Press Room

Cisco Global Cloud Index: cloudverkeer wordt dominant in datacenters

 • Cloudverkeer zal in 2017 meer dan twee derde uitmaken van het wereldwijde datacenterverkeer
 • In de periode van 2012 tot 2017 zal het cloudverkeer jaarlijks met 35 procent groeien
 • Draadloze netwerken Nederland wereldwijd in de top en kunnen geavanceerde cloudapplicaties ondersteunen

Amsterdam, 15 oktober 2013 – De derde jaarlijkse Cisco Global Cloud Index (2012-2017) die vandaag is gepubliceerd, geeft aan dat het wereldwijde cloudverkeer, de snelst groeiende component van datacenterverkeer, naar verwachting zal groeien met een factor 4,5. Dit komt neer op een samengestelde jaarlijkse groei van 35%, ofwel een toename van het jaarlijks verkeer van 1,2 zettabytes in 2012 tot 5,3 zettabytes in 2017. Van dit verkeer zal 76% binnen het datacenter blijven. Cisco voorspelt ook dat het jaarlijkse totale wereldwijde datacenterverkeer zal verdriedubbelen tot een totaal van 7,7 zettabytes in 2017.

De hoeveelheid van 7,7 zettabytes komt neer op:

 • 107 biljoen (1012) uur streaming muziek, ofwel 1,5 continu muziek voor iedere bewoner op aarde in 2017.
 • 19 biljoen uur zakelijke webconferencing, ofwel elke dag 14 uur onafgebroken webconfereren voor iedereen die werkt in 2017.
 • 8 biljoen uur aan online high definition (HD) videostreaming, ofwel elke dag ongeveer 2,5 uur streamen van HD-video voor iedere bewoner op aarde in 2017.

Interessant is dat de grote meerderheid van het datacenterverkeer niet wordt veroorzaakt door eindgebruikers, maar door de voor individuele gebruikers vrijwel onzichtbare cloud computing en de werklasten binnen de datacenters. Cisco voorspelt voor de periode 2012–2017 dat ruwweg 76% van het datacenterverkeer binnen het datacenter blijft en voornamelijk wordt gegenereerd door opslag-, productie- en ontwikkeldata. Nog eens 7% zal worden gegenereerd tussen datacenters, voornamelijk door datareplicatie en software- en systeemupdates. Slechts de resterende 17% van het datacenterverkeer wordt veroorzaakt door eindgebruikers die de cloud benaderen voor surfen op het web, e-mail, videostreaming en door apparatuur die het Internet of Everything vormt.

“Uit de Cisco Global Cloud Index komt naar voren dat Nederland wereldwijd goed scoort als het gaat om de netwerkondersteuning van cloudapplicaties en -diensten.  De mobiele netwerken in Nederland zijn nu al in staat om geavanceerde cloudapplicaties te ondersteunen. Mede dankzij de uitrol van 4G door de grote providers zal die ondersteuning alleen maar beter worden,” zegt Jan Heijdra, Product Sales Specialist Data Center & Cloud Solutions van Cisco Nederland.

De grootste regionale groei zal volgens de Cisco Global Cloud Index plaatsvinden in het Midden-Oosten en Afrika, waar het verkeer jaarlijks met 57% toeneemt, gevolgd door Azië-Pacific (samengestelde jaarlijkse groei van 43%) en Centraal- en Oost-Europa (samengestelde jaarlijkse groei van 36%).

Overzicht:

 • De Cisco Global Cloud Index (2012-2017) is ontwikkeld om een schatting te maken van de groei van het wereldwijde datacenter en cloudgebaseerd IP-verkeer en de daarmee samenhangende trends. De Cisco Global Cloud Index dient als een aanvullende informatiebron voor bestaande onderzoeken naar netwerkverkeer en geeft nieuwe inzichten in opkomende trends die van invloed zijn op datacenters en cloudarchitecturen. Deze prognose wordt steeds belangrijker nu netwerken en datacenters nauw met elkaar verbonden worden voor het bieden van clouddiensten.
 • De Cisco Global Cloud Index omvat ook een ‘werklast -transitie’ prognose, die laat zien dat de werklast verschuift van traditionele datacenters naar meer gevirtualiseerde cloud servers.
 • De prognose omvat ook een supplement met Cloud Readiness Regional Details. Hierin staan gegevens over de vaste en mobiele netwerkmogelijkheden binnen bijna 150 landen, ter ondersteuning van cloudcomputing applicaties en diensten voor bedrijven en consumenten.
 • De Cisco Global Cloud Index wordt gegenereerd door het modelleren en analyseren van diverse primaire en secundaire bronnen, waaronder 40 terabyte aan dataverkeer afkomstig uit verschillende datacenters wereldwijd, de resultaten van meer dan 90 miljoen netwerktests die de afgelopen twee jaar zijn uitgevoerd, en rapporten van marktonderzoekers.

