en stoppen.

 

Nieuwe benadering van eindpuntbeveiliging
Een bedrijf heeft gemiddeld meer dan 100 dagen nodig om een dreiging in de IT-omgeving te ontdekken. Veel bedrijven worstelen bovendien nog steeds met de vraag hoe zij hun mobiele gebruikers, desktops, laptops en servers het best kunnen beschermen tegen de steeds venijniger wordende malware-aanvallen. De meeste bedrijven hebben een ‘strategie van voorkomen’, gebaseerd op legacy-oplossingen die tegen moderne malware weinig kans maken en dus ineffectief zijn. Sommige bedrijven voegen dan weer extra producten aan het eindpunt toe om de zichtbaarheid van dreigingen te vergroten en de malware die toch is doorgedrongen, te stoppen. Dit zorgt voor operationele complexiteit en is niet efficiënt. Het is duidelijk dat eindpuntbeveiliging op een nieuwe manier benaderd moet worden.

 

AMP for Endpoints biedt eindpuntbeveiliging die zowel eenvoudiger als effectiever is. Door preventie, detectie en respons in een enkele cloud-beheerde SaaS-oplossing onder te brengen, wordt de complexiteit verminderd en worden meer aanvallen gestopt. Door deze cloudgebaseerde benadering geeft AMP for Endpoints sneller zicht op dreigingen, waardoor organisaties aanvallers steeds een stap voor kunnen blijven.

 

AMP for Endpoints biedt het volgende:

 

 • De nieuwste preventiemethode combineert bewezen en geavanceerde beschermingstechnieken die meer dreigingen weten te stoppen, zowel van bekende als opkomende malware. AMP for Endpoints maakt gebruik van de laatste dreigingsinformatie afkomstig van Cisco Talos en is uitgerust met quarantaine-technologie om onbekende bestanden te analyseren.

 

 • Meer zichtbaarheid en snellere ontdekking door continu te monitoren en gebruik te maken van informatie van andere apparatuur om stealth-aanvallen te ontdekken. AMP for Endpoints registreert alle bestandsactiviteit, waardoor kwaadaardig gedrag snel ontdekt wordt en security-teams direct tot actie kunnen overgaan. Door gebruik te maken van de enorme verzameling aanvalsdata van Cisco en zijn klanten, brengt AMP for Endpoints de Time to Detection (TTD) terug tot minuten.

 

 • Effectievere respons gebaseerd op een dieper inzicht in het eindpunt en een gedetailleerd track-record van de malware: waar die vandaan kwam, waar die geweest is en wat die heeft aangericht. AMP for Endpoints versnelt het onderzoek naar malware en vermindert de complexiteit door een eenvoudige cloudgebaseerde interface, waarmee alle eindpunten in een bedrijf kunnen worden gescand op Indicators of Compromise. Klanten kunnen vervolgens systematisch aanvallen op pc’s, Macs, Linux en mobiele apparatuur afslaan en malware verwijderen met slechts enkele muisklikken.

 

Door deze brede benadering van beveiliging kunnen klanten meer dreigingen sneller ontdekken. Recente testen van NSS Labs tonen aan dat Cisco de snelste TTD neerzet: 91,8% van alle dreigingen werd ontdekt in minder dan drie minuten.

 

Cisco ONE Advanced Security
Cisco breidt tevens zijn succesvolle softwarelicentieprogramma Cisco ONE Software uit met geavanceerde beveiligingsoplossingen. Met Cisco ONE hebben klanten een eenvoudig instrument in handen voor de aanschaf van Cisco-software voor infrastructuur. Ruim 14.000 klanten, waaronder 91% van de Fortune 100-bedrijven, maken gebruik van Cisco ONE Software.

 

Cisco maakt het met Cisco ONE Advanced Security eenvoudiger om beveiligingssoftware voor het datacenter, het WAN en Access Domains aan te schaffen en te implementeren. Dit voorkomt dat beveiliging alsnog als een aparte laag moet worden toegevoegd. De nieuwe geavanceerde security-modules die Cisco heeft toegevoegd aan Cisco ONE zijn:

 

 • Threat Defense voor datacenter
 • Threat Defense voor WAN en Edge
 • Policy en Threat Defense voor Access.

 

Voor elk domein biedt Cisco ONE een specifieke oplossing met de vereiste beveiligingsproducten en aanverwante diensten. Deze softwaresuites worden automatisch ververst zodat klanten altijd over de laatste beveiligingstechnologie beschikken. Cisco ONE Advanced Security wordt aangeboden op abonnementsbasis, waardoor klanten alleen de beveiligingsfunctionaliteit die ze op dat moment nodig hebben in huis kunnen halen.

Over Cisco
Cisco (NASDAQ: CSCO) is wereldwijd leider in IT en helpt organisaties optimaal gebruik te maken van de kansen van morgen, door te laten zien wat er mogelijk is door zaken te verbinden die voorheen niet verbonden waren. Kijk voor het laatste nieuws op http://thenetwork.cisco.com. Meer informatie over Cisco is beschikbaar via www.cisco.com, www.cisco.nl en voor mobiele gebruikers via http://m.cisco.nl. Nieuws, achtergronden en foto’s vindt u op de EMEAR Network: http://ciscoemearnetwork.com of in de Cisco Newsroom: http://newsroom.cisco.com.


Voor meer informatie:
Check Twice
Cisco PersdeskTel: 023 562 8208
E-mail: cisco@checktwice.nl

Posted in pressroom | Tagged , , , |

Cisco maakt winnaars Nederlandse Cisco Partner Awards bekend

Amsterdam, 7 oktober 2016  - Cisco heeft gisteravond bekendgemaakt welke Nederlandse Partners de zeventien Cisco Partner Awards in de wacht hebben gesleept. Partners die een grote groei hebben gerealiseerd of die zich hebben weten te onderscheiden op bijvoorbeeld het gebied van innovatie, maakten kans op een Cisco Partner Award. De awards hebben betrekking op de samenwerking in Cisco’s boekjaar 2016.

 

“Onze Partners zorgen voor een belangrijke toegevoegde waarde met hun oplossingen en diensten op basis van Cisco-technologie. Ze beschikken over diepgaande kennis van onze technologie en hebben ervaring met de markt. Ze investeren voortdurend in Cisco trainingen en certificeringen om hun dienstverlening op het hoogste niveau te kunnen aanbieden. Onze klanten kunnen bouwen op onze Partners en daar zijn wij trots op. Met de Cisco Partner Awards willen wij deze mooie prestaties van onze Partners belonen. Dat doen we in dit jaar eerder dan voorgaande jaren, vanwege het vervroegen van de jaarlijkse Partner Summit. Die zal nu begin november 2016 plaatsvinden in San Francisco, zegt Daan de Groot, Head of Partner Organization Cisco Nederland.”

 

Dit jaar zijn de winnaars:

 • Architectural Excellence: Enterprise Networking:
Axians
 • Architectural Excellence: Collaboration:
VisionsConnected
 • Architectural Excellence: Data Center:
Telindus
 • Solution Innovation Partner of the Year:
Centennium
 • Service Provider Partner of the Year:
BT Netherlands
 • Cloud Builder of the Year:
Telindus
 • Cloud & Managed Services Partner of the Year:
Open Line
 • Commercial Partner of the Year:
Avit-Xantes
 • Public Sector Partner of the Year:
Vosko
 • Enterprise Partner of the Year:
Dimension Data
 • Distributor of the Year:
Comstor
 • Technology Partner of the Year:
KPN
 • Services Partner of the Year:
Axians
 • Security Partner of the Year:
Dimension Data
 • Online Partner of the Year:
Centralpoint
 • Learning Partner of the Year:
Global Knowledge
 • Cisco Netherlands Partner of the Year:
Vosko

————-

 

Over Cisco
Cisco (NASDAQ: CSCO) is wereldwijd leider in IT en helpt organisaties optimaal gebruik te maken van de kansen van morgen, door te laten zien wat er mogelijk is door zaken te verbinden die voorheen niet verbonden waren. Kijk voor het laatste nieuws op http://thenetwork.cisco.com. Meer informatie over Cisco is beschikbaar via www.cisco.com, www.cisco.nl en voor mobiele gebruikers via http://m.cisco.nl. Nieuws, achtergronden en foto’s vindt u op de EMEAR Network: http://ciscoemearnetwork.com of in de Cisco Newsroom: http://newsroom.cisco.com.


Voor meer informatie:

Check Twice
Cisco Persdesk
Tel: 023 562 8208
E-mail: cisco@checktwice.nl

Posted in pressroom | Tagged , , |

Cisco: cloud wordt mainstream, maar nog weinig organisaties halen er maximale waarde uit

Gebrek aan strategie, verouderde organisatiestructuren en een IT-omgeving die niet goed is afgestemd op de bedrijfsvoering

 

Amsterdam, 20 september 2016  - Uit een door Cisco gesponsord wereldwijd onderzoek naar cloud-gebruik blijkt dat de cloud steeds vaker wordt toegepast, maar dat slechts weinig organisaties optimaal profiteren van de mogelijkheden. Volgens het onderzoek gebruikt 68% de cloud om de bedrijfsvoering te verbeteren; dit is een toename van 61% ten opzichte van het eerste onderzoek een jaar geleden. Vooral native cloudapplicaties voor beveiliging en het Internet of Things (IoT) worden veel gebruikt. Niettemin heeft 69% van de organisaties geen volwassen cloud-strategie; slechts 3% gebruikt de cloud om meer omzet te genereren.

 

Marc Samsom, Manager Datacenter en Cloud, Cisco Nederland: “Hoewel steeds meer organisaties cloud-oplossingen inzetten om daar zakelijk voordeel mee te behalen, blijkt uit dit onderzoek duidelijk dat het merendeel nog ver verwijderd is van een geoptimaliseerd cloud-model. Dat komt omdat veel van deze bedrijven zich nog in een vroeg stadium bevinden van de overstap en nog geen heldere cloud-strategie hebben. Deze bedrijven kunnen we helpen beter hun weg te vinden met nieuwe diensten waarmee zij veel gemakkelijker en sneller een zeer goed beveiligde en geoptimaliseerde cloud-omgeving kunnen creëren. Een omgeving die ook volledig is toegespitst op hun specifieke zakelijke behoeften.”

 

Gemiddeld kunnen bedrijven die de cloud goed weten te gebruiken een extra omzet van $3 miljoen per cloud-applicatie tegemoet zien, plus een kostenbesparing van $1 miljoen. De hogere omzet is voornamelijk het resultaat van extra verkoop van producten en diensten, het feit dat sneller nieuwe klanten geworven kunnen worden of door betere mogelijkheden om nieuwe markten aan te boren. Het onderzoek maakt ook duidelijk dat 95% van de organisaties, die een geoptimaliseerde cloud-strategie hebben, gebruikmaakt van hybride IT-omgevingen met meerdere private en publieke clouds.

Nederland onder het gemiddelde

Het door Cisco gesponsorde onderzoek ‘Cloud going mainstream: all are trying, some are benefiting, few are maximizing value‘ is uitgevoerd door IDC; hiervoor werden 6.100 IT-beslissers in 31 landen benaderd die private, publieke of hybride clouds hebben geïmplementeerd. Gemiddeld zegt 45% van de ondervraagden een hybride cloud-oplossing te gebruiken. Nederland zit daar met 42% iets onder, Zuid-Korea is met 55% koploper. De meeste ondervraagden geven aan problemen te ondervinden om de cloud-gebruik optimaal in te zetten. Daarbij gaat het vooral om gebrek aan vaardigheden, de afwezigheid van een heldere strategie en roadmap, verouderde organisatiestructuren en een IT-omgeving die niet goed is afgestemd op de bedrijfsvoering.

 

Cisco Business Cloud Advisor Adoption Report

Cisco helpt klanten om de bevindingen van dit onderzoek naar hun specifieke situatie te vertalen en zo gerichte aanbevelingen te verkrijgen. Het Cisco Business Cloud Advisor Adoption Report bevat een korte vragenlijst, waarmee klanten inzicht krijgen in hun eigen cloud adoptieniveau en in de zakelijke voordelen die bedrijven kunnen behalen met de cloud, uitgesplitst naar bedrijfstak, bedrijfsomvang of regio. Klanten kunnen deze vragenlijst invullen op www.cisco.com/go/bca. Daar is ook aanvullende informatie te vinden. Ook Cisco-partners hebben toegang tot deze vragenlijst, om samen met hun klanten door te lopen.

 

Nieuwe Cloud Professional Services

Cisco komt tevens met nieuwe Cloud Professional Services om bedrijven te helpen hun weg te vinden in het woud van private, publieke en hybride cloud-oplossingen. Met deze diensten kunnen klanten hun cloud-vaardigheden verbeteren en daardoor hun digitale transformatie versnellen. De Cisco Professional Services zijn per direct beschikbaar en omvatten de volgende diensten:

 • Nieuwe multi-cloud management- en orkestratiediensten voor Cisco Cloud Center: klanten hoeven nog maar één keer een cloud te modelleren en kunnen deze overal uitrollen en beheren;
 • Nieuwe Cloud Acceleration Services: versnellen het ontwerp en de uitrol van zowel traditionele private clouds als native cloud-oplossingen zoals OpenStack en PaaS;
 • Cloud migratiediensten: nieuwe diensten om klanten te helpen applicaties en workloads eenvoudig en zonder risico naar de cloud te verplaatsen.
 • IT-transformatiediensten: diensten gefocust op DevOps-initiatieven voor change management, waarmee bedrijven hun processen en capaciteiten kunnen optimaliseren en integreren tussen zowel traditionele als DevOps-omgevingen en -teams.

 

Over Cisco
Cisco (NASDAQ: CSCO) is wereldwijd leider in IT en helpt organisaties optimaal gebruik te maken van de kansen van morgen, door te laten zien wat er mogelijk is door zaken te verbinden die voorheen niet verbonden waren. Kijk voor het laatste nieuws op http://thenetwork.cisco.com. Meer informatie over Cisco is beschikbaar via www.cisco.com, www.cisco.nl en voor mobiele gebruikers via http://m.cisco.nl. Nieuws, achtergronden en foto’s vindt u op de EMEAR Network: http://ciscoemearnetwork.com of in de Cisco Newsroom: http://newsroom.cisco.com.


