Press Room

Cisco werkt mee aan een sociaal, veilig en gezond Eindhoven

Amsterdam, 7 december 2012 – Cisco en diverse partijen in Eindhoven tekenen vandaag een intentieverklaring voor een verdergaande samenwerking die moet leiden tot versterking van Brainport Regio Eindhoven op drie gebieden: een efficiëntere zorgverlening die voorbereid is op de huidige demografische ontwikkelingen waaronder de vergrijzing; verbeterde en kostenbesparende dienstverlening van de gemeente aan burgers en bedrijven, en een stad die (technologisch) meer aansluit bij de behoeften van de bewoners en kwaliteit van wonen, werken en leven biedt aan haar inwoners, te beginnen in Strijp-S. Begin volgend jaar gaan in het kader van deze stedelijke ontwikkeling drie projecten van start.

 

Rob van Gijzel, burgemeester van Eindhoven en voorzitter van de stichting Brainport: “Wij zijn in 2011 door het Intelligent Community Forum (ICF) uitgeroepen tot de slimste regio ter wereld, onder andere dankzij de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en lokale overheid, onze innovatiekracht en het uitrollen van een breedbandnetwerk. Maar als we in de race willen blijven als economisch en sociaal sterke regio, kunnen we niet op onze lauweren rusten. Dat betekent dat we voortvarend doorgaan met het innovatief inzetten van ICT voor sociale, maatschappelijke én zakelijke doelen. Daarvoor is samenwerking met bedrijven zoals Cisco essentieel.”

 

Wim Elfrink, Executive Vice President, Industry Solutions & Chief Globalisation Officer van Cisco: “De samenwerking met Eindhoven past perfect in onze visie voor Smart+Connected Communities om met behulp van intelligente netwerken duurzaamheid mogelijk te maken op economisch, sociaal en milieugebied. Ons werk samen met de stichting Brainport richt zich op drie zaken: het mogelijk maken van efficiënte zorg die beter is afgestemd op de vergrijzende bevolking; het mogelijk maken van verbeterde, kosteneffectieve en toegankelijke gemeentelijke diensten voor burgers en bedrijven en het omvormen van Strijp-S door gebruik te maken van informatiediensten om de wijk slimmer, veiliger en aantrekkelijker te maken voor bewoners en bedrijven. Wij denken dat we samen een socialer, veiliger en gezonder Eindhoven tot stand kunnen brengen.”

 

In januari 2013 gaan de volgende drie projecten van start:

 

  • Gezondheidszorg – In samenwerking met Cisco, gaat de Coöperatie Slimmer Leven en enkele van haar leden, waaronder de zorgaanbieders Lunet zorg, RSZK, en Zorgboog, een project uitvoeren om tot een meer gestroomlijnde ICT-infrastructuur te komen. De zorgaanbieders gaan de technische infrastructuur en gegevens delen om cliënten efficiënter en effectiever zorg te kunnen verlenen, door de gehele zorgketen heen. De aandacht gaat hierbij in het bijzonder uit naar oudere cliënten, anticiperend op de toenemende zorgvraag voor ouderen en het tekort aan zorgpersoneel. Deze gedeelde ICT-infrastructuur zal de communicatie tussen cliënten en hun zorgverleners, familie en vrienden aanzienlijk verbeteren en hen meer te betrekken bij hun eigen zorg. Dit maakt het mogelijk de patiënt veel meer centraal te stellen.
  • Stedelijke ontwikkeling – Samen met partner Park Strijp Beheer (een publiek-private samenwerkingsorgisatie van VolkerWessels en de gemeente Eindhoven) gaat Cisco een intelligente digitale infrastructuur ontwikkelen voor het stadsvernieuwingsgebied Strijp-S. Dit oude Philips-terrein is nu het nieuwe creatieve hart van Eindhoven waar wonen, werken en recreëren hand in hand gaan. Doel is om Strijp-S nog slimmer, veiliger en aantrekkelijker te maken voor bewoners en bedrijven. De verbeterde informatievoorziening zal naar verwachting ook leiden tot meer betrokkenheid van de gebruikers van dit gebied. Dit project zal een blauwdruk opleveren voor de stad Eindhoven. Er zal in eerste instantie een ICT-masterplan gemaakt worden voor de strategie ten aanzien van het aanbieden van nieuwe diensten binnen het gebied, de benodigde architectuur en een financieel en operationeel model voor de realisatie.
  • Toegankelijker dienstverlening – Cisco zal de gemeente Eindhoven helpen om kosten te besparen op hun ICT-infrastructuur en de gemeentelijke dienstverlening toegankelijker te maken voor de burgers. Zij zullen samen een ‘roadmap’ ontwikkelen over het slimmer omgaan met ICT voor een efficiëntere gemeentelijke bedrijfsvoering en publieke dienstverlening. Hiervoor wordt een shared service center gerealiseerd – Virtual Citizen Services – dat flexibel kan inspelen op toekomstige vragen van de gemeente en haar partners.

 

Over Cisco
Cisco (NASDAQ: CSCO) is wereldwijd marktleider op het gebied van netwerkoplossingen. Deze veranderen de manier waarop mensen met elkaar verbonden zijn, communiceren en samenwerken. Meer informatie over Cisco is beschikbaar via www.cisco.com, www.cisco.nl en voor mobiele gebruikers via http://m.cisco.nl. Nieuws, achtergronden en foto’s vindt u in de Cisco Newsroom: http://newsroom.cisco.com.

Cisco-apparatuur wordt in Europa geleverd door Cisco Systems International BV, een volledige dochteronderneming van Cisco Systems, Inc
.

 

Voor meer informatie:
Cisco
Iris Mulder
Tel: 020 357 3207
Mob: 06 4184 4279
E-mail: imulder@cisco.com

Check Twice
Cisco Persdesk
Tel: 023 562 8208
E-mail: cisco@checktwice.nl

This entry was posted in pressroom and tagged , , . Bookmark the permalink.

Share this article

Title: Cisco werkt mee aan een sociaal, veilig en gezond Eindhoven