Belangrijkste bevindingen:

 • Het wereldwijde datacenterverkeer zal tot 2017 met een factor 3 toenemen – Cisco voorspelt dat het wereldwijde datacenterverkeer zal verdrievoudigen, van 2,6 zettabyte in 2012 tot 7,7 zettabyte per jaar in 2017, wat neerkomt op een samengestelde jaarlijkse groei van 25%.
 • Het wereldwijde cloudverkeer zal meer dan tweederde uitmaken van het totale wereldwijde datacenterverkeer – Wereldwijd zal het cloudverkeer groeien van 46% van het totale datacenterverkeer (98 exabyte per maand of 1,2 zettabyte per jaar) in 2012 tot 69% van het totale datacenterverkeer in 2017 (443 exabyte per maand of 5,3 zettabyte per jaar).
 • Het wereldwijde cloudverkeer zal sneller groeien dan het totale wereldwijde datacenterverkeer – Door de overstap op clouddiensten groeit het wereldwijde cloudverkeer sneller dan het wereldwijde datacenterverkeer. Het wereldwijde datacenterverkeer zal in de periode 2012-2017 met een factor drie groeien (25% samengestelde groei), terwijl het wereldwijde cloudverkeer met een factor 4,5 zal groeien (35% samengestelde groei).
 • Cloudverkeer per regio: in het Midden-Oosten en Afrika zal het cloudverkeer het snelst groeien tussen 2012 en 2017 – Het Cisco Global Cloud Index omvat nu ook prognoses voor groei van het regionale cloudverkeer:
  • In 2012 genereerden de Verenigde Staten het meeste cloudverkeer (jaarlijks 469 exabytes), gevolgd door Azië-Pacific (jaarlijks 319 exabytes) en West-Europa (jaarlijks 225 exabytes).
  • In 2017 zal Noord-Amerika het meeste cloudverkeer genereren (jaarlijks 1,886 zettabytes); gevolgd door Azië-Pacific (jaarlijks 1,876 zettabytes) en West-Europa (jaarlijks 770 exabytes).
 • Werklasttransities: van 2012-2017 zal de datacenterwerklast groeien met een factor 2,3; cloudverkeer met een factor 3,7– In 2012 werd 39% van de werklast verwerkt in de cloud en 61% werd afgehandeld in een traditioneel datacenter.
  • 2014 is het eerste jaar waarin het grootste deel van de werklast naar de cloud verschuift. 51% van de totale werklast zal in de cloud worden verwerkt, de rest op de traditionele manier.
  • In 2017 zal bijna twee derde (63%) van de werklast verwerkt worden door cloud-datacenters en 37% in traditionele omgevingen.
 • Groei van de werklast per regio: in 2017 zal Noord-Amerika de grootse cloudwerklast verwerken, gevolgd door Azië-Pacific– De Cisco Global Cloud Index omvat nu ook prognoses voor de groei van de regionale werklast. Onder ‘werklast’ wordt de hoeveelheid werk bedoeld die een computer of een server moet verrichten om een applicatie te draaien en de gebruikers van die applicatie te ondersteunen.
  • In 2012 had Noord-Amerika de grootste cloudwerklast (met 15,2 miljoen ‘werklasten’ ofwel 47% van het wereldwijde totaal); gevolgd door Azië-Pacific met 6,8 miljoen ofwel 21% van het totale aantal in 2012.
  • In 2017 zal Noord-Amerika de grootste cloudwerklast verwerken (met 48,2 miljoen ‘werklasten’ ofwel 41% van de wereldwijde totale werklast); gevolgd door Azië-Pacific waar dan 36,5 miljoen ofwel 31% van het totaal in 2017 zal worden verwerkt.
  • Van 2012-2017 zal de grootste groei van de cloudwerklast plaatsvinden in het Midden-Oosten en Afrika (45% samengestelde groei); gevolgd door Azië-Pacific (40%) en Centraal- en Oost-Europa (31%).
  • In de regio’s Midden-Oosten en Afrika en Azië-Pacific zal de wereldwijde traditionele datacenterwerklast (dus niet de cloudwerklast) in de periode 2012-2017 met enkele procenten toenemen.