Voor meer informatie:
Check Twice
Cisco Persdesk
Tel: 023 562 8208
E-mail: cisco@checktwice.nl

Posted in pressroom | Tagged , , , |

TP Vision presenteert de Philips 901F: ’s werelds enige OLED-4K-tv met Ambilight

Berlijn, 1 september 2016 – TP Vision introduceert zijn eerste OLED-TV met UHD Premium certificatie: de 55-inch 901F. Hiermee zet TP Vision een nieuwe standaard voor tv-beeldkwaliteit. De nieuwe tv biedt een optimale combinatie van OLED (Organic LED) -technologie met de Philips Perfect Pixel Ultra HD-engine. Dit resulteert in een beeldkwaliteit van 3800 PPI (Picture Performance Index). De engine heeft een rekenkracht van 4 miljard pixels, wat het systeem in staat stelt om elke afzonderlijke pixel voortdurend te monitoren en aan te passen qua scherpte en helderheid, waardoor fijnere lijnen en scherpere details ontstaan. Ook bevat de engine een Ultra Resolution-functie die beelden van iedere bron converteert naar een scherper en verfijnder Ultra-HD-niveau. De Philips 901F combineert tevens een uitstekend audiosysteem met stijlvol Europees design.

Het brede kleurenspectrum van OLED en het Perfect Color-systeem van Philips, met een 17-bits kleurenbooster en slimme kleurenverwerking, maakt het mogelijk om ruim 2250 miljard kleuren weer te geven, waaronder realistische huidtinten en haarscherpe wittinten. De Perfect Natural Motion-technologie van Philips wordt gebruikt om extra frames te interpoleren en toe te voegen, waardoor – in combinatie met de hoge prestaties van het OLED-paneel – snel bewegende Full-HD- en Ultra-HD-beelden vloeiend worden weergegeven, zonder scherpte te verliezen.

 

Het contrast is verbeterd met behulp van het Perfect Contrast-systeem met Local Contrast-verwerking, in combinatie met Micro Dimming Perfect.

 

De voordelen van OLED
OLED biedt betere resultaten dan de beste edge-lit LED- en LCD-schermen, vooral op het gebied van zwartniveau, contrast, kleur en beweging. Tv’s met OLED rekenen af met problemen die worden veroorzaakt door het feit dat backlight altijd áán staat, dankzij lichtgevende pixels die volledig kunnen worden uitgeschakeld. Zwart kan op het diepste en donkerste niveau worden gereproduceerd, waardoor zelfs de vaagste tinten duidelijk zichtbaar zijn dankzij het hoge contrast. De 901F, met zijn brede kleurenpalet (99 procent DCI-P3 Wide Color Gamut – WCG), kan dankzij de diepere zwarttinten kleuren preciezer en levendiger reproduceren.

 

Een ander voordeel van OLED-tv’s ten opzichte van edge-lit LCD-tv’s is de betere kijkhoek, die zorgt voor een optimale beeldkwaliteit, ongeacht waar in de kamer de kijker zich bevindt. Ook de weergave van snel bewegende beelden is veel beter, omdat een OLED-tv ruim dan honderd maal sneller is dan een traditionele LED-tv.

HDR-performance en Ambilight
Dankzij de lichtopbrengstpiek van 540 Nit, het brede kleurenspectrum van het paneel en de Perfect Pixel Ultra HD-engine is de 901F OLED-tv het eerste model van Philips met de HDR Perfect-status.

 

De ultradunne omlijsting van de OLED-tv sluit is bij uitstek geschikt voor de 3-zijdige Ambilight-technologie, die de levendige kleuren en het hoge contrast nog verder verbetert en een levensechte kijkervaring creëert die nog niet eerder beschikbaar was op een OLED-toestel.

 

High-end audio
De 901F beschikt over een 30 Watt high-end 6.1 geluidssysteem, met aan de voorzijde zes drivers in een slanke, geïntegreerde soundbar voor de midden- en hoge tonen. Voor de lage tonen bevindt zich de achterzijde bevindt een Triple Ring-luidspreker met geïntegreerde baspoort.

 

High-end Europees design
De Philips 901F is dusdanig vormgegeven dat beide designaspecten van het bedrijf zijn vertegenwoordigd: ‘Visible Lightness’ en Europees vakmanschap. ‘Visible Lightness’ is een duidelijke indicatie van de geavanceerde technologie, die tot uiting komt in het zeer strakke design en de slanke omlijsting. De slanke, gebogen voet wekt de indruk dat de tv zweeft. De verfijnde afwerking en het gebruik van mooie materialen ondersteunt de belofte van Europees Vakmanschap: het maakt de 901F tot een televisie die er net zo goed uitziet als hij presteert.

 

De kracht van Android
De 901F maakt gebruik van Android Smart TV-systeem en is gecertificeerd door Google. Hiermee hebben gebruikers toegang tot alle tv-georiënteerde applicaties, diensten en content in de Google Play Store, naast het bestaande aanbod van Philips Smart TV. Snelle, makkelijke bediening en navigatie is mogelijk dankzij de quad-core processor en een afstandsbediening met QWERTY-toetsenbord, swipe-pad en spraakherkenningstechnologie.

 

Belangrijkste kenmerken van de Philips 901F op een rij:

 • OLED-paneel met breed kleurenpalet
 • Perfect Pixel Ultra HD engine
 • HDR Perfect-performance
 • 3-zijdig Ambilight
 • Quad- core processor en Android Smart TV
 • Geïntegreerd 6.1 geluidssysteem
 • High-end Europees design

 

Over TP Vision
TP Vision is een in tv gespecialiseerde speler in de wereld van visueel digitaal entertainment. Het bedrijf richt zich op het ontwikkelen, produceren en verkopen van Philips tv’s in Europa, Rusland, het Midden Oosten, Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay en diverse landen in Azië. TP Vision combineert zijn designexpertise en de innovatieve kennis van Philips TV met de uitstekende prestaties, flexibiliteit en snelheid van TPV Technology. Dankzij deze combinatie van eigenschappen levert het bedrijf slimme, gebruiksvriendelijke en stijlvolle tv’s die de consument een superieure tv-beleving bieden. Met Philips TV is TP Vision wereldwijd marktleider in de hospitalitymarkt. TP Vision, gevestigd in Amsterdam, is de exclusieve merklicentiehouder van Philips TV voor de hierboven genoemde landen. Het bedrijf is voor 100 procent eigendom van TPV,  ’s werelds grootste fabrikant van monitoren en lcd-tv’s. TP Vision heeft bijna 2.000 medewerkers in vestigingen over de hele wereld. TPV heeft de afgelopen jaren weten te groeien dankzij de schaalgrootte van het bedrijf en kerncompetenties in R&D, productie, logistieke efficiency en kwaliteit.

 

TP Vision werkt in de Benelux samen met pr-bureau Check Twice, een samenwerkingsverband tussen MCS in Nederland en Quadrant Communications in België.

 

Beeldmateriaal via: http://www.tpvision.com/image-library/
Video OLED: https://www.youtube.com/watch?v=s7NHnzl9JGQ&feature=youtu.be
Website OLED: http://www.philips.com/oled

 

Contact voor journalisten in Nederland:
Check Twice PR
TP Vision Persdesk
Tel: +31 (0)23 562 8208
E-mail: tpvision@checktwice.nl

Posted in pressroom | Tagged , , , |

Philips 65PUS7601 wint EISA award European Best Buy Large Screen TV 2016-2017

 

 

Amsterdam, 15 augustus 2016 – De uitstekende beeldkwaliteit van de nieuwste Philips-tv’s is wederom erkend door de European Imaging and Sound Association (EISA), die de Philips 65PUS7601 heeft gekroond tot European Best Buy Large Screen TV voor 2016-2017, ofwel de grootbeeld-tv met de beste prijs-kwaliteitsverhouding in Europa.

 

De 65PUS7601 bevat veel van de beeldkwaliteitstechnologieën die doorgaans zijn voorbehouden aan de bekroonde hi-end 9000-serie. Philips brengt hiermee de standaard op de wereldwijde midrange-markt naar een hoger niveau. De 65PUS7601 is de eerste HDR-tv van Philips die is uitgerust met HDR Premium én HDR Upscaling.

 

 

Het EISA-team benadrukt het geavanceerde directe LED-backlight-systeem met 128-segments Local Dimming, dat garant staat voor stabiele, diepe zwarttinten en gedetailleerde schaduwen die het scherpe Ultra HD-beeld verrijken.

 

Ook wordt het naar ieders persoonlijke smaak instelbare Perfect Natural Motion geprezen, evenals het 10-bits paneel dat HDR-bronnen ondersteunt, het pittige geluid, Android Smart TV, de geavanceerde afstandsbediening en driezijdig Ambilight. Al deze functies en technologieën bij elkaar zorgen voor een overtuigende grootbeeldervaring van films en tv-programma’s.

 

“In de prima geprijsde Philips 65PUS7601 is een schat aan technologie aan het werk die ervoor zorgt dat de prestaties naadloos aansluiten op de ambities van het 65-inch beeldscherm”, aldus het EISA-juryrapport. “We kunnen met recht spreken van een indrukwekkende tv.”

 

Philips 65PUS7601: European best buy TV 2016-2017

De ultraslanke 65PUS7601 premium 4K-tv laat, met de afwerking in natuurlijke materialen, de aluminium omlijsting en de speciaal voor dit toestel ontworpen verchroomde open voet, het beste van Europees design zien. De beeldkwaliteit van de 7601 kan worden omschreven als uitzonderlijk, dankzij het geavanceerde direct dimbare LED-backlight en de bekroonde Perfect Pixel Ultra HD Engine.

 

De 65PUS7601 wordt verder geleverd met de driezijdige versie van Philips’ unieke Ambilight-systeem, dat een voortdurend veranderende gloed van bij het beeld passende kleuren op de wand achter het toestel projecteert. Het resultaat is een beeld dat zich aan de grenzen van de tv lijkt te ontworstelen, waardoor een meeslepende kijkbeleving ontstaat die minder vermoeiend is voor de ogen en bovendien contrastrijker is, wat nog verder wordt versterkt door de Micro Dimming Premium-technologie.

 

De 7601-serie is gebaseerd op Android Smart TV-systeem, dat in combinatie met de Philips quadcore-processor zorgt voor een snelle gebruikerservaring met de honderden apps en games uit de Google Play Store.

 

De geluidskwaliteit voldoet gemakkelijk aan de verwachtingen die de beeldkwaliteit wekt, dankzij de krachtige 30W output en de unieke en gepatenteerde Philips Double Ring-technologie, die het mogelijk maakt dat een slanke tv als de 7601 zulke diepe bassen en scherpe, heldere midden- en hoge tonen voortbrengt.

 

Over TP Vision

TP Vision is een in tv gespecialiseerde speler in de wereld van visueel digitaal entertainment. Het bedrijf richt zich op het ontwikkelen, produceren en verkopen van Philips tv’s in Europa, Rusland, het Midden Oosten, Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay en diverse landen in Azië. TP Vision combineert zijn designexpertise en de innovatieve kennis van Philips TV met de uitstekende prestaties, flexibiliteit en snelheid van TPV Technology. Dankzij deze combinatie van eigenschappen levert het bedrijf slimme, gebruiksvriendelijke en stijlvolle tv’s die de consument een superieure tv-beleving bieden. Met Philips TV is TP Vision wereldwijd marktleider in de hospitalitymarkt. TP Vision, gevestigd in Amsterdam, is de exclusieve merklicentiehouder van Philips TV voor de hierboven genoemde landen. Het bedrijf is voor 100 procent eigendom van TPV,  ’s werelds grootste fabrikant van monitoren en lcd-tv’s. TP Vision heeft bijna 2.000 medewerkers in vestigingen over de hele wereld. TPV heeft de afgelopen jaren weten te groeien dankzij de schaalgrootte van het bedrijf en kerncompetenties in R&D, productie, logistieke efficiency en kwaliteit.

 

TP Vision werkt in de Benelux samen met pr-bureau Check Twice, een samenwerkingsverband tussen MCS in Nederland en Quadrant Communications in België.

 

Contact voor journalisten in Nederland:

Check Twice PR

TP Vision Persdesk

Tel: +31 (0)23 562 8208

E-mail: tpvision@checktwice.nl

 

De inhoud van dit persbericht is correct ten tijde van publicatie maar kan wijzigen zonder mededeling vooraf. Alle in dit persbericht genoemde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars

 

 

Posted in pressroom |

Cisco 2016 Midyear Cybersecurity Report: ransomware en encryptie

 • Uitdaging: aanvalsmogelijkheden zo snel mogelijk terugdringen
 • Met slechts enkele eenvoudige ingrepen kunnen netwerken stukken beter worden beveiligd

Amsterdam, 27 juli - Het Cisco 2016 Midyear Cybersecurity Report, dat gebaseerd is op 40 miljard dagelijkse netwerkmetingen wereldwijd, maakt duidelijk dat organisaties niet zijn voorbereid op toekomstige geavanceerde ransomware. Fragiele infrastructuren, slechte netwerkhygiëne en trage detectie geven aanvallers voldoende tijd en middelen om hun slag te slaan. Het rapport laat verder zien dat het voor organisaties de grootste uitdaging is om het aanvallers zo moeilijk mogelijk te maken om toe te slaan. Andere bevindingen zijn dat aanvallers hun werkterrein uitbreiden naar servers en steeds vaker gebruik maken van versleuteling om hun activiteiten te maskeren.

 

In de eerste helft van 2016 is ransomware de meest winstgevende malware uit de geschiedenis. Cisco verwacht dat deze trend zich doorzet met nog agressievere ransomware die zichzelf weet te verspreiden en hele netwerken – en dus bedrijven – in gijzeling kan houden. Voor bedrijven blijft het een belangrijke uitdaging om precies te weten wat er gaande is op het netwerk en de eindpunten. Gemiddeld duurt het 200 dagen voordat organisaties nieuwe bedreigingen identificeren. Cisco’s gemiddelde Time To Detection (TTD) is opnieuw de snelste van de industrie: het duurde ongeveer 13 uur om nieuwe, onbekende netwerklekken te vinden. In oktober 2015 was dit nog 17,5 uur.

 

Explosieve winsten

Hoe langer criminelen de tijd hebben hun aanvallen op te zetten, des te meer winst ze kunnen maken. In deze eerste helft van dit jaar hebben cybercriminelen goudgeld verdiend doordat ze hun werkterrein hebben uitgebreid van client-side exploits naar server-side exploits, doordat de aanvalsmethoden steeds geavanceerder werden en doordat vaker gebruik werd gemaakt van encryptie om hun sporen te verbergen.

 

Door aanhoudende beveiligingslekken in Adobe Flash blijft deze software een aantrekkelijk platform voor malvertising en exploits. In de populaire Nuclear exploit kit werd Flash gebruikt voor 80% van de succesvolle exploit-pogingen. Maar Cisco constateert dat aanvallers ook steeds vaker serverlekken gebruiken om ransomware te verspreiden, vooral JBoss-servers zijn een gewild doelwit. Daarbij wordt gebruik gemaakt van beveiligingsgaten die vaak al vijf jaar lang bekend zijn. Deze aanvallen hadden dus eenvoudig voorkomen kunnen worden door simpelweg patches en upgrades te installeren.

