Press Room

Cisco-onderzoek: Internet of Everything kan in de publieke sector zorgen voor besparingen, meer inkomsten en hogere productiviteit

Amsterdam, 8 januari 2014 – Het Internet of Everything (IoE) kan de komende tien jaar een waarde van $4,6 biljoen (€3,4 biljoen) genereren voor organisaties in de publieke sector wereldwijd, aldus een nieuw onderzoek van Cisco. Voor de publieke sector in Nederland gaat het naar schatting om een waarde van €36,3 miljard. Met het Internet of Everything kunnen overheden waarde genereren door kosten te besparen, de productiviteit van ambtenaren te verbeteren, nieuwe inkomsten te genereren (zonder belastingen te verhogen) en het profijt voor de burger te vergroten.

 

Het Internet of Everything wordt gevormd door netwerkverbindingen tussen mensen, processen, data en dingen en de toegenomen waarde die ontstaat als ‘alles’ deel uitmaakt van het netwerk. Diverse technologietransities – waaronder het Internet of Things, toegenomen mobiliteit, de opkomst van cloud computing en het toenemende belang van big data – maken samen het Internet of Everything mogelijk.

 

De gemeente Barcelona maakt al gebruik van IoE om burgers nieuwe diensten en een rijkere ervaring te bieden. Barcelona ontwikkelt als een van de eerste steden in Europa Virtual Citizen Services en maakt daarvoor gebruik van video en samenwerkingstechnologieën om burgers in staat te stellen virtueel contact te hebben met het gemeentehuis, zonder dat ze daar zelf naartoe hoeven te gaan. Als een van ’s werelds meest vooraanstaande Smart+Connected Communities heeft Barcelona IoE-oplossingen ingezet voor watermanagement, slim parkeren, het ophalen van vuilnis en ‘connected’ bussen. Al deze oplossingen helpen de stad geld te besparen en de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers te verbeteren.

 

Steden wereldwijd hebben het potentieel om de komende tien jaar met IoE $1,9 biljoen aan waarde te realiseren. Voor de Nederlandse steden gaat het naar schatting om een bedrag van €32,7 miljard. Steden kunnen veel van deze waarde creëren door het implementeren van ‘killer apps’, zoals:

  • Smart buildings kunnen $100 miljard opleveren door de operationele kosten te verlagen. Dat kan door het verminderen van het energieverbruik, bijvoorbeeld door de integratie van systemen voor onder andere verwarming, ventilatie en airconditioning.
  • Gasmonitoring kan $69 miljard opleveren door kosten te besparen op het aflezen van de meter en door de accuratesse te verbeteren van de metingen voor burgers en gemeentelijke nutsbedrijven.
  • Slim parkeren kan $41 miljard opbrengen door een real-time overzicht te geven van beschikbare parkeerplekken in de stad. Inwoners kunnen de dichtstbijzijnde vrije plaats reserveren, parkeerwachters kunnen eenvoudig overtredingen vaststellen en gemeenten kunnen de parkeertarieven afstemmen op de vraag.
  • Watermanagement kan $39 miljard genereren door de watermeter van huishoudens te koppelen aan een IP-netwerk om op afstand informatie te geven over verbruik en status.
  • Rekeningrijden zou $18 miljard aan nieuwe inkomsten kunnen opleveren door het implementeren van automatische betalingen zodra voertuigen bepaalde stadsgebieden binnenrijden. Dat leidt ook tot een betere verkeerssituatie.

 

“Een steeds groter deel van de wereldbevolking trekt naar de steden. Dat betekent dat steden flexibeler moeten worden en beter moeten inspelen op de behoeften van hun burgers, terwijl zij optimaal gebruik moeten maken van de beschikbare middelen,” zegt Wim Elfrink, Executive Vice President of Industry Solutions en Chief Globalization Officer van Cisco. “Het Internet of Everything verandert de manier waarop steden hun diensten verlenen en hoe burgers en overheid met elkaar omgaan.”

 

Niet alleen steden profiteren van het Internet of Everything, aldus Cisco. Overheden kunnen op elk niveau hun voordeel doen met IoE:

  • Overheidsinstellingen hebben het potentieel om  $682 miljard aan waarde te creëren door IoE-oplossingen in te zetten onder meer bruggenbeheer, transport van verdachten, omgaan met chronisch zieken, onderwijs en bestrijding van bosbranden.
  • De centrale overheid kan $472 miljard realiseren door oplossingen voor onder meer rampbestrijding, beheer van het wagenpark en cybersecurity.
  • Defensieorganisaties kunnen wereldwijd de effectiviteit van militaire missies verbeteren met een factor vier, door veilige verbindingen en informatie-uitwisseling tussen soldaten, bases, voertuigen en andere objecten te velde. Verbeterde verbindingen tussen strijdkrachten wereldwijd kunnen $1,5 biljoen aan waarde opleveren en de veiligheid van soldaten meetbaar verbeteren.

 

IoE-applicaties kunnen voor 350 miljoen ambtenaren wereldwijd de productiviteit verhogen en genereren zo een significante waarde. Het gebruik van oplossingen voor telewerken kunnen naar schatting $125 miljard aan waarde opleveren door het verlagen van de kosten van onroerend goed en het beheer ervan. Dezelfde oplossingen zorgen voor een verbetering van de productiviteit, vermindering van het personeelsverloop en mogelijkheden voor nieuwe banen.

 

Het onderzoek dat vandaag is vrijgegeven – ‘Internet of Everything: A $4,6 Trillion Public-Sector Opportunity’ – bouwt verder op een eerder onderzoek van Cisco uit februari 2013 dat uitkwam op een potentiële winst van $14,4 biljoen voorbedrijven die de komende tien jaar IoE gaan inzetten. Gecombineerd met de $4,6 biljoen aan waarde in de public sector, zorgt IoE voor een totale waarde van $19 biljoen in de komende tien jaar.

 

Het volledige rapport, Frequently Asked Questions over het onderzoek en een document met de tien belangrijkste bevindingen zijn te vinden op www.internetofeverything.com.

 

Over Cisco
Cisco (NASDAQ: CSCO) is wereldwijd marktleider op het gebied van netwerkoplossingen. Deze veranderen de manier waarop mensen met elkaar verbonden zijn, communiceren en samenwerken. Meer informatie over Cisco is beschikbaar via www.cisco.com, www.cisco.nl en voor mobiele gebruikers via http://m.cisco.nl. Nieuws, achtergronden en foto’s vindt u op de EMEAR Network: http://ciscoemearnetwork.com of in de Cisco Newsroom: http://newsroom.cisco.com.


Voor meer informatie:
Cisco
Iris Mulder
Tel: 020 357 3207
Mob: 06 4184 4279
E-mail: imulder@cisco.com
Check Twice
Cisco Persdesk
Tel: 023 562 8208
E-mail: cisco@checktwice.nl

This entry was posted in pressroom and tagged , , . Bookmark the permalink.

Share this article

Title: Cisco-onderzoek: Internet of Everything kan in de publieke sector zorgen voor besparingen, meer inkomsten en hogere productiviteit