Klaar voor de cloud
Om de gereedheid voor de cloud vast te stellen, zijn diverse vaste en mobiele netwerken geanalyseerd. Gemiddelde en mediane upload- en downloadsnelheden en de latentie werden geanalyseerd (mediane waarden werden dit jaar toegevoegd om voor elk land inzicht te krijgen in hoeverre gebruikers klaar zijn voor de cloud). Netwerkprestatiekarakteristieken worden gegeven voor elke geografische regio: Azië-Pacific, Centraal- en Oost-Europa, Latijns-Amerika, Midden-Oosten en Afrika, Noord-Amerika en West-Europa. Voor dit onderzoek zijn de volgende categorieën toegepast:

 • Basiseisen cloud apps/netwerk
  Downloadsnelheid: tot 750 kbps; uploadsnelheid tot 250 kbps; latentie boven 160 ms. Voorbeelden van basisdiensten voor consumenten: e-mail, instant messaging, browsen, telebankieren, video/muziek-streaming (niet-HD). Voorbeelden van zakelijke basisdiensten: e-mail, instant messaging, VoIP en webconferencing.
 • Middelzware eisen cloud apps/netwerk
  Downloadsnelheid: 751 – 2.500 kbps; uploadsnelheid 251 – 1.000 kbps; latentie 159 – 100 ms. Voorbeelden van middelzware consumentendiensten: smart home, persoonlijke gegevensopslag (multimedia), online shopping, multi-player gaming en HD video/muziek-streaming. Middelzware zakelijke diensten: ERP/CRM, IP audio conferencing, video conferencing.
 • Geavanceerde eisen cloud apps/netwerk
  Downloadsnelheid: > 2.500 kbps; uploadsnelheid > 1.000 kbps; latentie minder dan 100 ms. Voorbeelden van geavanceerde consumentendiensten: ‘connected’ onderwijs en gezondheidszorg, HD video chat, super-HD en 3D videostreaming. Geavanceerde zakelijke diensten: virtueel kantoor, HD audio- en videoconferencing.
 • Wat betreft mobiele netwerken staat Nederland wereldwijd in de top. Deze netwerken kunnen geavanceerde cloudapplicaties ondersteunen.
 • In alle regio’s kunnen zijn de gemiddelde prestaties van de vaste netwerken voldoende om momenteel middelzware clouddiensten te ondersteunen.
 • De vaste netwerken in Azië-Pacific, Noord-Amerika, Centraal en Oost-Europa, West Europa en Latijns-Amerika kunnen geavanceerde cloudapplicaties ondersteunen.
 • De huidige, gemiddelde prestatiekarakteristieken van de mobiele netwerken in alle regio’s kunnen tot op zekere hoogte clouddiensten ondersteunen.
 • De mobiele netwerken in Azië-Pacific, Midden-Oosten en Afrika en Latijns-Amerika kunnen basis cloudapplicaties ondersteunen.
 • De gemiddelde prestaties van mobiele netwerken in Centraal en Oost-Europa, Noord-Amerika en West-Europa kunnen middelzware cloudapplicaties ondersteunen.
 • In de meeste regio’s bevinden zich landen die voorop lopen en beschikken over vaste en mobiele netwerken die hogere prestaties bieden dan het gemiddelde van de gehele regio.

————-

Over Cisco
Cisco (NASDAQ: CSCO) is wereldwijd marktleider op het gebied van netwerkoplossingen. Deze veranderen de manier waarop mensen met elkaar verbonden zijn, communiceren en samenwerken. Meer informatie over Cisco is beschikbaar via www.cisco.com, www.cisco.nl en voor mobiele gebruikers via http://m.cisco.nl. Nieuws, achtergronden en foto’s vindt u in de Cisco Newsroom: http://newsroom.cisco.com.

Cisco-apparatuur wordt in Europa geleverd door Cisco Systems International BV, een volledige dochteronderneming van Cisco Systems, Inc

Voor meer informatie:

Cisco
Iris Mulder
Tel: 020 357 3207
Mob: 06 4184 4279
E-mail: imulder@cisco.com

Check Twice
Cisco Persdesk
Tel: 023 562 8208
E-mail: cisco@checktwice.nl

This entry was posted in pressroom and tagged , , . Bookmark the permalink.

Share this article

Title: Cisco Global Cloud Index: cloudverkeer wordt dominant in datacenters