Press Room

Waar ligt de slimste binnenstad van Nederland?

Twee steden zijn verkozen tot ‘Slimste Binnenstad van Nederland’: Utrecht in de categorie ‘Visie’ en Breda in de categorie ‘Project’. Na het doornemen van duizenden pagina’s aan Structuurvisies, Coalitieakkoorden en speciale plannen voor de binnenstad, zijn deze steden geselecteerd uit zes  finalisten. In de categorie ‘Visie’ streden Alkmaar, Den Haag en Utrecht en in de categorie ‘Project’ streden Breda, Haarlem en Utrecht voor de verkiezing tot Slimste Binnenstad van Nederland. De 13- koppige jury heeft de finalisten ook bezocht om uiteindelijk de twee winnaars te kunnen bepalen.

 

In Smart Cities werken belanghebbenden in de stad samen, gestimuleerd door technologie en honger naar meer informatie. Door de exploderende hoeveelheid data kunnen er nieuwe diensten ontwikkeld worden, enorme besparingen plaatsvinden binnen de gemeentelijke processen en kan er gericht gecommuniceerd worden met burgers, bezoekers en ondernemers. Met het landelijke onderzoek en de bijbehorende verkiezing wil Smart Data City bijdragen aan de ontwikkeling van binnensteden.

Smart Data City is een samenwerkingsverband van bedrijven en netwerkorganisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van steden en de inzet van technologie om de stad aantrekkelijker, veiliger en economisch sterker te maken.

 

Samenwerking
De winnaar in de categorie ‘Visie’ is de gemeente Utrecht geworden. Uit het juryrapport: “De visie van de gemeente Utrecht op Smart Cities kenmerkt zich door het begrip ‘samenwerking’. Samenwerking binnen de gemeente, met overheden, kennisinstituten, bedrijfsleven en niet te vergeten burgers. Utrecht heeft daarbij een goede mix gevonden van beleidsbepaling, ‘learning by doing’, initiëren en omarmen.“

 

Lef en creativiteit
De winnaar in de categorie ‘Project’ is de gemeente Breda geworden. Uit het juryrapport: “Het toont lef om een niet zo sexy probleem als riolering en waterbeheersing bij een grote groep onder de aandacht te brengen. Met creativiteit en gebruik van data heeft Breda het project ‘Waterakkers & Robbie de Rat’ uitgevoerd, een aanpak die voor veel gemeenten met gelijksoortige problematiek direct toepasbaar is.“

 

Smart City-trends
Tijdens het onderzoek zijn ook diverse trends naar voren gekomen. Het onderzoek naar de coalitieakkoorden geeft aan welke akkoorden tekstueel op elkaar lijken, zoals die van Eindhoven, Arnhem en Tilburg terwijl de samenstelling van de coalitie echter duidelijk verschilt. Veel gemeenten worstelen met het Smart City-concept en er is nog beperkt uitwisseling van data tussen afdelingen binnen de gemeenten. Waar gemeenten onderling samenwerken levert dat schaalvoordelen op die leiden tot lagere investeringen en sneller resultaat.

 

Ook is het duidelijk dat concrete voorbeelden helpen om de bewustwording rond Smart Cities te vergroten op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Dat is nodig omdat gemeenten een belangrijke rol spelen in de digitale stedelijke ontwikkeling als regisseur en financier van de start. Bij het merendeel van de projecten zoekt het bedrijfsleven nog naar het vercommercialiseren van nieuwe diensten. Ook hier kan verdere samenwerking tussen burgers, onderwijs, bedrijfsleven en overheid (de zogeheten ‘quadruple helix’) lonend zijn.

 

——————————————

 

Meer informatie
Smart Data City
Hans Nouwens
T: 06-2185 4461 •
E: redactie@smartdatacity.org
W: www.deslimstebinnenstadvannederland.nl

 

 

 (*) Het collectief van marktpartijen bestaat uit: ABN AMRO, Accenture, Cisco, Intel, 4me, Orcale, e-proseed, Aortabi en PwC met als ondersteunende netwerkpartijen Digitale Steden Agenda, Geonovum, Jaar van de Ruimte, Provincie Noord-Brabant en Reap.

 

This entry was posted in pressroom and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Share this article

Title: Waar ligt de slimste binnenstad van Nederland?