 

In de eerste helft van 2016 werden de aanvalsmethoden ook vaker afgestemd op het feit dat netwerkbeveiligers maar een beperkt zicht hebben op wat er gaande is. De Windows Binary exploits zijn in deze periode de meest gebruikte methode voor webaanvallen geworden. Deze methode grijpt diep in op de netwerkinfrastructuur, waardoor aanvallen moeilijker zijn te herkennen en af te weren. Op plaats twee staat social engineering via Facebook, dat vorig jaar nog de eerste plaats bezette.

 

Tot slot ziet Cisco dat aanvallers steeds meer gebruik maken van versleuteling om hun daden op het netwerk te verbergen. Vooral https-versleutelde malware die in malvertising-campagnes wordt gebruikt, kende een groei van maar liefst 300% sinds december 2015. Versleuteling van malware maakt ontdekking erg moeilijk.

 

Beveiligers hebben moeite gaten te dichten

Steeds geavanceerdere aanvallen, beperkte middelen en vaak een wat oudere infrastructuur zorgen ervoor dat netwerkbeveiligers moeite hebben om de gaten te dichten en inbrekers zo snel mogelijk op te sporen. De gegevens waarop het rapport zich baseert lijken er ook op te wijzen dat naarmate een infrastructuur bedrijfskritischer is, er juist minder snel gepatcht wordt om mogelijke problemen te vermijden. Zo is slechts bij 10% of minder van alle installaties van Microsoft Office 2013 versie 15x, het nieuwste service pack geïnstalleerd. Uit een analyse van ruim 100.000 met het internet verbonden Cisco-apparaten blijkt dat elk apparaat 28 bekende kwetsbaarheden herbergde, dat deze ruim 5,5 jaar draaiden en dat een kleine tien procent van deze apparaten kwetsbaarheden aan boord heeft die ouder zijn dan 10 jaar.

 

Cisco adviseert

Met slechts enkele eenvoudige ingrepen kunnen bedrijven hun netwerken al meteen stukken beter beveiligen, stelt Cisco. Het bedrijf raadt als eerste aan om de netwerkhygiëne te verbeteren: weet wat er gaande is, patch op tijd en beveilig eindpunten inclusief mailboxen en webbrowsers. Geef de voorkeur aan een geïntegreerde beveiliging in plaats van met losse niche-producten te werken. Weet hoe lang het duurt voordat bekend is dat het netwerk lekken vertoont en maak deze metingen onderdeel van het beveiligingsbeleid. Bescherm gebruikers overal, niet alleen op het zakelijke netwerk maar ook als zij elders werken. En tot slot raadt Cisco aan om van alle belangrijke data back-ups te maken en deze back-ups geregeld te controleren.

Over Cisco
Cisco (NASDAQ: CSCO) is wereldwijd leider op technologiegebied en zorgt al vanaf 1984 dat internet werkt. De mensen, de partners en de producten van Cisco helpen om veilige verbindingen te leggen binnen onze maatschappij en om de digitale kansen van morgen nu al te benutten. Voor meer informatie: newsroom.cisco.com en volg ons op Twitter: @Cisco.


Voor meer informatie:

Check Twice
Cisco Persdesk

Tel: 023 562 8208
E-mail: cisco@checktwice.nl

Posted in pressroom | Tagged , , , |

Cisco helpt industrie met overgang naar ‘digital-ready’ netwerken

Nieuwe ingebouwde beveiligingstechnologie

 

Amsterdam, 12 juli 2016 – Cisco gaat ontwerpers, ontwikkelaars, partners en klanten helpen om de manier waarop netwerken worden gebouwd en beheerd, radicaal te veranderen. Cisco bereidt de industrie daarmee voor op de komst van digital-ready netwerken. Daarnaast introduceert Cisco nieuwe technologie op het snijvlak van beveiliging en netwerken die het beveiligen van meerdere vestigingen eenvoudiger en effectiever maakt.

 

Afgelopen maart lanceerde Cisco de Digital Network Architecture (DNA) – een radicaal nieuwe benadering van networking, die van de grond af aan is ontworpen voor het digitale tijdperk. Naarmate klanten meer mobiliteit, cloud, data-analyse en het Internet of Things (IoT) aan hun bedrijfsvoering toevoegen, wordt het voor IT-afdelingen steeds moeilijker om dit bij te benen. Cisco realiseerde zich dat traditionele netwerken simpelweg niet genoeg kunnen schalen om aan de eisen van een digitale bedrijfsvoering te voldoen. Voor het digitale tijdperk is dus een nieuw type netwerk nodig. Cisco DNA maakt netwerken softwaregestuurd in plaats van hardwarecentrisch, geautomatiseerd in plaats van handmatig en programmeerbaar in plaats van gesloten.

 

“Door de hardware van de software los te koppelen en meer intelligentie in het netwerk te brengen, vertegenwoordigt Cisco DNA een nieuw tijdperk in networking en vormt daarmee de toekomst van de netwerkindustrie”, zegt Michel Schaalje, Technisch Directeur Cisco Nederland. “Met DNA vindt Cisco de manier waarop we veilige netwerken voor het digitale tijdperk bouwen, opnieuw uit. We hebben geavanceerde securityvoorzieningen ondergebracht in één enkele netwerkarchitectuur. Maar technologie alleen is niet voldoende, we moeten de industrie helpen om de transformatie naar digital-ready netwerken te versnellen. Als onderdeel daarvan introduceert Cisco ook een nieuw certificeringstraject, dat hoogopgeleide netwerkprofessionals aflevert.”

 

Effectieve beveiliging begint bij het netwerk

Een van de kerneigenschappen van Cisco DNA is dat het netwerk zelf wordt gebruikt om dreigingen beter zichtbaar te maken en een gepast afweerbeleid automatisch in werking te laten treden. Vandaag introduceert Cisco enkele vernieuwingen voor de netwerkbeveiliging van meerdere vestigingen.

 

 • Umbrella Branch
  Door deze software te activeren in Cisco’s populaire router voor nevenvestigingen, de Cisco ISR, kan de IT-afdeling content filteren en malware, phishing-pogingen en C2 callbacks blokkeren nog voor deze het netwerk bereiken. Dit is zelfs mogelijk in nevenvestigingen die rechtstreeks op internet zijn aangesloten.

 

 • Stealthwatch Learning Networks License
  Dit kan aan het Cisco-netwerk worden toegevoegd, waardoor het een sensor wordt voor dreigingsdetectie, gekoppeld aan een adequaat antwoord.

 

 • Meraki MX Security Appliances met AMP en Threat Grid
  Deze oplossing biedt geavanceerde bescherming tegen aanvallen voor ondernemingen met meerdere kantoren of het MKB. De oplossing combineert het cloudgebaseerde beheer van Meraki met best-in-class bescherming, waardoor aanvallen al worden afgeslagen nog voor ze het netwerk bereiken.

 

 • ‘Network readiness’-model
  Cisco heeft een network readiness-model ontworpen waarmee klanten kunnen vaststellen hoe ze hun netwerken digital-ready kunnen maken. Dat model analyseert kernelementen van het netwerk zoals automatisering, analyses, beveiliging, cloud en IoT. Vervolgens creëert dit model een vijfstappenplan. Klanten krijgen zo inzicht in de huidige stand van zaken en ontvangen aanbevelingen over welke stappen ze moeten nemen om tot een digital-ready netwerk te komen.

 

Uit door Cisco gesponsord IDC-onderzoek blijkt dat steeds meer klanten al bezig zijn om hun netwerken te transformeren naar digital-ready.

 

 • Vier op de vijf bedrijven hebben hun business en netwerkstrategieën nog niet op elkaar afgestemd.
 • Zij die dat wel hebben gedaan, zien een omzetgroei van twee cijfers, vergeleken met bedrijven die dat nog niet hebben gedaan.
 • Het percentage klanten dat een geautomatiseerd softwaregedefinieerd netwerk denkt te gaan implementeren, zal de komende twee jaar meer dan verdrievoudigen, van 13 tot 44 procent.

 

Over Cisco
Cisco (NASDAQ: CSCO) is wereldwijd leider op technologiegebied en zorgt al vanaf 1984 dat internet werkt. De mensen, de partners en de producten van Cisco helpen om veilige verbindingen te leggen binnen onze maatschappij en om de digitale kansen van morgen nu al te benutten. Voor meer informatie: newsroom.cisco.com en volg ons op Twitter: @Cisco.


Voor meer informatie:

Check Twice
Cisco Persdesk

Tel: 023 562 8208
E-mail: cisco@checktwice.nl

Posted in pressroom | Tagged , , , |

Cisco Tetration Analytics: een ‘tijdmachine’ voor het datacenter

Platform zorgt voor real-time zichtbaarheid en analyse van alles wat in een datacenter gebeurt

 

Amsterdam, 16 juni 2016 – Cisco kondigt Cisco Tetration Analytics aan, een platform dat voor volledige zichtbaarheid zorgt van alles wat zich in een datacenter afspeelt: real-time en van elk datapakket, elke datastroom en ongeacht de snelheid. Cisco Tetration Analytics verzamelt meetgegevens afkomstig van hardware- en softwaresensoren en analiseert deze informatie met behulp van geavanceerde machine learning technieken.

 

Marc Samsom, Datacenter en Cloud Architecture Lead Cisco North en Cisco Nederland “Het gemakkelijk verkrijgen van meer inzicht in het datacenter is een essentiële technologische stap vooruit in het bouwen van veilige digitale modellen voor cloud, mobile en Internet of Things. Voorheen moesten organisaties allerlei verschillende tools gebruiken om tot dit inzicht in hun datacenter te komen. Met Tetration is dat verleden tijd. Bijzonder aan dit platform is dat het voornamelijk met software werkt en daardoor voor ieder datacenter geschikt is, ongeacht wie de componenten heeft geleverd.”

 

Tetration richt zich op kritieke operaties in het datacenter, zoals het voldoen aan policies, applicatie-forensics en de overstap op een whitelist securitymodel. Door continu te monitoren, te analiseren en te rapporteren, geeft het Tetration Analytics platform IT-managers diepgaand inzicht in het datacenter. Hierdoor wordt het veel eenvoudiger om operationele betrouwbaarheid, zero-trust operaties en de migratie van applicaties naar SDN en de cloud te realiseren.

 

Met Cisco Tetration Analytics kunnen organisaties:

 • Begrijpen welke applicaties van elkaar afhankelijk zijn binnen hun datacenter en de cloud
 • Van reactief overgaan op proactief: nemen van goed geïnformeerde operationele beslissingen en het effect van policy-veranderingen nagaan voordat deze worden geïmplementeerd
 • Het doorzoeken van miljarden datastromen binnen een seconde met de forensische zoekmachine van Tetration
 • Continu monitoren van applicatiegedrag om snel afwijkingen in communicatiepatronen te kunnen ontdekken

 

Tot op heden was er geen tool verkrijgbaar om op een consistente manier meetgegevens te verzamelen binnen het gehele datacenter en om grote hoeveelheden data in real-time te analiseren. Tetration is te vergelijken met een tijdmachine voor het datacenter. Organisaties kunnen nu terugkijken naar wat er in het verleden is gebeurd, real-time bekijken wat er nu gebeurt en een model maken van wat er zou kunnen gebeuren.

 

Zo kunnen veranderingen in het datacenter worden gemodelleerd om na te gaan wat de impact zou kunnen zijn op de applicaties. Ook is na te gaan of policy-veranderingen daadwerkelijk zijn doorgevoerd en het beoogde effect hebben. Verder kunnen policies worden gesimuleerd, real-time of op basis van historische gegevens en kunnen gebeurtenissen die op het netwerk hebben plaatsgevonden opnieuw worden ‘afgespeeld’ voor analysedoeleinden.

 

———-

 

Over Cisco
Cisco (NASDAQ: CSCO) is wereldwijd leider in IT en helpt organisaties optimaal gebruik te maken van de kansen van morgen, door te laten zien wat er mogelijk is door zaken te verbinden die voorheen niet verbonden waren. Kijk voor het laatste nieuws op http://thenetwork.cisco.com. Meer informatie over Cisco is beschikbaar via www.cisco.com, www.cisco.nl en voor mobiele gebruikers via http://m.cisco.nl. Nieuws, achtergronden en foto’s vindt u op de EMEAR Network: http://ciscoemearnetwork.com of in de Cisco Newsroom: http://newsroom.cisco.com.

 

Voor meer informatie:
Check Twice
Cisco Persdesk
Tel: 023 562 8208
E-mail: cisco@checktwice.nl

Posted in pressroom |

Cisco stelt $10 miljoen beschikbaar voor cybersecurity-opleidingen

Wereldwijd programma om het enorme tekort aan securityspecialisten terug te dringen

 

Amsterdam, 14 juni 2016 – Cybersecurity is essentieel fundament dat bedrijven nodig hebben om zich te beschermen, vertrouwen te wekken, sneller te reageren, meer toegevoegde waarde te bieden en te groeien. Uit onderzoek komt naar voren dat er wereldwijd in 2019 een tekort zal zijn aan 2 miljoen cybersecurityspecialisten. Om deze kloof te helpen dichten introduceert Cisco het Global Cybersecurity Scholarship programma, een opleidingsprogramma dat voor studenten wereldwijd toegankelijk is. Daarnaast heeft Cisco de certificeringen op securitygebied verbeterd.

 

Fred Noordam, Cybersecurity Lead Nederland van Cisco: “Cybersecurity is cruciaal voor digitaal succes. Vele CEO’s wereldwijd laten ons weten dat hun vermogen om te innoveren wordt gehinderd door securityzorgen. Dit betekent een grote vraag naar vaardigheden die vandaag de dag niet op grote schaal beschikbaar zijn. We hebben dit programma opgezet om de ontwikkeling van nieuw talent een vliegende start te geven. Het geeft ook de mogelijkheid om de IT security-industrie te diversifiëren en mensen overal ter wereld te bereiken – veteranen, vrouwen en degenen die aan het begin van hun carrière staan – en hen te inspireren een cyberprofessional te worden. Zo maken we een begin om het enorme tekort aan securityprofessionals aan te pakken.”

 

Het Global Cybersecurity Scholarship Program

 • Om het tekort aan securitytalent aan te pakken, zal Cisco $10 miljoen investeren in een Global Cybersecurity Scholarship Program dat een looptijd heeft van twee jaar.
 • Cisco gaat trainingen, mentor-begeleiding en certificering aanbieden, gericht op een functie als Security Operations Center analist.
 • Cisco biedt het programma aan in samenwerking met grote Cisco Authorized Learning Partners. Het programma gaat van start in augustus 2016 en is bedoeld om de securitykenniskloof aan te pakken en studenten voor te bereiden op de huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van netwerksecurity die zij in hun werk zullen tegenkomen.

