Press Room

Nieuwe Cisco Global Cloud Index wijst uit: cloudverkeer groeit met factor 12 tot 2015

Cloud vormt in 2014 helft van de werklast van datacenters

 

Prognose: wereldwijd cloudverkeer neemt toe tot 1,6 zettabyte; wereldwijd datacenterverkeer neemt toe tot 4,8 zettabyte; wereldwijd cloudverkeer groeit tot meer dan een derde van het datacenterverkeer in 2015

 

Cisco Global Cloud Index 2011 Infographic

Amsterdam, 29 november 2011 – In de Cisco Global Cloud Index (2010-2015) die vandaag uitkomt, schat Cisco dat het jaarlijkse wereldwijde cloudcomputingverkeer met een factor 12 zal groeien van 130 exabyte in 2010 tot 1,6 zettabyte in 2015. Dit komt neer op een samengestelde jaarlijkse groei van 66 procent. Een zettabyte komt overeen met een triljoen gigabyte en 1,6 zettabyte is ongeveer het equivalent van

 • 22 triljoen uur streaming muziek, of
 • 5 triljoen uur zakelijke webconferencing met een webcam, of
 • 1,6 triljoen uur online high-definition (HD) videostreaming.

 

Cloudcomputing is de snelst groeiende component van het datacenterverkeer, dat zal verviervoudigen en met een samengestelde jaarlijkse groei van 33 procent in 2015 een omvang zal hebben van 4,8 zettabyte. Naar schatting is cloudcomputing momenteel verantwoordelijk voor 11 procent van het datacenterverkeer en dat aandeel zal groeien tot meer dan 33 procent van het totaal in 2015. Cloudcomputing is essentieel voor de toekomst van informatietechnologie en het doorgeven van video en content.

 

Het overgrote deel van het datacenterverkeer wordt niet veroorzaakt door eindgebruikers, maar door activiteiten van de datacenters en clouds zelf die niet zichtbaar zijn voor eindgebruikers, zoals backup en replicatie. In 2015 zal 76 procent van het datacenterverkeer zich binnen het datacenter zelf afspelen. Het gaat dan om werklastverdeling tussen verschillende virtuele machines en allerlei achtergrondtaken. Van het totale verkeer verlaat 17 procent het datacenter om bij de eindgebruiker te worden afgeleverd. Nog eens 7 procent van het totale verkeer wordt gegenereerd tussen datacenters voor activiteiten zoals cloud-bursting, datareplicatie en updates.

 

Overzicht

 • De Cisco Global Cloud Index (2010-2015) is ontwikkeld om een schatting te maken van de trends en de groei van het wereldwijde datacenter- en cloud gebaseerd IP-verkeer. Netwerk en datacenter worden nauw gekoppeld voor het afleveren van clouddiensten en dit onderzoek vult de bestaande onderzoeken naar netwerkverkeer aan om nieuwe inzichten te bieden in opkomende trends die van invloed zijn op datacenter- en cloudarchitecturen.
 • De Cisco Global Cloud Index wordt samengesteld op basis van modellering en analyse van diverse primaire en secundaire bronnen, waaronder meer dan 30 terabyte aan gegevens die het afgelopen jaar elke maand werden gegenereerd door diverse datacenters overal ter wereld. Deze gegevens zijn het resultaat van metingen van meer dan 45 miljoen tests van breedbandsnelheid en marktprognoses van derde partijen.
 • De Cisco Global Cloud Index omvat ook een ‘workload transition’ prognose over de werklastverschuiving van traditionele datacenters naar de cloud, alsmede een ‘Cloud Readiness’-analyse van de belangrijkste geografische regio’s, die de stand van zaken weergeeft ten aanzien van het vermogen van de netwerken in die regio’s om verschillende typen clouddiensten voor bedrijven en consumenten te ondersteunen.
 • De Cisco Global Cloud Index Forcast and Methodology 2010-2015 whitepaper geeft de getailleerde bevindingen van het onderzoek en een beschrijving van de methodologie.
 • De Cisco Global Cloud Index (2010-2015) Infographic is een afbeelding die kan worden gedownload voor gebruik in blogs en voor social media.

 

Cisco Global Cloud Index – Details en bijzonderheden

Cloud zal een derde gaan uitmaken van het totale datacenterverkeer

 • Wereldwijd zal het cloudverkeer groeien van 11 procent (11 exabyte per maand en 130 exabyte per jaar) van het totale dataverkeer in 2010 tot meer dan een derde van het totale dataverkeer (specifiek 34 procent – 137 exabyte per maand en 1,6 zettabyte per jaar) in 2015.
 • Meer virtualisatie en betere mogelijkheden om op te schalen zullen een belangrijke stimulans zijn voor de overgang naar de cloud.

 

Wereldwijd cloudverkeer groeit tweemaal zo snel als het wereldwijde datacenterverkeer

 • De overgang naar clouddiensten zorgt ervoor dat het wereldwijde cloudverkeer tweemaal zo snel groeit als het wereldwijde datacenterverkeer. Het wereldwijde datacenterverkeer zal in de periode van 2010 tot 2015 verviervoudigen (33 procent samengestelde jaarlijkse groei), terwijl het wereldwijde cloudverkeer in de zelfde periode met een factor 12 zal groeien (66 procent samengestelde jaarlijkse groei).
 • Cloud datacenters bieden betere prestaties, een hogere gebruiksgraad en eenvoudiger beheer dan traditionele datacenters. Virtualisatie dient als belangrijke katalysator voor hardware- en softwareconsolidatie, meer automatisering en een geïntegreerde beveiligingsbenadering.