 

Updates Certificeringen

 • Cisco introduceert een nieuwe Cyber Ops Certification en reviseert de CCIE Security Certification
 • CCNA Cyber Ops richt zich op de rol van securityanalist in een Security Operations Center (SOC) waar systemen worden gemonitord en aanvallen gedetecteerd. Het laat IT’ers kennismaken met enkele van de vaardigheden die in een SOC nodig zijn en geeft inzicht in hoe de respons wordt gecoördineerd.
 • CCNA Cyber Ops is een uitbreiding van Cisco’s huidige certificeringsaanbod op associate-niveau. Hiertoe behoort ook de CCNA Security kwalificatie die gericht is op de beheerdersrol binnen netwerkbeveiliging.
 • De CCIE Security revisie is gericht op nieuwe vaardigheden op expertniveau en opleidingen die nodig zijn securitymedewerkers voor te bereiden op evoluerende technologieën en dreigingen. Deze revisie omvat evaluaties met betrekking tot de nieuwste securitytechnologieën, waaronder Advanced Threat Protection, Advanced Malware Protection, Next-Generation IPS, virtualisatie, automatisering en informatie-uitwisseling. Dit omvat ook een nieuwe benadering van evaluaties, gericht op het zeker stellen dat de kandidaten kunnen laten zien dat zij beschikken over de kennis en vaardigheden met evoluerende technologieën zoals netwerkprogrammeerbaarheid, cloud en Internet of Things.

 

———-

 

Over Cisco
Cisco (NASDAQ: CSCO) is wereldwijd leider in IT en helpt organisaties optimaal gebruik te maken van de kansen van morgen, door te laten zien wat er mogelijk is door zaken te verbinden die voorheen niet verbonden waren. Kijk voor het laatste nieuws op http://thenetwork.cisco.com. Meer informatie over Cisco is beschikbaar via www.cisco.com, www.cisco.nl en voor mobiele gebruikers via http://m.cisco.nl. Nieuws, achtergronden en foto’s vindt u op de EMEAR Network: http://ciscoemearnetwork.com of in de Cisco Newsroom: http://newsroom.cisco.com.

Voor meer informatie:

Check Twice
Cisco Persdesk
Tel: 023 562 8208
E-mail: cisco@checktwice.nl

Posted in pressroom | Tagged , , , |

Cisco VNI voorspelt verdrievoudiging van IP-verkeer in 2020

 • 1 miljard nieuwe internetgebruikers en 10 miljard nieuwe devices en verbindingen
 • DDoS-aanvallen veroorzaken tot 10 procent van het totale internetverkeer

 

Amsterdam, 9 juni 2016 – Volgens de Cisco Visual Networking Index (VNI) Complete Forecast for 2015 to 2020 zal het wereldwijde IP-verkeer de komende vijf jaar vrijwel verdrievoudigen. Dit komt neer op een jaarlijkse groei van 22 procent. Naar verwachting zullen meer dan 1 miljard nieuwe gebruikers tot de internetgemeenschap toetreden, waardoor het totale aantal internetgebruikers wereldwijd toeneemt van 3 miljard in 2015 tot 4,1 miljard in 2020.

 

De wereldwijde digitale transformatie, gebaseerd op het gebruik van persoonlijke devices en machine-naar-machine (m2m) connecties, zal zelfs een nog grotere impact hebben op de groei van het internetverkeer. De komende vijf jaar zullen de IP-netwerken tot 10 miljard nieuwe devices en connecties ondersteunen, wat neerkomt op een toename van 16,3 miljard in 2015 tot 26,3 miljard in 2020.

 

Met de toenemende afhankelijkheid van vaste en mobiele breedbandnetwerken betekent ook dat security een grotere zorg wordt voor service providers, overheden, bedrijven en consumenten. Voor het eerst heeft Cisco voor deze VNI-prognose samengewerkt met Arbor Networks om de huidige en toekomstige dreigingen van DDoS (Distributed Denial of Service) aanvallen in kaart te brengen. Deze aanvallen kunnen netwerken platleggen door servers en netwerkapparatuur te overspoelen met IP-verkeer, afkomstig vanuit meerdere bronnen. De nieuwe DDoS-analyse wijst uit dat dit soort aanvallen tot 10 procent van het totale internetverkeer in een land kunnen vertegenwoordigen. De komende vijf jaar zal het aantal DDoS-aanvallen toenemen van 6,6 miljoen tot 17 miljoen.

 

De verdere ontwikkeling van Internet of Things blijft zorgen voor sterke groei van het internetverkeer. Applicaties zoals videobewaking, slimme meters, digitale gezondheidsmonitoren en talloze andere m2m-toepassingen stellen nieuwe eisen aan de IP-netwerken. Wereldwijd zal het aantal m2m-connecties bijna verdrievoudigen, van 4,9 miljard in 2015 tot 12,2 miljard in 2020 wat dan neerkomt op bijna de helft van het totale aantal verbonden devices. De grootste toename, een factor 5,  laat het consumenten healthcare-segment zien: van 144 miljoen connecties in 2015 tot 729 miljoen in 2020. Het home-segment is verantwoordelijk voor het grootste volume aan m2m-connecties: 5,8 miljard  in 2020, bijna de helft van alle m2m-commecties.

 

Cisco VNI – methodologie
De Cisco VNI Global IP Traffic and Service Adoption Forecasts for 2015 to 2020 zijn gebaseerd op prognoses van onafhankelijke analisten en netwerkgegevens uit de praktijk. Op dit fundament bouwt Cisco voort met eigen inschattingen van het wereldwijde IP-verkeer en het gebruik van services. Een gedetailleerde beschrijving is in het volledige rapport te vinden. In zijn 11-jarig bestaan is het Cisco VNI-onderzoek uitgegroeid tot een gerespecteerde maat voor de groei van internet. Nationale overheden, netwerkregulators, academische onderzoekers, telecombedrijven, technologie-experts en de pers vertrouwen op dit jaarlijkse onderzoek.

 

———-

 

Over Cisco
Cisco (NASDAQ: CSCO) is wereldwijd leider in IT en helpt organisaties optimaal gebruik te maken van de kansen van morgen, door te laten zien wat er mogelijk is door zaken te verbinden die voorheen niet verbonden waren. Kijk voor het laatste nieuws op http://thenetwork.cisco.com. Meer informatie over Cisco is beschikbaar via www.cisco.com, www.cisco.nl en voor mobiele gebruikers via http://m.cisco.nl. Nieuws, achtergronden en foto’s vindt u op de EMEAR Network: http://ciscoemearnetwork.com of in de Cisco Newsroom: http://newsroom.cisco.com.

Voor meer informatie:
Check Twice
Cisco Persdesk
Tel: 023 562 8208
E-mail: cisco@checktwice.nl

Posted in pressroom | Tagged , , , |

Cisco en Claranet verzorgen Wifi in de vernieuwde Villa Pardoes

Villa Pardoes biedt een gratis vakantie voor gezinnen met een kind dat een ernstige, mogelijk levensbedreigende ziekte heeft. Met de uitbreiding van 8 naar 12 appartementen voor de gasten was er een uitbreiding nodig van het Wifi-netwerk. Deze uitbreiding is gerealiseerd door Claranet in nauwe samenwerking met Cisco.

 

“Bij Villa Pardoes kunnen gezinnen met een ernstig ziek kind even heerlijk tot rust komen,” vertelt Peter Persoon, algemeen directeur van Villa Pardoes. “We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan een uitbreiding om meer gasten te kunnen ontvangen. Deze uitbreiding zorgde er natuurlijk ook voor dat we ook een nieuw WIFI-netwerk nodig hadden voor de nieuwe ruimten. Vroeger was één van de eerste vragen die we van gasten kregen: ‘Wat is de code van de WIFI?’ Dat is nu verleden tijd en al onze gasten krijgen automatisch toegang tot ons WIFI-netwerk. In hun vakantiewoning, maar ook in de algemene ruimte en in de tuin, het werkt fantastisch!”

 

Nieuw netwerk
Cisco-partner Claranet heeft een jarenlange relatie met Villa Pardoes en heeft in het verleden het draadloze netwerk in het oude gedeelte verzorgd. Het bleek dat de oude netwerkapparatuur niet meer voldeed. Wiebe Nauta, Managing Director van Claranet: “De hardware die destijds gebruikt werd, was toen het beste van het beste. Maar dat was jaren geleden en doordat de ontwikkelingen op dit vlak razendsnel gaan, zorgde dat ervoor dat we door de hardware te vervangen een enorme verbetering van de gebruikerservaring konden leveren. We hebben contact gezocht met onze Wifi-partner Cisco en die was direct enthousiast om dit project samen met ons aan te pakken.”

 

Rob Dillisse, Accountmanager Cisco Nederland: “Villa Pardoes is een erg goed doel waarvoor we graag met Claranet voor een zorgeloze Wifi-ervaring zorgen. Samen met Claranet hebben we een volledig nieuw design gemaakt op basis van Cisco Aironet-toegangpunten en met Cisco Clear-Air technologie die ervoor zorgt dat de gasten én medewerkers van Villa Pardoes de beschikking hebben over een stabiel en enorm gebruiksvriendelijk WIFI-netwerk.”

 

Over Villa Pardoes
Villa Pardoes is een initiatief van Stichting Natuurpark de Efteling en biedt een gratis vakantie voor gezinnen met een ernstig, mogelijk levensbedreigend ziek kind. In oktober 2000 opende de Villa zijn deuren, toen nog met ruimte voor acht families. In 2015 is de villa uitgebreid tot 12 appartementen.

Villa Pardoes wordt gerund door 8 betaalde krachten en 150 vrijwilligers. De stichting krijgt geen overheidssubsidie maar draait volledig op giften van bedrijven en particulieren. Voor meer informatie: www.villapardoes.nl.

 

Over Claranet
Claranet is uw betrouwbare partner in IT met jarenlange expertise op het gebied van (online) werkplekken, security, netwerken, managed hosting én cloud. De dienstverlening van Claranet is letterlijk en figuurlijk grensverleggend. Met een jaaromzet van meer dan €228 miljoen en ruim 1.000 medewerkers is Claranet in zes landen vertegenwoordigd met kantoren, datacenters en een eigen internationaal netwerk. Ondanks de internationale groei heeft de focus sinds de oprichting in 1996 altijd op de lokale dienstverlening gelegen, vanuit lokale kantoren en vanuit lokale datacenters. Claranet is de laatste drie jaar door Gartner gepositioneerd als een ‘Leader’ in het Magic Quadrant voor Cloud-Enabled Managed Hosting in Europa. Meer informatie: www.claranet.nl

 

Over Cisco
Cisco (NASDAQ: CSCO) is wereldwijd leider in IT en helpt organisaties optimaal gebruik te maken van de kansen van morgen, door te laten zien wat er mogelijk is door zaken te verbinden die voorheen niet verbonden waren. Kijk voor het laatste nieuws op http://thenetwork.cisco.com. Meer informatie over Cisco is beschikbaar via www.cisco.com, www.cisco.nl en voor mobiele gebruikers via http://m.cisco.nl. Nieuws, achtergronden en foto’s vindt u op de EMEAR Network: http://ciscoemearnetwork.com of in de Cisco Newsroom: http://newsroom.cisco.com.

 

Voor meer informatie:
Check Twice
Cisco Persdesk
Tel: 023 562 8208
E-mail: cisco@checktwice.nl

Posted in pressroom | Tagged , , |

GameFly Streaming klaar voor Philips TV

Recent aangekondigd samenwerkingsverband TP Vision en online-gamingbedrijf GameFly is live in 14 landen in Europa, meer landen volgen in 2016

 

Amsterdam, 10 mei 2016 – Dankzij de nieuwe samenwerking met GameFly kunnen bestaande en nieuwe eigenaren van een groeiend aantal Philips Smart en Android TV’s uit 2015 en 2016 in consolekwaliteit gamen zonder een aparte console aan te schaffen. GameFly Streaming is de nieuwste toevoeging aan het omvangrijke aanbod gaming- en videodiensten met Ambilight-functionaliteit op het Android-platform van Philips.

 

Ambilight maakt gebruik van een reeks LED’s, gemonteerd op de achterkant van de tv, om op de wand achter het toestel een dynamische lichtgloed te projecteren die de actie op het scherm nauwgezet volgt. Het nieuwe Ambilux-model vormt de ultieme invulling van deze technologie: negen picoprojectoren laten de content tot drie meter achter het scherm zien en creëren hiermee een weergaloze game-ervaring. De Smart TV’s van Philips combineren verder een krachtige processor met een riant en uitbreidbaar intern geheugen, wat garant staat voor naadloos, soepel en snel gamen.

 

Vooralsnog biedt de op de cloudgebaseerde gamingdienst keuze uit 60 games, waaronder toonaangevende titels met consolekwaliteit als Tomb Raider Game of the Year Edition, Batman: Arkham Origins, F.E.A.R. 3, Darksiders, Red Faction Armageddon, Lego Batman 3, Pacman Championship Edition, WRC4 en nog veel meer. In de loop van 2016 zal dit aanbod verder worden uitgebreid.

 

Philips maakt de GameFly-app en de gamingdienst in eerste instantie beschikbaar voor 21 modellen, beginnend bij de 5500-serie. In de loop van het jaar kunnen nog eens 16 modelseries via firmware worden opgewaardeerd.

 

GameFly Streaming is een ware aanwinst voor gamers en gezinnen: het biedt snel en eenvoudig toegang tot een divers en uitgebreid game-assortiment tegen een fractie van de prijs die er in de winkel voor de games moet worden betaald. De spellen kunnen 15 minuten gratis worden uitgeprobeerd. Ook zijn er twee maandabonnementen beschikbaar, Family en Gamer, elk voor € 9,95 per maand.

 

Het Family-pakket bevat relatief eenvoudige familiegames met een PEGI-rating van 12 of lager. In het Gamer-pakket zitten meer uitdagende titels met uiteenlopende PEGI-ratings. Elk pakket bestaat uit tientallen titels, die het hele jaar door periodiek worden vernieuwd.

 

Voor HD-kwaliteit is een internetverbinding van 8 Mbps nodig, terwijl 4 Mbps genoeg is voor SD-resolutie. De x-input-gamepad, die op de USB-poort van de tv moet worden aangesloten, is er in vijf modellen.

 

De latentie – vertraging in de data-overdracht – is teruggebracht tot een niet-detecteerbare 0,1 seconde en er wordt bescherming geboden tegen packet loss, bandbreedteschommelingen en variable roundtrips.

 

Gamers kunnen uren achtereen spelen, zonder door advertenties te worden onderbroken. De spellen kunnen tussentijds worden opgeslagen, waarna er op ieder compatibel Philips-toestel of GameFly Streaming-apparaat verder kan worden gespeeld.

 

“De toevoeging van de GameFly Streaming-dienst met consolekwaliteit is het zoveelste bewijs van onze toewijding om de Philips Smart TV steeds beter te maken”, zegt Mattijs de Valk, Smart TV Business Development Manager bij TP Vision. “Onze klanten kunnen met een gerust hart voor Philips blijven kiezen, in de wetenschap dat het Smart-aanbod voortdurend zal worden uitgebreid met uiteenlopende streamingdiensten van hoge kwaliteit.”

 

Over TP Vision
TP Vision is een in tv gespecialiseerde speler in de wereld van visueel digitaal entertainment. Het bedrijf richt zich op het ontwikkelen, produceren en verkopen van Philips tv’s in Europa, Rusland, het Midden Oosten, Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay en diverse landen in Azië. TP Vision combineert zijn designexpertise en de innovatieve kennis van Philips TV met de uitstekende prestaties, flexibiliteit en snelheid van TPV Technology. Dankzij deze combinatie van eigenschappen levert het bedrijf slimme, gebruiksvriendelijke en stijlvolle tv’s die de consument een superieure tv-beleving bieden. Met Philips TV is TP Vision wereldwijd marktleider in de hospitalitymarkt. TP Vision, gevestigd in Amsterdam, is de exclusieve merklicentiehouder van Philips TV voor de hierboven genoemde landen. Het bedrijf is voor 100 procent eigendom van TPV, ’s werelds grootste fabrikant van monitoren en lcd-tv’s. TP Vision heeft bijna 2.000 medewerkers in vestigingen over de hele wereld. TPV heeft de afgelopen jaren weten te groeien dankzij de schaalgrootte van het bedrijf en kerncompetenties in R&D, productie, logistieke efficiency en kwaliteit.

 

Over GameFly
GameFly werkt samen met kabelmaatschappijen, hardwarefabrikanten en mediabedrijven om consumenten gamingdiensten te kunnen aanbieden. GameFly zet zijn gepatenteerde technologie in om op smart-tv’s, settopboxen en streamapparaten videogames te streamen van toonaangevende uitgevers als Warner Bros, 2K, Square Enix en Capcom.

TP Vision werkt in de Benelux samen met pr-bureau Check Twice, een samenwerkingsverband tussen MCS in Nederland en Quadrant Communications in België.

 

Contact voor journalisten in Nederland:
Check Twice PR
TP Vision Persdesk
Tel: +31 (0)23 562 8208
E-mail: tpvision@checktwice.nl

De inhoud van dit persbericht is correct ten tijde van publicatie maar kan wijzigen zonder mededeling vooraf. Alle in dit persbericht genoemde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars

Posted in pressroom |

Agidens zet in op internationale groei en brengt expertise naar Nederland

Zwijndrecht, 9 mei 2016

 

Het Antwerpse Agidens, dat engineerings- en automatiseringsdiensten levert aan industrie- en infrastructuurbedrijven, heeft in Nederland een dochteronderneming opgericht onder de naam Agidens Infra BV. Deze stap past in de internationale groeiplannen van het bedrijf, die het heeft uiteengezet in een nieuwe strategische visie voor 2020. Agidens scoorde in Nederland al enkele grote infrastructuurprojecten en de markt biedt het bedrijf op dit vlak vele kansen. Om de activiteiten lokaal in te kunnen vullen wil het bedrijf een tiental mensen aannemen.

De door Agidens geautomatiseerde keersluis te Heumen

 

Expertise voor Nederlandse markt

Agidens realiseerde de afgelopen jaren al diverse projecten in Nederland, zoals de automatisering van de keersluis te Heumen, een tafelbrug in Alkmaar en een brug in Groningen. De realisatie van de DBFM projecten (Design, Build, Finance & Maintain) voor de keersluis in Limmel en de 3de kolk Beatrixsluis (Nieuwegein) zijn in volle uitvoering. In eerste instantie mikt Agidens op het middensegment van de markt, waar het zijn positie wil versterken. “Onze automatiseringsexpertise is uniek voor de Nederlandse markt”, vertelt Geert Stienen, CEO van Agidens. “Onze sterkte ligt in de combinatie van een aantal vakgebieden, die weinig van onze concurrenten kunnen bieden. Het stelt ons in staat om innovatieve en duurzame projecten af te leveren. Daarnaast volgen we een project op van A tot Z en kunnen we achteraf ook het onderhoud voor onze rekening nemen.”
Groeien in West-Europa

De verdere ontwikkeling van de Nederlandse activiteiten maken deel uit van het Agidens’ 2020-plan, waarin expansie in West-Europa een van de speerpunten is. “Nederland plant de komende jaren onder meer investeringen in ‘natte’ infrastructuur, iets waar wij heel sterk in zijn. Om zulke projecten goed op te volgen is een lokale aanwezigheid cruciaal, zowel operationeel als administratief”, aldus Geert Stienen. “Daarom gaan we ook op zoek naar een tiental extra mensen voor verschillende rollen, om het team in Nederland te versterken.”   

 

De openstaande vacatures zijn hier te vinden vinden.

Download hier beelden van het project in Heumen

 

Over Agidens
Het Belgische Agidens helpt zijn klanten bij het verbeteren van processen door middel van gespecialiseerd advies, engineering, automatiseringsoplossingen en onderhoudsdiensten. Agidens richt zich daarbij op de doelmarkten life sciences, food & beverage, tank terminals, chemie en infrastructuur. De ingenieursfirma heeft meer dan 500 medewerkers in dienst en is actief in zes landen: België (hoofdzetel), Nederland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en de VS. Samen realiseren zij een omzet van 65 miljoen euro. Ackermans & van Haaren is, via Sofinim, hoofdaandeelhouder van het bedrijf. Meer info op www.agidens.com.

 

Contact Agidens
Joris Engels, marketing- en communicatiemanager
Baarbeek 1, B-2070 Zwijndrecht
T: +32 3 641 12 66
M: +32 488 04 32 32
E: joris.engels@agidens.com

 

Contact voor journalisten:
Quadrant Communications
Delphine Van Hoecke
Marie Popelinkaai 3 bus 1, B-9050 Gent
T: +32 9 210 53 50
E: delphine@quadrantcommunications.be  

Posted in pressroom |

Cisco vernieuwt het IT-netwerk van Schiphol

Solide fundament voor digitale transformatie van de luchthaven

Amsterdam, 3 mei 2016 – Cisco gaat de core-, distributie- en datacenter-netwerken van de luchthaven Schiphol vernieuwen. Deze netwerken vormen samen een platform als fundament voor de integratie met andere (draadloze) netwerken en nieuwe digitale diensten. Schiphol heeft de ambitie om uit te groeien tot dé hub van Europa. Verdere digitalisering moet daarbij helpen en het fundament daarvoor is een flexibel, schaalbaar vast netwerk voor de gehele luchthaven.

 

Klaas Verberg, Algemeen Directeur Schiphol Telematics: “Schiphol wil in 2018 ’s werelds ‘best digital airport’ zijn. We doen dit om de reis voor de passagier beter, makkelijker en mooier te maken. Ook willen we het operationele proces van de luchthaven slimmer maken door toepassing van leading technology. Dit heeft voordelen voor alle bedrijven op Schiphol. De investering in een modern state-of-the-art netwerk, in combinatie met de samenwerking met Cisco en implementatiepartner Vosko, is een belangrijke stap om ons doel voor 2018 te realiseren: uit te groeien tot dé hub van Europa.”

 

Marcel Cappetti, Directeur Enterprise van Cisco Nederland: “Om Schiphol zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen met de digitale transformatie leveren we niet alleen zeer solide netwerkapparatuur, maar ook een toekomstvaste architectuur gebaseerd op de Cisco Digital Networks Architecture  (DNA). Op basis van deze architectuur kan Schiphol niet alleen kosteneffectief schalen, maar vooral ook zeer snel en flexibel inspelen op de huidige behoeften en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van draadloze toegang, Internet of Things, digitale informatieborden, slim parkeren en unified communications.”

 

De keuze voor Cisco werd gemaakt na een marktconsultatie van een aantal partijen, waarbij de inbreng van Vosko, partner van Cisco en de huidige implementatiepartner van Schiphol, werd meegewogen. Verder heeft Schiphol al enige ervaring met Cisco, dat afgelopen zomer het outdoor wireless netwerk heeft vervangen. Cisco levert de netwerkapparatuur en verzorgt samen met Vosko de implementatie. Cisco levert onder meer ASR-routers en Nexus 9K switches, geïntegreerd met beheersoftware op basis van Application Centric Infrastructure, Cisco’s implementatie van software defined networks.

 

Schiphol kiest dit netwerk omdat er behoefte is aan een ‘carrier class’ netwerk met een zeer hoge beschikbaarheid, in combinatie met de mogelijkheden van een next generation datacenter. Het betreft een 40Gbps netwerk dat eenvoudig kan doorgroeien naar 100Gbps+. De uitrol van het netwerk, waarvan zo’n 450 bedrijven en organisaties op de luchthaven gebruik gaan maken, zal ongeveer een jaar duren.

 

Schiphol Telematics (ST) is de onafhankelijke telecomoperator voor bedrijven op en rond de luchthaven Schiphol. Met ruim 100 ervaren professionals is de organisatie 24 uur per dag, 7 dagen per week het kloppend hart van de data- en voice-communicatie op de luchthaven, waar jaarlijks meer dan 55 miljoen reizigers passeren en meer dan 60.000 mensen werken. Tevens is Schiphol Telematics de dienstverlener voor alle publieke internetdiensten en publieke telefonie.

 

———-

 

Over Cisco
Cisco (NASDAQ: CSCO) is wereldwijd leider in IT en helpt organisaties optimaal gebruik te maken van de kansen van morgen, door te laten zien wat er mogelijk is door zaken te verbinden die voorheen niet verbonden waren. Kijk voor het laatste nieuws op http://thenetwork.cisco.com. Meer informatie over Cisco is beschikbaar via www.cisco.com, www.cisco.nl en voor mobiele gebruikers via http://m.cisco.nl. Nieuws, achtergronden en foto’s vindt u op de EMEAR Network: http://ciscoemearnetwork.com of in de Cisco Newsroom: http://newsroom.cisco.com.

 

 

 

Voor meer informatie:
Check Twice
Cisco Persdesk
Tel: 023 562 8208
E-mail: cisco@checktwice.nl

Posted in pressroom | Tagged , |

Cisco kondigt Digital Network Architecture aan voor het versnellen van de van digitale transformatie

Sneller innoveren, kosten besparen en risico’s verlagen

 
Amsterdam, 3 maart 2016 – Cisco introduceert de Digital Network Architecture (DNA): een open, uitbreidbare en softwaregedefinieerde architectuur. Met deze architectuur richt Cisco zich op organisaties die bezig zijn met hun digitale transformatie. Cisco DNA is een aanvulling op Cisco’s datacenter-gebaseerde Application Centric Infrastructure (ACI). Het breidt beleidsregels en de softwarestrategie uit naar alle segmenten van het netwerk: van campus tot regiokantoor, van bekabeld tot draadloos en van het centrum tot aan de rand van het netwerk.

 

Digitalisering transformeert bedrijven in elke sector en daarmee ontstaat een markt die volgens IDC in 2019 een omvang zal hebben van $2.100 miljard. De weg naar digitalisering vereist een digitaal netwerk dat meer kan dan alleen connectiviteit bieden. Dit nieuwe netwerk moet zakelijke innovatie mogelijk maken, inzichten genereren en betere klantbelevingen tot stand brengen. Tegelijk moet dit netwerk kosten besparen en de complexiteit verminderen met behulp van nieuwe voorzieningen voor orkestratie en automatisering. Dat alles op basis van een architectuur die ontworpen met het oog op security.

 

Maar op hetzelfde moment dat bedrijven in kaart brengen hoe ze deze digitale transformatie het best kunnen uitrollen, zijn er enorme vernieuwingen gaande op het gebied van netwerken, zoals softwaregedefinieerde netwerken (SDN), network function virtualization (NFV), cloudmanagement, etc. Deze innovaties beloven de operationele efficiency van netwerken sterk te verbeteren, maar worden slechts mondjesmaat geïmplementeerd vanwege de complexiteit ervan. Cisco DNA is hier een krachtig antwoord op.

 

Cisco DNA is gebouwd volgens de volgende richtlijnen:

 1. Virtualiseer alles – dit geeft bedrijven de keuzevrijheid om iedere service waar dan ook te draaien, onafhankelijk van het onderliggende platform: fysiek of virtueel, op het eigen netwerk of in de cloud.
 2. Ontworpen voor automatisering – maakt netwerken en de services die daarop draaien eenvoudig uit te rollen, te beheren en te onderhouden. Dit is een fundamentele verandering van de benadering van netwerkbeheer.
 3. Analyseer alles – om zo nauwkeurig mogelijk te weten te komen hoe het netwerk, de IT-infrastructuur en de bedrijfsvoering functioneren. Deze informatie kan alleen door het netwerk zelf geleverd worden.
 4. Servicemanagement vanuit de cloud – hierdoor worden beleid en orkestratie voor het hele netwerk onder één noemer gebracht. Integreert de flexibiliteit van de cloud met de beveiliging en de controlemogelijkheden van oplossingen in het bedrijf zelf.
 5. Open, uitbreidbaar en programmeerbaar op iedere laag – integratie van Cisco-technologie en die van derde partijen, open API’s en een ontwikkelplatform. Hierdoor ontstaat een rijk ecosysteem van netwerkbewuste applicaties.

Cisco DNA hoogtepunten
Ter ondersteuning van de DNA-architectuur annonceert Cisco vandaag tevens toepassingen aan voor automatisering, virtualisering en cloudmanagement.

 

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=cFI5IdTcarM

 

Meer informatie:
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/cisco-digital-network-architecture.html

 

———-

Over Cisco
Cisco (NASDAQ: CSCO) is wereldwijd leider in IT en helpt organisaties optimaal gebruik te maken van de kansen van morgen, door te laten zien wat er mogelijk is door zaken te verbinden die voorheen niet verbonden waren. Kijk voor het laatste nieuws op http://thenetwork.cisco.com. Meer informatie over Cisco is beschikbaar via www.cisco.com, www.cisco.nl en voor mobiele gebruikers via http://m.cisco.nl. Nieuws, achtergronden en foto’s vindt u op de EMEAR Network: http://ciscoemearnetwork.com of in de Cisco Newsroom: http://newsroom.cisco.com.