 

Groei wereldwijd datacenterverkeer: toegenomen met een factor vier in 2015

 • De prognose is dat het datacenterverkeer ruim zal verviervoudigen, van 1,1 zettabyte in 2010 tot 4,8 zettabyte in 2015, wat neerkomt op een samengestelde jaarlijkse groei van 33 procent.

 

Bronnen van datacenterverkeer: het meeste blijft binnen het datacenter zelf

 • Van het totale datacenterverkeer in 2015 blijft 76 procent in het datacenter zelf, veroorzaakt door activiteiten zoals opslag en authenticatie tussen virtuele machines.
 • 17 procent van het datacenterverkeer wordt afgeleverd bij eindgebruikers.
 • 7 procent wordt gegenereerd tussen datacenters door activiteiten zoals backup en replicatie.

 

Pieken in eindgebruikersactiviteiten in 2015 meer dan 2,5 het gemiddelde

Voornamelijk vanwege de toename van videogebaseerde consumentendiensten, vertoont het datacenter-naar-eindgebruikerverkeer enkele significante pieken. Naar verwachting zal het gemiddelde datacenterverkeer tijdens ‘primetime’ piekuren met een factor 2,5 toenemen. Dat vereist planning van aanvullende capaciteit voor datacenters en de cloud, en voor het netwerk. Het ‘on demand’ model van de cloud is prima geschikt om te voorzien in dit type variabele vraag.

 

Verschuiving van de werklast

 • In 2010 werd 21 procent van de werklast verwerkt in een cloudgebaseerd datacenter en 79 procent in een traditioneel datacenter.
 • 2014 is het eerste jaar waarin de werklastbalans voor het eerst doorslaat in de richting van de cloud – 51 procent van de totale werklast zal in een cloudomgeving worden verwerkt, versus 49 procent in een traditionele IT-ruimte.
 • In totaal zal de datacenterwerklast in de periode van 2010-2015 groeien met een factor 2,7. De cloudwerklast zal in dezelfde periode met een factor 7 toenemen.

 

Klaar voor de cloud?

 • Om na te gaan in hoeverre men is gereed is voor de cloud, werden diverse aspecten geanalyseerd: per geografische regio werd gekeken naar beschikbaarheid van breedband, gemiddelde upload- en downloadsnelheid en gemiddelde vertragingen
 • Alle regio’s waarnaar in het onderzoek is gekeken – Azië-Pacific, Midden-Oosten en Afrika, West-Europa, Centraal en Oost-Europa, Latijns Amerika en Noord-Amerika – zijn op dit moment klaar voor basis cloudapplicaties, zoals social networking en webconferencing.
 • Voor middelzware cloudapplicaties, zoals video chat en high-definition video streaming zijn in Azië-Pacific, West-Europa, Centraal en Oost-Europa en Noord-Amerika, de netwerkvoorzieningen krachtig genoeg om deze diensten te ondersteunen.
 • Geen van de regio’s uit het onderzoek is in staat om geavanceerde cloudapplicaties zoals high-definition videoconferencing en geavanceerde games te ondersteunen, hoewel sommige landen binnen de regio’s – bijvoorbeeld Zuid-Korea en Japan – dat momenteel al wel kunnen.

 

Bob Stemmerik, Directeur Datacenter & Virtualisatie voor Cisco’s Noord-regio: “”Cloud- en datacenterverkeer groeit explosief, vanwege de vraag van gebruikers naar grote hoeveelheden content op de apparatuur van hun keuze. Het resultaat: verdergaande datacentervirtualisatie en grotere relevantie van het netwerk voor cloudapplicaties en de behoefte om goed om te gaan met een dynamisch veranderende situatie. De Cisco Global Cloud Index geeft inzicht deze trends en in de groei van het verkeer, zodat organisaties strategische beslissingen voor de lange termijn kunnen nemen. We zullen de Cisco Global Cloud Index komende jaren verder ontwikkelen en jaarlijks blijven publiceren.”

Meer informatie

 

 

Over Cisco Systems
Cisco (NASDAQ: CSCO) is wereldwijd marktleider op het gebied van netwerkoplossingen. Deze veranderen de manier waarop mensen met elkaar verbonden zijn, communiceren en samenwerken. Meer informatie over Cisco is beschikbaar via www.cisco.com, www.cisco.nl en voor mobiele gebruikers via http://m.cisco.nl. Nieuws, achtergronden en foto’s vindt u in de Cisco Newsroom: http://newsroom.cisco.com. Cisco-apparatuur wordt in Europa geleverd door Cisco Systems International BV, een volledige dochteronderneming van Cisco Systems, Inc.

This entry was posted in pressroom and tagged , , . Bookmark the permalink.

Share this article

Title: Nieuwe Cisco Global Cloud Index wijst uit: cloudverkeer groeit met factor 12 tot 2015