Voor meer informatie:
Cisco
Iris Mulder
Tel: 020 357 3207
Mob: 06 4184 4279
E-mail: imulder@cisco.com
Check Twice
Cisco Persdesk
Tel: 023 562 8208
E-mail: cisco@checktwice.nl

Posted in pressroom | Tagged , , |

Cisco introduceert hyperconverged oplossingen

Eerste end-to-end hyperconverged oplossing biedt flexibiliteit en eenvoud

 

Amsterdam, 3 maart 2016 – Cisco introduceert Cisco HyperFlex Systems die een nieuwe architectuurbenadering van hyperconverged infrastructuur bieden en gebouwd zijn op Cisco’s UCS-platform,. Cisco HyperFlex Systems vereenvoudigen de automatisering voor het netwerk, computing en storage voor een zeer breed scala aan zakelijke applicaties. Cisco HyperFlex is een verbetering van de hyperconverged oplossingen van de eerste generatie, die geremd werden door prestatie- en flexibiliteitsproblemen en door een gebrek aan operationele eenvoud. Met deze toevoeging vergroot Cisco zijn portfolio van complete softwaregedefinieerde infrastructuur – van computing met UCS, networking met ACI en SDN, tot aan HyperFlex voor storage nu.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/4zI6pp3GyDI” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

 

Met hulp van Cisco HyperFlex heeft Meander Medisch Centrum de stap gezet naar een zeer flexibele en efficiënt te beheren ICT-infrastructuur.

 

Cisco HyperFlex Systems
Cisco HyperFlex Systems zijn gebaseerd op UCS-technologie en vertegenwoordigen de volgende generatie hyperconverged infrastructuur. De nieuwe generatie biedt een aanzienlijke technologische stap vooruit, waardoor de eerste complete end-to-end hyperconverged oplossing ontstaat. Het HyperFlex-portfolio breidt Cisco’s activiteiten op het gebied van UCS en geconvergeerde infrastructuur verder uit; samen worden deze door meer dan 50.000 klanten wereldwijd gebruikt. De HyperFlex series vormen het ideale platform voor klanten die zakelijke applicaties in hun datacenters draaien en voor nevenvestigingen, waar hyperconverged infrastructuren in de volgende drie tot vier jaar naar verwachting een miljardenomzet zullen genereren.

 

HyperFlex-klanten kunnen het volgende tegemoet zien.

 • Plug-n-Play setup in minuten in plaats van dagen, met een flexibele en onafhankelijke schaalbaarheid van rekenkracht, netwerk- en opslagcapaciteit
 • Krachtige datamanagementdiensten zoals snelle clones en snapshots met always-on inline deduplicatie en inline compressie, waardoor de data-footprint tot 80% gereduceerd kan worden
 • Van de grond af aan ontworpen voor een 30% lagere TCO en tot 40% betere prestaties, waardoor hyperconvergentie door een breder scala aan bedrijven toegepast kan worden.

 

Kansen voor channel-partners
De nieuwe oplossingen bieden Cisco channel-partners een uitgebreid en end-to-end datacenterportfolio waarmee zij hun klanten beter kunnen bedienen. Cisco-partners kunnen met dit vernieuwde portfolio nieuwe omzetstromen en professionele services tegemoet zien.

 

———-

 

Over Cisco
Cisco (NASDAQ: CSCO) is wereldwijd leider in IT en helpt organisaties optimaal gebruik te maken van de kansen van morgen, door te laten zien wat er mogelijk is door zaken te verbinden die voorheen niet verbonden waren. Kijk voor het laatste nieuws op http://thenetwork.cisco.com. Meer informatie over Cisco is beschikbaar via www.cisco.com, www.cisco.nl en voor mobiele gebruikers via http://m.cisco.nl. Nieuws, achtergronden en foto’s vindt u op de EMEAR Network: http://ciscoemearnetwork.com of in de Cisco Newsroom: http://newsroom.cisco.com.

 

 

Voor meer informatie:
Cisco
Iris Mulder
Tel: 020 357 3207
Mob: 06 4184 4279
E-mail: imulder@cisco.com
Check Twice
Cisco Persdesk
Tel: 023 562 8208
E-mail: cisco@checktwice.nl

Posted in pressroom | Tagged , , , , |

Agidens en HIMA vernieuwen samenwerking op het gebied van procesveiligheidssystemen

Zwijndrecht, 24 februari 2016

 

De bedrijven Agidens en HIMA hebben als doel om de procesveiligheid binnen de productiefaciliteiten van hun klanten te verhogen. Deze week ondertekenden beide organisaties een nieuwe samenwerkingsovereenkomst en zorgen zo voor een versterkt aanbod aan oplossingen voor procesveiligheid.

Thomas Janzer (HIMA), Ronny Loossen (Agidens), Arnoud den Hoedt (Agidens), Arno van der Straten (HIMA), Friedhelm Best (HIMA), Josse Brys (HIMA)

Thomas Janzer (HIMA), Ronny Loossen (Agidens), Arnoud den Hoedt (Agidens), Arno van der Straten (HIMA), Friedhelm Best (HIMA), Josse Brys (HIMA)

Als specialist voor engineering en integratie van procescontrolesystemen, is Agidens al lang een integrator van HIMA-veiligheidssystemen voor industriële bedrijven. HIMA produceert en levert op haar beurt de effectieve hard- en software waarop de kwalitatief hoofwaardige veiligheidssystemen worden gebouwd.

 

1+1=3
Arnoud den Hoedt, Directeur Process Automation bij Agidens, vertelt waarom deze samenwerking belangrijk is: “Met deze overeenkomst bevestigt HIMA dat Agidens een betrouwbare partner is om de HIMA-veiligheidssystemen te integreren in industriële productiefaciliteiten. Aan de andere kant hebben wij HIMA gekozen als een zeer betrouwbare leverancier van de zogenaamde ‘non-integrated’ veiligheidssystemen. In sommige bedrijven is het van essentieel belang dat het veiligheidssysteem compleet gescheiden is van het algemene procescontrolesysteem. In zulke gevallen onderkennen we HIMA als dé specialist binnen dat domein. Deze samenwerking garandeert dat de klant kan rekenen op een uitstekende implementatie van high-end veiligheidssoftware en hardware, volgens de HIMA-standaarden. Tegelijk houden we ons aan alle geldende veiligheidsnormen en communicatiestandaarden met bestaande systemen. Een typisch voorbeeld van 1+1=3.

 

Over Agidens
Het Belgische Agidens helpt zijn klanten bij het verbeteren van processen door middel van gespecialiseerd advies, engineering, automatiseringsoplossingen en onderhoudsdiensten. Agidens richt zich daarbij op de doelmarkten life sciences, food & beverage, tank terminals, (petro)chemie en infrastructuur. De ingenieursfirma heeft meer dan 500 medewerkers in dienst en is actief in zes landen: België (hoofdkantoor), Nederland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en de VS. Samen realiseren zij een omzet van 65 miljoen euro. Ackermans & van Haaren is, via Sofinim, hoofdaandeelhouder van het bedrijf. Meer info op www.agidens.com.

 

Contact Agidens:
Joris Engels, marketing- en communicatiemanager
Baarbeek 1, B-2070 Zwijndrecht
T: +32 3 641 12 66
M: +32 488 04 32 32
E: joris.engels@agidens.com

Posted in pressroom | Tagged , |

Telindus als eerste Cisco-partner in de Benelux NSO ATP gecertificeerd

Network Service Orchestration geeft bedrijven tijd hun business te versnellen

 

Amsterdam, 22 februari 2016 – Telindus is de eerste partner in de Benelux die gecertificeerd is als Cisco Network Services Orchestration Authorized Technology Provider (NSO ATP). NSO is een zeer geavanceerde en flexibele orkestratie-tool voor clouddiensten, ontwikkeld voor multi-vendor omgevingen. Telindus versnelt met NSO het uitrollen en beheren van ICT-diensten door middel van automatisering, self-service en on-demand provisioning.

 

“Binnen zowel grote als kleine organisaties hebben IT-teams behoefte aan kortere doorlooptijden voor het activeren van (nieuwe) diensten – zowel ‘on premises IT’ als in de cloud, of als een combinatie van beide (‘hybrid cloud’). Met Cisco’s NSO maken we dat mogelijk voor deze IT-teams, waardoor meer tijd vrijkomt om de business te ondersteunen, te innoveren en te versnellen”, zegt Geert Degezelle, Managing Director van Telindus.

 

“Telindus heeft bewezen over alle benodigde kennis te beschikken om onze klanten te helpen met Network Service Orchestration. Dankzij de inspanningen van Telindus kunnen klanten met NSO de doorlooptijden van service-implementaties terugbrengen van maanden naar minuten en het netwerkbeheer drastisch versimpelen. De certificatie helpt Telindus om zich te onderscheiden op de markt; onze klanten weten bij wie ze moeten zijn voor NSO”, zegt Daan de Groot, Sales Manager Partner Organization Cisco Nederland.

 

Ook op securitygebied kunnen organisaties profiteren van NSO. Zo maakt de Meldplicht datalekken bestuurders steeds meer bewust van de noodzaak om anders te gaan werken. De bij de meldplicht behorende richtlijnen, gedocumenteerde procedures en instructies kunnen met NSO integraal worden meegenomen in een nieuw model. Aanpassingen zoals nieuwe diensten, worden door NSO gevalideerd en pas uitgevoerd als de dienst end-to-end te realiseren is.

 

In het eXperience center van Telindus in Utrecht is op afspraak een demonstratie te zien van de werking van Cisco NSO.

———-

Over Cisco
Cisco (NASDAQ: CSCO) is wereldwijd leider in IT en helpt organisaties optimaal gebruik te maken van de kansen van morgen, door te laten zien wat er mogelijk is door zaken te verbinden die voorheen niet verbonden waren. Kijk voor het laatste nieuws op http://thenetwork.cisco.com. Meer informatie over Cisco is beschikbaar via www.cisco.com, www.cisco.nl en voor mobiele gebruikers via http://m.cisco.nl. Nieuws, achtergronden en foto’s vindt u op de EMEAR Network: http://ciscoemearnetwork.com of in de Cisco Newsroom: http://newsroom.cisco.com.


Voor meer informatie:
Cisco
Iris Mulder
Tel: 020 357 3207
Mob: 06 4184 4279
E-mail: imulder@cisco.com
Check Twice
Cisco Persdesk
Tel: 023 562 8208
E-mail: cisco@checktwice.nl

Posted in pressroom | Tagged , , , |

Hoogwaardige kwaliteit en innovatieve Philips full HD-tv’s voor elk budget

 • Philips 5211: tv, monitor en Bluetooth-speaker in een
 • Philips 5501 Smart TV met Android TV-functionaliteit
 • Elegante Philips 5500-serie valt op in mainstreammarkt
 • Philips 4101: full HD-instapmodel

Amsterdam, 19 februari  2016 - Het tv-portfolio van Philips voor 2016 voorziet in een brede selectie full HD-modellen, met schermafmetingen die variëren van 61 cm (24”) tot 124 cm (49”). De nieuwe 4000- en 5000-series zijn uitgerust met voorzieningen die voorheen alleen in het hogere segment werden aangetroffen en laten zien dat goede kwaliteit, modern design, innovatie en Android TV ook binnen een bescheiden budget passen. De nieuwe Philips 4101, 5211 en 5501 zijn vanaf het tweede kwartaal van 2016 leverbaar.

 

Philips 5211 – moderne styling en een unieke luidsprekervoet
De Philips 5211 laat een nieuw concept zien, gericht op beeld én geluid. De modern en eerlijk vormgegeven full HD-tv heeft een geïntegreerde Bluetooth-speaker in de voet met een vermogen van 16 W. De speaker kan het geluid van de tv zelf weergeven, maar ook dat van iedere smartphone, tablet of computer met Bluetooth.

De Philips 5211 heeft een bescheiden schermgrootte van 61 cm (24″) en kan dienen als tv, monitor én geluidssysteem, waardoor het toestel zeer geschikt is voor de woonkamer, keuken, slaapkamer of studeerkamer.

 

Philips 5501 – Android-functionaliteit op een mainstream-tv
De Philips 5501 Android TV is geknipt voor iedereen die op zoek is naar full HD-design én performance. De 5501, voorzien van de nieuwste versie van Android TV, combineert de kracht van het Philips dual-core Smart TV-platform met de veelzijdigheid van de voor tv geoptimaliseerde apps en online games uit de Google Play Store. De elegant vormgegeven 5501 is uitgerust met een krachtige Pixel Plus HD Engine, voor mooie full HD-beelden.

Philips 4101 – goede verhouding tussen prijs en kwaliteit
De Philips 4101 produceert levensechte beelden vanuit elke bron, dankzij Digital Crystal Clear. Deze technologie zorgt voor scherpe, gedetailleerde HD-beelden met natuurlijke kleuren, een prima contrast en vloeiende bewegingen. Alle modellen uit de Philips 4101-serie zijn voorzien van meerdere interfaces en poorten, zodat er eenvoudig andere apparaten kunnen worden aangesloten. Het aantrekkelijke ontwerp met smalle, zwarte omlijsting rust op een tweeledige schuine voet.

 

————-

 

Over TP Vision
TP Vision is een in tv gespecialiseerde speler in de wereld van visueel digitaal entertainment. Het bedrijf richt zich op het ontwikkelen, produceren en verkopen van Philips tv’s in Europa, Rusland, het Midden Oosten, Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay en diverse landen in Azië. TP Vision combineert zijn designexpertise en de innovatieve kennis van Philips TV met de uitstekende prestaties, flexibiliteit en snelheid van TPV Technology. Dankzij deze combinatie van eigenschappen levert het bedrijf slimme, gebruiksvriendelijke en stijlvolle tv’s die de consument een superieure tv-beleving bieden. Met Philips TV is TP Vision wereldwijd marktleider in de hospitalitymarkt. TP Vision, gevestigd in Amsterdam, is de exclusieve merklicentiehouder van Philips TV voor de hierboven genoemde landen. Het bedrijf is voor 100 procent eigendom van TPV,  ’s werelds grootste fabrikant van monitoren en lcd-tv’s. TP Vision heeft bijna 2.000 medewerkers in vestigingen over de hele wereld. TPV heeft de afgelopen jaren weten te groeien dankzij de schaalgrootte van het bedrijf en kerncompetenties in R&D, productie, logistieke efficiency en kwaliteit.

 

TP Vision werkt in de Benelux samen met pr-bureau Check Twice, een samenwerkingsverband tussen MCS in Nederland en Quadrant Communications in België.

 

Contact voor journalisten in Nederland:
Check Twice PR
TP Vision Persdesk
Tel: +31 (0)23 562 8208
E-mail: tpvision@checktwice.nl

 

Posted in pressroom | Tagged , , , |

Philips breidt aanbod Android TV uit en brengt high-end-beeldverwerking naar middenklasse

 • Krachtige quadcore-processor in alle Android TV-modellen uit de 6000- en 7000-serie
 • Uitgebreid streaming- en game-aanbod via nieuwe content partners
 • Supersnel gamen dankzij lage HDMI-lag
 • Nieuwe versie Remote TV-app en exclusieve MyLiveGuard-app
 • Hi-end-technologieën naar middenklasse modellen

 

Amsterdam, 19 februari 2016 - Met de lancering van het programma Philips tv’s voor 2016 vergroot TP Vision de prestaties én de functionaliteit van het Smart TV-aanbod. Bovendien brengt het bedrijf steeds meer beeldverwerkingstechnologieën uit de hi-end-modellen naar toestellen in de middenklasse.

 

De nieuwe modellen uit de Android TV™-reeks zijn voorzien van uitbreidbare interne opslag en snelle quadcore-processoren. Ook is er meer content beschikbaar op het Philips Smart TV- én het Android TV-platform, dankzij samenwerking met de games- en streamingdiensten van Amazon, GameFly, Chillingo en Gameloft. Voor console-gamers is er nog meer goed nieuws: in 2016 behoren de Philips Android TV’s vanaf de 6401 tot de tv’s met de laagste HDMI-input-lag, met snelle responstijden tot gevolg.

 

De app MyLiveGuard brengt het smart-home-ecosysteem naar de Philips Android TV-omgeving en zal gedurende één jaar na de lancering exclusief voor Philips tv’s met Android verkrijgbaar zijn.

 

Uitgebreide functionaliteit
Naast de reeds aanwezige functionaliteit van de Philips TV Remote-app die, aan de hand van feedback van gebruikers, voortdurend wordt aangepast, is er nu een veiligere, met een pin-code beschermde methode voorhanden om de smartphone of tablet met de tv te pairen of – zelfs als het apparaat is vergrendeld – als afstandsbediening te gebruiken. Ook is het nog steeds mogelijk om over te schakelen van tv naar tablet – zodat je in een andere ruimte verder kunt kijken – en om herinneringen in te stellen en via spraak- of tekstcommando’s content te zoeken.

 

Hi-end-beeldverwerking naar middenklasse
In 2016 zullen alle modellen vanaf de 6000-serie HDR+-compatibiliteit bieden, wat betekent dat ze via HDMI 2.0a, USB en streamingdiensten HDR-content kunnen afspelen. De compatibiliteit wordt beschikbaar gemaakt via een firmware-update in het tweede kwartaal van 2016. Omdat het aanbod aan echte HDR-content in de begindagen van dit nieuwe formaat beperkt is, heeft Philips een HDR-upscaling-functie toegevoegd. Deze technologie werkt met de backlight-systemen Micro Dimming Pro en Bright Pro.

Micro Dimming Pro gebruikt een speciale softwarecontroller om het beeld te analyseren in 6400 verschillende zones, waarbij iedere zone onafhankelijk wordt aangepast om de weergave van zwart- en wittinten te optimaliseren. Bright Pro maakt gebruik van de hogere 700 Nit-uitgang van het paneel en stimuleert de lichtpieken in het beeld om het contrast te verhogen en de kleuren te verlevendigen.

 

Naast de HDR-functionaliteit zijn alle toestellen vanaf de 6500-serie uitgerust met 100Hz 4K UHD-panelen voor haarscherpe en vloeiende beelden. Ook is het Perfect Natural Motion-systeem nu beschikbaar voor de bovenste helft van de 6000-serie. De nieuwste versie van het motion enhancement-systeem gebruikt zijn 4-miljard pixels aan verwerkingskracht om het beeld – HD én UHD – vloeiender en scherper te maken.

 

Met Ultra Resolution Upscaling kan iedere content, ongeacht de bron, worden opgewaardeerd naar UHD. De technologie maakt gebruik van een algoritme dat de lijnen fijner maakt en zo de oorspronkelijke pixels transformeert tot pixels van een betere kwaliteit.

 

Ambilight blijft een sleutelrol vervullen in het aanbod aan beeldverwerkingstechnologieën van Philips TV. Dit systeem verbetert de beeldkwaliteit doordat het de ogen meer rust gunt en het beeldcontrast vergroot.

 

————-

 

Over TP Vision
TP Vision is een in tv gespecialiseerde speler in de wereld van visueel digitaal entertainment. Het bedrijf richt zich op het ontwikkelen, produceren en verkopen van Philips tv’s in Europa, Rusland, het Midden Oosten, Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay en diverse landen in Azië. TP Vision combineert zijn designexpertise en de innovatieve kennis van Philips TV met de uitstekende prestaties, flexibiliteit en snelheid van TPV Technology. Dankzij deze combinatie van eigenschappen levert het bedrijf slimme, gebruiksvriendelijke en stijlvolle tv’s die de consument een superieure tv-beleving bieden. Met Philips TV is TP Vision wereldwijd marktleider in de hospitalitymarkt. TP Vision, gevestigd in Amsterdam, is de exclusieve merklicentiehouder van Philips TV voor de hierboven genoemde landen. Het bedrijf is voor 100 procent eigendom van TPV,  ’s werelds grootste fabrikant van monitoren en lcd-tv’s. TP Vision heeft bijna 2.000 medewerkers in vestigingen over de hele wereld. TPV heeft de afgelopen jaren weten te groeien dankzij de schaalgrootte van het bedrijf en kerncompetenties in R&D, productie, logistieke efficiency en kwaliteit.

 

TP Vision werkt in de Benelux samen met pr-bureau Check Twice, een samenwerkingsverband tussen MCS in Nederland en Quadrant Communications in België.

 

Contact voor journalisten in Nederland:
Check Twice PR
TP Vision Persdesk
Tel: +31 (0)23 562 8208
E-mail: tpvision@checktwice.nl

 

Posted in pressroom | Tagged , , , , |

Philips UHD-tv’s voor 2016: introductie HDR en verbeterd Ambilight

 • HDR-compatibiliteit vanaf de 6000-serie
 • Alle content wordt HDR met HDR Upscaling
 • Philips Ambilux op de 8901 brengt beeld tot leven op de wand achter de tv
 • Unieke driezijdige Ambilight-technologie in nieuwe 6000-serie
 • 7601-serie heeft direct dimbare 2D micro-dimming-technologie, voorheen alleen leverbaar op vlaggenschip 9000-serie
 • Panelen met breed kleurregister op 7101-serie
 • Nieuwe versie Android TV en quadcore vanaf de 6401

Amsterdam, 19 februari 2016 - TP Vision heeft aangekondigd dat alle Philips UHD-tv’s voor 2016 HDR-compatibel zijn en presenteert ook een HDR-upscaler. Verder is de hele UHD-lijn – met uitzondering van de 6101 – uitgerust met Ambilight en is het Android TV-platform verbeterd. Ook het content-aanbod is uitgebreid en alle Android-modellen vanaf de 6400-serie worden aangedreven door een quadcore-processor.

 

Het nieuwe Philips UHD TV-portfolio voorziet in toestellen met schermformaten van 109 cm (43″) tot 190 cm (75″). De onlangs gelanceerde high-end 8901- en 8601-serie zullen in het tweede kwartaal van 2016 gezelschap krijgen van de 6101-, 6401-, 6501-, 7101- en 7601-series.

 

De Philips 8000-serie: high-end-kwaliteit en –design
De onlangs gelanceerde 65” Philips 8901 AmbiLux TV biedt een combinatie van UHD-kwaliteit, HDR+-compatibiliteit, fraai Europees design en het unieke Ambilux-systeem, dat met negen kleine pico-projectoren het beeld levensecht uitbreidt op de wand achter de tv.

 

De 8601 is een slank en strak vormgegeven TV, die opvalt door het innovatieve luidsprekersysteem van 50 Watt met 16 micro-drivers en twee ingebouwde Neodymium-woofers. De micro-drivers zijn gemonteerd in twee afneembare naadloze speakers, uitgevoerd in gepolijst donker chroom. Ook is de 8601 uitgerust met vierzijdig Ambilight. Het nieuwe Premium Colour-systeem – met een piek-lichtoutput van 700 Nits –  biedt een palet van 2250 biljoen kleuren. Verder heeft de 8601 de nieuwste versie van Android TV en een krachtige quadcore-processor aan boord.

 

De Philips 7000-serie: HDR in de middenklasse
De 65” Philips 7601 is uitgerust met beeldverwerkingstechnologieën die voorheen waren voorbehouden aan high-end-modellen. 2D Micro-Dimming Premium is direct dimbare, in 128 onafhankelijke zones opgedeelde backlight, terwijl Bright Pro Premium de beeldkwaliteit vergroot door de lokale piekoutput op te voeren tot 600 Nits. De Perfect Pixel UHD processing engine zorgt verder voor rijke en gedetailleerde, tot UHD opgeschaalde beelden en het Premium Colour-systeem biedt een spectrum van 2250 miljoen kleuren, voor levendige, natuurlijke tinten en een score van 2600 PPI. Perfect Natural Motion garandeert vloeiende en haarscherpe bewegende beelden, die nog worden versterkt door driezijdig Ambilight. Dit alles is verpakt in een stijlvolle metalen omlijsting, rustend op een slanke voet.

Ook de Philips 7101 en 7181, HDR+-compatibele led-toestellen die goed zijn voor 2000 PPI, zijn uitgerust met Premium Colour en Perfect Natural Motion. Gecombineerd met Micro Dimming Pro en Pixel Precise UHD tonen deze toestellen stabiele en scherpe UHD-beelden, ongeacht de bron. Android TV, een quadcoreprocessor, driezijdig Ambilight en een afstandsbediening met toetsenbord maken de beleving van content en apps compleet. Bij de 7181 ligt de nadruk op design en geluidskwaliteit, met vlak onder het scherm gemonteerde frontspeakers van 45 Watt, terwijl de 7101 een minimalistische look nastreeft.

 

De Philips 6000-serie: Smart en betaalbaar
De Philips 6561 en 6501 vormen de top van de 6000-serie, met een PPI-score van 1800. Pixel Precise UHD, Micro Dimming Pro, het UHD-paneel en Prefect Natural Motion zorgen voor scherpe, natuurlijke, realistische en contrastrijke beelden. De tv’s zijn HDR+-compatibel en draaien op Android TV, met een quadcore-processor aan boord. De 6561 heeft driezijdig Ambilight, de 6501 tweezijdig. Een afstandsbediening met toetsenbord behoort tot de standaarduitrusting.

 

De Philips 6401 beschikt over dezelfde UHD-resolutie en HDR+-compatibiliteit, inclusief Pixel Plus UHD en Micro Dimming Pro. In het programma voor 2016 is deze fraai vormgegeven Android smart-tv het Ambilight-instapmodel, met een rijk aanbod aan games en apps en een quadcore-processor die garant staat voor soepel gamen en vloeiende navigatie. De 6401 is strak vormgegeven in donker metaal en rust op een fraaie voet.

 

Voor iedereen met een bescheiden budget én een UHD-wens is er tenslotte de Philips 6101. Deze eenvoudig vormgegeven tv opereert op het Philips Smart TV-platform en is uitgerust met Pixel Plus Ultra UHD, voor levendige beelden vanuit elke bron, inclusief naar UHD opgewaardeerde content. Het Micro Dimming-systeem en de directe LED backlight optimaliseren contrast en helderheid, waardoor de 6101 HDR+-compatibel is, terwijl Natural Motion ervoor zorgt dat zelfs snel bewegende beelden helder, vloeiend en scherp zijn.

 

————-

Over TP Vision
TP Vision is een in tv gespecialiseerde speler in de wereld van visueel digitaal entertainment. Het bedrijf richt zich op het ontwikkelen, produceren en verkopen van Philips tv’s in Europa, Rusland, het Midden Oosten, Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay en diverse landen in Azië. TP Vision combineert zijn designexpertise en de innovatieve kennis van Philips TV met de uitstekende prestaties, flexibiliteit en snelheid van TPV Technology. Dankzij deze combinatie van eigenschappen levert het bedrijf slimme, gebruiksvriendelijke en stijlvolle tv’s die de consument een superieure tv-beleving bieden. Met Philips TV is TP Vision wereldwijd marktleider in de hospitalitymarkt. TP Vision, gevestigd in Amsterdam, is de exclusieve merklicentiehouder van Philips TV voor de hierboven genoemde landen. Het bedrijf is voor 100 procent eigendom van TPV,  ’s werelds grootste fabrikant van monitoren en lcd-tv’s. TP Vision heeft bijna 2.000 medewerkers in vestigingen over de hele wereld. TPV heeft de afgelopen jaren weten te groeien dankzij de schaalgrootte van het bedrijf en kerncompetenties in R&D, productie, logistieke efficiency en kwaliteit.

 

TP Vision werkt in de Benelux samen met pr-bureau Check Twice, een samenwerkingsverband tussen MCS in Nederland en Quadrant Communications in België.

 

Contact voor journalisten in Nederland:
Check Twice PR
TP Vision Persdesk
Tel: +31 (0)23 562 8208
E-mail: tpvision@checktwice.nl

Posted in pressroom | Tagged , , , , , , |

Cisco versnelt digitale transformatie met nieuwe oplossingen

Betere klantervaring, tevreden personeel en slimme kantoorgebouwen

 

Amsterdam, 17 februari 2016 – De overgang naar het digitale tijdperk betekent onder meer dat Cisco klanten kan helpen hun bedrijfsvoering te transformeren om te profiteren van nieuwe kansen. Vandaag presenteert Cisco drie oplossingen die ontworpen zijn om bestaande businessmodellen naar een nieuw niveau te brengen: Customer Experience, Workforce Experience en Digital Ceiling.

 

In dit digitale tijdperk lopen de verwachtingen die aan bedrijven worden gesteld snel op. Zij moeten snel en met krach reageren om de band met hun klanten én met hun werknemers verder aan te halen. Om een succesvolle digitale onderneming te worden, moeten bedrijven een antwoord op deze drie belangrijke vragen formuleren:

 

 • Gebruiken we voorspellende data-analyses om de klantervaring te personaliseren?
 • Doen we het uiterste om medewerkers zo efficiënt mogelijk te laten werken en om ze blijvend aan het bedrijf te binden?
 • Veranderen we onze businessmodellen om de bedrijfsvoering te optimaliseren en er de meeste waarde uit te halen?

De nieuwe digitale oplossingen van Cisco zijn verkrijgbaar als een complete combinatie van hardware, software en diensten van Cisco en van meer dan 60 partners. Deze oplossingen  bieden de flexibiliteit om zonder risico’s bestaande functionaliteit verder uit te breiden.

 

Digitale klantervaring: drie nieuwe oplossingen
De klant is koning en de nieuwe oplossingen zijn er dan ook primair op gericht om de klantervaring te verbeteren en om de interactie met de klant te meten en te optimaliseren. Juist deze gegevens verstevigen de band met de klant en vergroten de loyaliteit.

 

Virtuele expertise

Deze oplossing biedt eenvoudige, realtime interactie met experts, overal, op elk apparaat. Van verzekeringsclaims tot toegang tot medische gegevens – klanten willen dat regelen of inzien op een moment dat het ze uitkomt. Enkele sleutelelementen van deze oplossing zijn Unified Call Manager, Cisco Unified Contact Center en Cisco UCS Server.

 

Mobiele ervaring

Op maat gemaakte mobiele interactie ligt aan de basis van deze oplossing. De meerderheid van mensen die een mobiele telefoon gebruiken om de specificaties van een product te raadplegen, blijken ook daadwerkelijk hun mobiel te gebruiken om het aan te schaffen. Met deze oplossing kan de omzet worden vergroot en een langdurige klantenbinding tot stand worden gebracht. Sleutelcomponenten van deze oplossing zijn onder meer Connected Mobile Experience en Enterprise Mobility Service Platform.

 

Intelligente filialen

Met deze oplossing zijn snel uitgebreide diensten voor filialen beschikbaar te maken – een kritisch gegeven voor de best mogelijke klantervaring. Sleutelcomponenten hiervan zijn onder meer Cisco 4000 Series Integrated Services Routers and Security Bundle, de Catalyst 3850-switches en UCS E-Servers.

 

Personeelservaring: één nieuwe oplossing

Werknemers zijn de verbindende factor in elke onderneming. Zorg daarom voor een werkplek waar ze goed kunnen samenwerken en die digitaal innovatief is. Alleen zo blijft het talent binnenboord en is de organisatie aantrekkelijk voor de aanstormende generatie. Dit kan door uiteenlopende manieren van werken te faciliteren en werkplekken op maat te maken.

 

Werkplekproductiviteit

Verhoog de productiviteit, verminder kosten en faciliteer face-to-face samenwerking en videoconferenties. Deze oplossing bestaat uit gestandaardiseerde kantoorruimten die gebruikers naar eigen wens kunnen aankleden. Sleutelonderdelen hier zijn Cisco Video end-points, TelePresence Management Suite en Cisco UCS Server.

 

Digital Ceiling: nieuwe lichtoplossingen van partners

Cisco’s Digital Ceiling brengt diverse componenten van een kantoorgebouw samen, zoals verlichting, verwarming, koeling, sensoren en andere ‘voelhoorns’. Deze werken nu allemaal samen om de efficiency te verhogen, de kosten te verlagen en unieke gebruikerservaringen te bieden. Dit resulteert in een win-win situatie: gebouwen worden niet alleen slim, maar zijn ook verbonden, veilig en eenvoudig te beheren.

 

 • Gebruik de kracht van partners

Gebruikers van Digital Ceiling hebben toegang tot de rijke expertise van 15 partners op het gebied van verlichting, gebouwautomatisering en ISV’s, en profiteren van Cisco’s partnerorganisatie. Door iedereen samen te brengen en een raamwerk voor Digital Ceiling te creëren, faciliteren we een open en beveiligde communicatie. Ofwel: een nieuwe Information Exchange.

 

 • Gebruik de Information Exchange

Dit vereenvoudigt de interoperabiliteit tussen apparatuur, sensoren en triggers en maakt een efficiëntere communicatie over CoAP mogelijk (een standaard IoT-protocol).

 

 • Verlichting

Ontdek nieuwe lichtoplossingen van marktleidende fabrikanten die via het IP-netwerk worden aangestuurd.

 

 • Een geoptimaliseerd Cisco-netwerk

Dit omvat nu ook switches waarmee de verlichting en gebouwautomatisering op een geconvergeerd IP-netwerk kunnen worden aangestuurd. Mogelijkheden als Perpetual Power over Ethernet (PoE), Fast Boot, Smart Install en software voor sensorintegratie (inclusief beweging, licht, temperatuur, infrarood en vochtigheid) maken hier deel van uit.

 

———-

 

Over Cisco
Cisco (NASDAQ: CSCO) is wereldwijd leider in IT en helpt organisaties optimaal gebruik te maken van de kansen van morgen, door te laten zien wat er mogelijk is door zaken te verbinden die voorheen niet verbonden waren. Kijk voor het laatste nieuws op http://thenetwork.cisco.com. Meer informatie over Cisco is beschikbaar via www.cisco.com, www.cisco.nl en voor mobiele gebruikers via http://m.cisco.nl. Nieuws, achtergronden en foto’s vindt u op de EMEAR Network: http://ciscoemearnetwork.com of in de Cisco Newsroom: http://newsroom.cisco.com.Voor meer informatie:
Cisco
Iris Mulder
Tel: 020 357 3207
Mob: 06 4184 4279
E-mail: imulder@cisco.com
Check Twice
Cisco Persdesk
Tel: 023 562 8208
E-mail: cisco@checktwice.nl

Posted in pressroom | Tagged , , , , |

Cisco maakt winnaars Nederlandse Cisco Partner Awards 2016 bekend

Amsterdam, 5 februari 2016 – Cisco heeft tijdens zijn jaarlijkse Partnerdinner bekendgemaakt welke Nederlandse partners de zeventien Cisco Partner Awards hebben gewonnen voor de samenwerking in Cisco’s boekjaar 2015. Voor Cisco’s dienstverlening aan klanten is goede samenwerking met Partners doorslaggevend. Bovendien leveren Partners een belangrijke bijdrage aan het realiseren van Cisco’s groeidoelstellingen.

Ieder jaar reikt Cisco in Nederland awards uit aan de Partners die een grote groei hebben gerealiseerd of die zich op een andere manier hebben weten te onderscheiden.

 

Dit jaar zijn de winnaars:

 • Architectural Excellence: Enterprise Networking:
Vosko
 • Architectural Excellence: Collaboration:
VisionsConnected
 • Architectural Excellence: Data Center:
Vosko
 • Solution Innovation Partner of the Year:
Avit-Xantes
 • Service Provider Partner of the Year:
BT Netherlands
 • Cloud Builder of the Year:
Canopy The Atos Cloud
 • Cloud & Managed Services Partner of the Year:
Open Line
 • Commercial Partner of the Year:
Dimension Data
 • Public Sector Partner of the Year:
Telindus
 • Enterprise Partner of the Year:
KPN
 • Distributor of the Year:
Tech Data Azlan
 • Technology Partner of the Year:
IBM
 • Services Partner of the Year:
Axians
 • Security Partner of the Year:
Dimension Data
 • Online Partner of the Year:
Misco
 • Learning Partner of the Year:
Fast Lane
 • Cisco Netherlands Partner of the Year:
Telindus

 

“Voor de groei en de verdere ontwikkeling van Cisco zijn onze Partners cruciaal. Met hun diensten en oplossingen op basis van onze producten zorgen zij voor echte toegevoegde waarde. Bovendien hebben zij laten zien dat ze niet alleen beschikken over diepgaande kennis van onze technologie, maar ook over de benodigde kennis van specifieke marktgebieden. Ook investeren zij voortdurend in het op een hoger peil brengen van hun Cisco-dienstverlening. Daar kunnen onze klanten op bouwen en de Partners die zich daarvoor bijzonder hebben ingespannen bekronen we graag met een award”, zegt Daan de Groot, Sales Manager Partner Organization Cisco Nederland

 

———-

 

Over Cisco
Cisco (NASDAQ: CSCO) is wereldwijd leider in IT en helpt organisaties optimaal gebruik te maken van de kansen van morgen, door te laten zien wat er mogelijk is door zaken te verbinden die voorheen niet verbonden waren. Kijk voor het laatste nieuws op http://thenetwork.cisco.com. Meer informatie over Cisco is beschikbaar via www.cisco.com, www.cisco.nl en voor mobiele gebruikers via http://m.cisco.nl. Nieuws, achtergronden en foto’s vindt u op de EMEAR Network: http://ciscoemearnetwork.com of in de Cisco Newsroom: http://newsroom.cisco.com.

 

 

Voor meer informatie:
Cisco
Iris Mulder
Tel: 020 357 3207
Mob: 06 4184 4279
E-mail: imulder@cisco.com

 

Check Twice
Cisco Persdesk
Tel: 023 562 8208
E-mail: cisco@checktwice.nl

Posted in pressroom | Tagged , , |

Cisco security-rapport 2016 wijst op teruglopend vertrouwen in beveiligingsmaatregelen

Amsterdam, 19 januari 2016 - In zijn 2016 Annual Security Report meldt Cisco dat slechts 45% van de organisaties wereldwijd vertrouwen heeft in hun beveiligingsmaatregelen. De overgrote meerderheid (92%) gaat ervan uit dat zowel wetgevers als investeerders van bedrijven verwachten dat zij transparanter moeten worden over de cyberrisico’s die zij lopen en hoe zij daarmee omgaan.

 

Verder is het aantal organisaties dat aangeeft dat hun security-infrastructuur up-to-date is, met 10 procent gedaald ten opzichte van 2014. Ook signaleert het rapport dat de security van MKB-bedrijven structureel achterblijft.

 

Andere belangrijke trends die het rapport noemt zijn een toename van het uitbesteden van security en het door Cisco terugdringen van de gemiddelde detectietijd van een cybercime-incident, van 46 uur tot 17,5 uur.

 

Het Engelstalige persbericht over het 2016 Annual Security Report is hier te vinden: http://newsroom.cisco.com/press-release-content?type=webcontent&articleId=1737810.

Ook het volledige rapport is beschikbaar:  http://www.cisco.com/c/m/en_us/offers/sc04/2016-annual-security-report/index.html?KeyCode=001031986.

 

Video’s

Cisco Security en de digitale transformatie, Fred Noordam Security Lead: http://bit.ly/1OBDi8e

 

2016 Cisco Annual Security Report: Executive Perspectives: Executive video featuring Chuck Robbins and John Stewart

 

———–

Over Cisco
Cisco (NASDAQ: CSCO) is wereldwijd leider in IT en helpt organisaties optimaal gebruik te maken van de kansen van morgen, door te laten zien wat er mogelijk is door zaken te verbinden die voorheen niet verbonden waren. Kijk voor het laatste nieuws op http://thenetwork.cisco.com. Meer informatie over Cisco is beschikbaar via www.cisco.com, www.cisco.nl en voor mobiele gebruikers via http://m.cisco.nl. Nieuws, achtergronden en foto’s vindt u op de EMEAR Network: http://ciscoemearnetwork.com of in de Cisco Newsroom: http://newsroom.cisco.com.


Voor meer informatie:
Cisco
Iris Mulder
Tel: 020 357 3207
Mob: 06 4184 4279
E-mail: imulder@cisco.com
Check Twice
Cisco Persdesk
Tel: 023 562 8208
E-mail: cisco@checktwice.nl

Posted in pressroom | Tagged , , , |

Nuance onthult nieuwste technologieën omtrent automotive en Internet of Things op CES 2016

Burlington/Las Vegas, 6 januari 2016 – Nuance heeft tijdens de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas nieuwe technologieën onthuld omtrent Internet of Things en automotive. Met hun knowhow, software en diensten kunnen autofabrikanten en populaire merken in consumentenelektronica een intuïtieve, menselijke omgang met technologie tot stand brengen. Spraak-, touch- en cloudtechnologie en innovaties in design en kunstmatige intelligentie bepalen wat het volgende nieuwe hebbeding wordt.

 

Hieronder vind je een overzicht van het CES-nieuws van Nuance. Klik op de titel om het volledige persbericht (in het Engels) te lezen.

 

Dragon Drive van Nuance laat je praten met infotainmentsystemen in nieuwe BMW-modellen

Dragon Drive, de ‘connected’ spraaktechnologie van Nuance voor in de auto, zal de infotainmentsystemen aansturen in modellen van de BMW Group van 2016. De BMW 7-reeks was de eerste die op de markt kwam met een spraakgestuurde gebruikersinterface op basis van de hybride Nuance-technologie, die ingebouwde en cloudgebaseerde spraakherkenning combineert. Dragon Drive beschikt nu ook over begrip van natuurlijk taalgebruik (Natural Language Understanding), ‘barge-in’-ondersteuning en tekst-naar-spraakconversie. ‘Barge-in’, ook wel ‘talk-over’ genoemd, laat bestuurders toe om systeemberichten te onderbreken.

Nuance introduceert digitale co-piloot
Nuance stelt op CES de Dragon Drive Automotive Assistant voor, een proactieve en virtuele assistent voor in de auto die kan worden ingesteld met je persoonlijke voorkeuren– een soort digitale co-piloot. De Automotive Assistant neemt een aantal taken van de chauffeur over – zoals het instellen van de navigatie, het kiezen van muziek en het beantwoorden van berichten – zodat die zich kan concentreren op het besturen van de auto. Deze digitale co-piloot kan worden bediend door er op een natuurlijke manier tegen te praten en kan zich bovendien aanpassen aan de voorkeuren van de chauffeur. De Dragon Drive Automotive Assistant werd verkozen tot CES 2016 Innovation Awards Honoree.

 

Nuance laat je praten met je Samsung-koelkast
De Family Hub Refrigerator die Samsung dit jaar introduceert op CES is de eerste koelkast die door Nuance is voorzien van spraakherkenning. Deze koelkast helpt je onder andere met vragen over voedsel of recepten en met het samenstellen van je boodschappenlijstje. Na de tablets, smartphones, smartwatches en tv-toestellen van Samsung is deze koelkast het nieuwste product van de Zuid-Koreaanse producent met de spraakfuncties van Nuance.

 

Over Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications, Inc. (NASDAQ: NUAN) is wereldwijd een toonaangevende leverancier van spraak- en taaloplossingen voor bedrijven en consumenten. Dankzij onze technologieën, toepassingen en diensten hebben mensen eenvoudiger toegang tot informatie en kunnen ze gemakkelijker omgaan met toestellen en systemen. Elke dag werken miljoenen gebruikers en duizenden bedrijven met de beproefde oplossingen van Nuance. Ga voor meer informatie naar netherlands.nuance.com.

 

Nuance, Dragon en het Nuance-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Nuance Communications, Inc. of een van zijn filialen in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere in dit document vermelde bedrijfs- of productnamen zijn de handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

 

Nuance Communications
Vanessa Richter, Senior Public Relations Manager EMEA
Guldensporenpark 32, B-9820 Merelbeke
T: +32(0)9 239 8031
E: vanessa.richter@nuance.com

 

Contact voor journalisten:
Check Twice
Marguérite van der Heijden
T: +31 (0)23 562 8208
E: marguerite@checktwice.nl
www.checktwice.nl
Twitter:@CheckTwice_NL

Posted in pressroom | Tagged , , , , |